De Hoogstraat
 

Chronische pijn of vermoeidheid (SOLK)

 

De Hoogstraat Revalidatie heeft een gespecialiseerd team voor de behandeling van jongeren met chronische pijn- of vermoeidheidsklachten. Deze klachten worden ook wel aangeduid met de afkorting SOLK: somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten.

De Hoogstraat biedt drie behandelvormen op dit gebied:
 • Klinisch en poliklinisch programma (16 weken)
 • Poliklinische behandeling (10 weken)
 • Adviestraject (max. 6 weken)

Dit deel van de website wordt vaak gelezen door jongeren. Daarom gebruiken we je en jij als aanspreekvorm.
 
Wat is chronische pijn, CVS of SOLK?
We spreken van chronische pijn of chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS) als je als gevolg van
pijn- of vermoeidheidsklachten niet meer in staat bent om het leven te leiden dat je gewend was.
Je kan bijvoorbeeld niet meer sporten, gaat niet meer naar school en hebt minder contact met
vrienden of vriendinnen. Voor deze vorm van chronische pijn of vermoeidheid wordt ook wel
de term SOLK gebruikt: somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten. 

Chronische pijn
Pijn is een waarschuwingssignaal dat ons beschermt. Pijn zorgt er bijvoorbeeld voor dat je niet blijft doorlopen met een gebroken been. Bij chronische pijnklachten lijkt het of de pijn deze waarschuwingsfunctie heeft verloren en een eigen leven is gaan leiden. De relatie met de oorspronkelijke pijnprikkel neemt steeds verder af. We spreken van chronische pijn als pijnklachten langer dan zes weken blijven bestaan, terwijl de oorzaak van de pijn genezen of stabiel aanwezig is. Niet alleen de pijn zelf is een probleem, maar ook de gevolgen die de pijn heeft voor het dagelijks leven.

Chronische vermoeidheid (CVS)
De afkorting CVS staat voor Chronisch Vermoeidheidssyndroom. De belangrijkste klacht bij dