De Hoogstraat
Steun ons!
 

Niet-aangeboren hersenletsel (NAH)

De Hoogstraat heeft een gespecialiseerd team voor kinderen en jongeren met niet-aangeboren hersenletsel. De behandeling richt zich op het bevorderen van herstel, maar ook op het leren omgaan met de beperkingen en het vinden van passende oplossingen. Het doel van de behandeling is dat je, ondanks de beperkingen, zo zelfstandig mogelijk wordt in je eigen omgeving.
Het behandelteam bestaat uit verschillende behandelaars, zodat we - als dat nodig is - aan alle ontwikkelingsgebieden aandacht kunnen besteden.
 
Wat is hersenletsel?
Met de term hersenletsel bedoelen we een groot aantal aandoeningen van de hersenen. Letterlijk betekent het 'beschadiging van de hersenen'. Als dit later in het leven ontstaat, spreken we van niet-aangeboren hersenletsel (vaak afgekort met NAH). Hersenletsel dat in de periode rondom de geboorte ontstaat noemen we cerebrale parese (CP).

Er zijn verschillende oorzaken van niet-aangeboren hersenletsel. Vaak wordt onderscheid gemaakt tussen traumatisch hersenletsel en niet-traumatisch hersenletsel. Traumatisch hersenletsel ontstaat door een klap op het hoofd, zoals bij een verkeersongeluk, een val van een speeltoestel of een val van een paard. Met niet-traumatisch hersenletsel bedoelen we een ziekte of aandoening van het lichaam zelf, zoals een hersentumor, hersenbloeding of infarct.

Gevolgen
De hersenen besturen alles wat we doen (gedrag, bewegen, spreken, waarnemen), denken (cognitie) en voelen (emotie). Een beschadiging in de hersenen kan dus invloed hebben op al deze aspecten. De gevolgen zijn voor iedereen verschillend. De lichamelijke gevolgen, zoals bijvoorbeeld problemen met lopen of praten, zijn voor omstanders goed zichtbaar. Problemen met het denken en veranderingen in gedrag - die heel vaak voorkomen na hersenletsel - zijn voor buitenstaanders niet direct zichtbaar en daarom moeilijker te begrijpen.

Zijn de gevolgen bij kinderen anders dan bij volwassenen?
Het antwoord is ja. Jonge mensen herstellen sneller dan oudere mensen, maar het is niet zo dat de uitkomsten op de lange termijn voor kinderen beter zijn dan voor volwassenen. De hersenen van kinderen zijn nog niet volgroeid en letsel dat op jonge leeftijd ontstaat zal de nog volgende ontwikkeling van de hersenen beïnvloeden.
Als je jong bent, krijg je nog veel hulp en hoef je nog geen moeilijke dingen te doen. Hierdoor vallen de gevolgen van hersenletsel misschien nog niet zo op. Oudere kinderen kunnen meer problemen ervaren omdat er meer en moeilijkere taken van hen verwacht worden. Het komt dan ook regelmatig voor dat kinderen met hersenletsel pas problemen krijgen lang nadat het hersenletsel is ontstaan.
Is herstel mogelijk?
Het herstel van hersenletsel is meestal een langdurig proces; het kan jaren duren. De ernst van het letsel bepaalt de mate waarin herstel mogelijk is: hoe meer het hersenweefsel beschadigd is, hoe kleiner de kans op volledig herstel.

De belangrijkste winst in het herstelproces vindt in het eerste jaar plaats en problemen met bewegen en activiteiten van het dagelijks leven herstellen als eerste. Andere klachten, zoals concentratieproblemen, geheugenproblemen en vermoeidheid, houden meestal langer aan en zijn vaak blijvend.

Op de lange termijn zijn de herstelkansen minder spectaculair. Na ongeveer twee jaar is de kans op spontaan herstel nog maar heel klein. De winst die dan nog geboekt wordt, komt vooral voort uit aanpassing en het leren omgaan met de omstandigheden.
Van ziekenhuis naar revalidatie
De behandeling start meestal in het ziekenhuis: daar wordt gekeken wat er precies aan de hand is, welke vervolgbehandeling er nodig is en waar deze het beste kan plaatsvinden. Als er sprake is van ernstig hersenletsel met verminderd bewustzijn (dat noemen we ook wel vegetatief, laag bewust of coma) kan je in aanmerking komen voor Vroege Intensieve Neurorevalidatie, een speciaal stimuleringsprogramma in Revalidatiecentrum Leijpark in Tilburg.
Revalidatiebehandeling vindt plaats tijdens een opname (klinisch) of in dagbehandeling (poliklinisch).

Opname
Bij een opname blijf je dag en nacht in De Hoogstraat Revalidatie. Opname is bedoeld voor de kinderen en jongeren die door het hersenletsel belangrijke dagelijkse vaardigheden - zoals aan- en uitkleden, eten en naar het toilet kunnen - weer opnieuw moeten leren. We nemen je ook op als je zo snel moe bent dat je niet heen en weer kunt reizen.

Als het mogelijk is, ga je in het weekend naar huis. Een weekend thuis is onderdeel van de behandeling: dan kunnen jij en je ouders namelijk het beste ervaren welke problemen er zijn en waar de behandeling zich op moet richten. Lees meer over opname.

Aanwezigheid van je ouders tijdens opname
Wij denken dat het voor kinderen en jongeren - onder bepaalde omstandigheden - heel belangrijk kan zijn dat de ouders en soms ook de broers en zussen bij hen zijn - vooral als je heel jong bent (basisschoolleeftijd), als je net op de afdeling bent, of als je nog in de war bent door het hersenletsel. In deze gevallen is het belangrijk om mensen om je heen te hebben die je goed kent en waar jij je vertrouwd mee voelt. Wij bieden die mogelijkheid graag!

Als je ouders aanwezig zijn dan kunnen zij en het behandelteam - zeker in de beginperiode - ook veel van elkaar leren; je ouders leren het team van alles over jou en zij leren van het behandelteam veel over hersenletsel.

Als je herstelt en meer (aan)kan, wordt het steeds belangrijker dat jij je ook zonder je ouders kunt redden. Het is dus niet altijd zo dat je ouders op de afdeling blijven; het is ook belangrijk dat het leven van hen en de andere kinderen in het gezin weer doorgaat. Lees meer over de samenwerking met het gezin.

Poliklinische revalidatie
Tijdens de poliklinische behandeling leer je hoe je alles wat je geleerd hebt toe kan passen in je eigen omgeving. Bijvoorbeeld hoe je weer in het gezin kan functioneren, kan sporten, met vrienden op stap kan en - niet te vergeten - op welke manier je weer naar school kan gaan of aan het werk.

Behandelduur
De lengte van de revalidatieperiode hangt af van de ernst van het letsel en van jouw persoonlijke situatie;  je behandelvragen en revalidatiedoelen.
Hoe word ik weer zelfstandig?
Er zijn veel verschillende manieren en middelen om je te helpen bij je herstel en je te leren je leven weer op te pakken. Er is niet één behandeling voor alle kinderen met hersenletsel; elk kind dat bij ons revalideert heeft zijn eigen programma op maat.

De behandeling gebeurt zo veel mogelijk spelenderwijs. We gebruiken juist die methodes en middelen die kinderen en jongeren leuk en belangrijk vinden. Zo hebben we een gamelab, een techniekgroep en doen we veel sportieve activiteiten. Er zijn ook methodes die je kunnen helpen om je beter te concentreren, gemakkelijker te onthouden en beter je activiteiten te plannen. En we hebben methodes die je helpen om te begrijpen wat er met jou gebeurt. Je krijgt individuele behandeling en groepsbehandelingen.

Verder maken we in de behandeling ook veel gebruik van dagelijks activiteiten. Het aan- en uitkleden, eten en het omgaan met andere revalidanten gebruiken wij bijvoorbeeld ook om te oefenen. Dat wat je leert bij de verschillende therapieën pas je steeds toe in de praktijk. Op deze manier begint de behandeling dus al ’s morgens vroeg en eindigt als je gaat slapen.

Er zijn verschillende modules die we in kunnen zetten; dat hangt af van jouw revalidatiedoelen. We hebben behandelmodules voor:
 • lichamelijke problemen;
 • taal-, spraak- of slikproblemen;
 • problemen met het denken (cognitie);
 • begeleiding van mensen in je omgeving.
Lichamelijke problemen
Als je problemen hebt met het bewegen, dan richten we het behandelprogramma daar op in. Je krijgt bijvoorbeeld fysiotherapie, ergotherapie en sporttherapie. Daar doe je activiteiten zoals zwemmen, fietsen, traplopen en je leert bijvoorbeeld weer hoe je om kunt gaan met een computer of hoe je jezelf moet aankleden.
Er is veel onderzoek gedaan naar het effect van oefenen bij mensen met hersenletsel. Daaruit blijkt dat oefenen het herstel bevordert. Daarom stimuleren we je om in het begin zoveel mogelijk zelfstandig te doen en regelmatig te oefenen. We maken daarbij gebruik van de oefenapp; een middel dat De Hoogstraat Revalidatie ontwikkelde om het oefenen te stimuleren.
Problemen met het denken (cognitieve revalidatie)
Problemen met het denken noemen we cognitieve problemen. We spreken ook wel van de onzichtbare gevolgen van hersenletsel.

Voorbeelden van cognitieve problemen
 • Je hebt moeite om nieuwe informatie te onthouden.
 • Je bent snel afgeleid en je bent gevoelig voor lawaai en drukte.
 • Je kunt niet goed inschatten wat je wel en niet kunt.
 • Je bent snel moe.
 • Het lukt niet goed om twee dingen tegelijk te doen.

Onderzoek en behandeling cognitie
Tijdens je revalidatie onderzoeken we op welke gebieden je veranderd bent en in hoeverre dit je beperkt. Zo’n onderzoek heet neuropsychologisch onderzoek. De behandeling richt zich op het leren omgaan met de veranderingen. Je krijgt bijvoorbeeld oefeningen en tips om informatie te onthouden, aan te voelen wanneer een pauze nodig is, of om te leren hoe je een opdracht kunt uitvoeren.
We hebben in het verleden een speciale training ontwikkeld waarbij je leert herkennen welke (cognitieve) problemen jij hebt en hoe je daarmee om kunt gaan. Deze training heet RIK (Revalidatie en IK). Lees meer over RIK.

Structuur
Structuur is belangrijk. Je programma wordt afgestemd op wat je aankunt. We wisselen de behandelingen af met vaste rustmomenten. Je leert met een agenda te werken en activiteiten te plannen. Zo breng je zelf structuur aan in je dagelijks leven en verdeel je je energie over de dag.

Omgaan met prikkels
Het kan zijn dat je door het hersenletsel meer last hebt van lawaai en drukte. Je krijgt dan therapie in een rustige, prikkelarme omgeving. Je programma wordt geleidelijk uitgebreid en ook de hoeveelheid prikkels die je dagelijks te verwerken krijgt laten we langzaam toenemen.

School
De hele dag door zijn je hersenen aan het werk en aan het denken. Maar als je op school zit dan heb je je denkvermogen extra nodig. Daarom is school een belangrijk onderdeel van de revalidatie. We hebben drie klassen in De Hoogstraat Revalidatie: een kleuterklas, een klas voor het basisonderwijs en een klas voor het voortgezet onderwijs. Jouw eigen school kan vragen of jij les kan krijgen in De Hoogstraat Revalidatie. Je werkt aan de lesstof die je op je eigen school krijgt zodat je niet te ver achter gaat lopen. Meer over school en revalidatie.
Taal- en spraakproblemen (o.a. afasie) en slikklachten
Taal- of spraakproblemen - zoals afasie - komen voor als gevolg van een beschadiging van het taal of spraakcentrum in de hersenen, bijvoorbeeld na een hersenbloeding of een herseninfarct. Hierdoor kunnen problemen ontstaan met spreken, begrijpen wat er gezegd wordt, schrijven of lezen. De logopedist behandelt deze problemen en leert je hoe je hiermee om kunt gaan.

Slikklachten
De logopedist is betrokken bij slikproblemen. Zij kan onderzoek (laten) doen naar de slikproblemen voorlichting geven en slikbehandeling geven.
Begeleiding van de mensen in je omgeving
Hersenletsel krijg je niet alleen; de impact ervan is ook groot voor de mensen in je omgeving. Wij hebben daarom ook voor hen behandelmodules ontwikkeld.

Voorlichting aan ouders en partners
Elke drie maanden geven we - in drie avonden - voorlichting over hersenletsel. De onderwerpen tijdens de avonden zijn:
 • medische aspecten van hersenletsel;
 • veranderingen op het gebied van denken en gedrag;
 • gevolgen voor de mensen in je omgeving.

Begeleiding van broers en zussen
Je broers en zussen zijn altijd welkom op de afdeling. We kunnen een speciale meeloopdag organiseren. Dan doen zij mee met de therapie en zij krijgen informatie over de veranderingen als gevolg van hersenletsel. Dit helpt hen om te begrijpen waarom jij moet revalideren, wat jouw doelen zijn en ook om te bedenken wat jullie weer samen kunnen doen.

We organiseren twee keer per jaar een speciale dag voor de broers en zussen van kinderen en jongeren met hersenletsel: de brusjesdag. We geven hen algemene informatie over de gevolgen van hersenletsel. De broers en zussen kunnen die dag ook zelf ervaren hoe het is als je hersenen in de war zijn. Ook kijken we op zo’n dag hoe het met hen gaat.

Begeleiding van je beste vrienden
De meest vertrouwde personen zijn belangrijk in het herstelproces. Hoe ouder je wordt, hoe groter de rol is die je beste vrienden of een relatie spelen. Tijdens de revalidatie kijken we hoe belangrijk je beste vrienden of je vriendengroep voor jou zijn. Belangrijke vrienden zijn welkom en als het echt een hechte groep is dan kunnen we een speciale avond voor hen organiseren. Zij kunnen dan vragen stellen over de veranderingen die ze bij jou zien en leren hoe ze je kunnen helpen om weer met hen mee te doen.
Nazorg
Na je ontslag heb je nog een controle-afspraak met de revalidatiearts. Als je daarna weer nieuwe vragen hebt dan kunnen we blijven meedenken. Je mag daarvoor ook zelf bellen; dat is heel gebruikelijk. Soms kan De Hoogstraat Revalidatie je helpen bij je vragen en als dat niet zo is dan kunnen we met jou meedenken waar je wel de juiste hulp kunt krijgen.
Wetenschappelijk onderzoek en innovatie
Vanuit het Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht verricht De Hoogstraat Revalidatie veel  onderzoek op het gebied van hersenletsel. Met de resultaten willen we de zorg steeds verbeteren. Aan de hand van de laatste inzichten bieden we revalidatiebehandeling op hoog niveau.
In het verleden hebben we met onze projecten al mooie resultaten bereikt. Zo ontwikkelden we bijvoorbeeld de training RIK en bij de revalidatie voor volwassen is een oefengids en oefen-app voor mensen met een beroerte ontwikkeld Ook de modules voor ouders, broers en zussen en vrienden is voortgekomen uit onze projecten.
Op dit moment lopen er projecten om de toepassing van gamen te verbeteren en om de cognitieve revalidatie bij kinderen te inventariseren.

Meedoen aan onderzoek
Het kan zijn dat we je vragen om mee te doen aan een onderzoek, bijvoorbeeld door een vragenlijst in te vullen of een test te doen. Jouw deelname is erg belangrijk voor ons; met de gegevens die we daarmee verzamelen help je de revalidatie weer een stapje verder. Wij vragen altijd van tevoren of je mee wilt doen aan onderzoek en als je niet mee wilt doen is dat geen enkel probleem. Uiteraard heeft het wel of niet meedoen aan onderzoek geen gevolgen voor de behandeling.
Op andere delen van deze website geven wij algemene informatie over kinderrevalidatie, het dagelijks leven en de aanmelding en behandeling. Die informatie kan ook van toepassing zijn op kinderen en jongeren met NAH.

Informatie: kinderrevalidatie@dehoogstraat.nl of (030) 256 1374
 

laatste nieuws binnen Revalidatie

Subsidie voor project Thuismeten van spierkracht bij ALS

Subsidie voor project Thuismeten van spierkracht bij ALS

14-11-2018

Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht heeft € 64.075,- subsidie gekregen van de Stichting ALS Nederland. Dit bedrag is toegekend aan project ‘Thuismeten van spierkracht bij ALS' dat januari 2019 zal starten onder leiding van Anita Beelen. [...] » Lees verder

Onderzoekers van Kenniscentrum in de prijzen bij DCRM

Onderzoekers van Kenniscentrum in de prijzen bij DCRM

13-11-2018

Op 8 en 9 november was het DCRM (Dutch Congress of Rehabilitation Medicine) van de VRA (Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen) in Groningen Er waren 700 deelnemers. [...] » Lees verder

BLOG Brainwave: Het (on)nut van apps

BLOG Brainwave: Het (on)nut van apps

31-10-2018

App-ontwikkelaars: investeer meer tijd in zorg-apps! Daarvoor pleit PhD-student Jochem Helleman. [...] » Lees verder

Behandelresultaten laten wederom vooruitgang zien bij klinische revalidanten op het gebied van verplaatsen en zelfverzorging

Behandelresultaten laten wederom vooruitgang zien bij klinische revalidanten op het gebied van verplaatsen en zelfverzorging

25-10-2018

De Hoogstraat Revalidatie vindt openheid over de resultaten van de revalidatiebehandeling belangrijk. Daarom publiceren wij voor de derde keer op rij de behandelresultaten van klinisch opgenomen revalidanten van 18 jaar en ouder. [...] » Lees verder

» meer nieuwsberichten

Agenda

 • 22-11-2018

  NVDG Basiscursus Dwarslaesie

  » Lees meer
 • 23-11-2018

  NVDG Basiscursus Dwarslaesie

  » Lees meer
 • 17-01-2019

  SAMEN-SCHOLING: Het goede doen voor de ander | Hersenletselnetwerk Utrecht

  10:00-16:00, Het Oude Tolhuys Utrecht
» meer agenda

Bekijk de video

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief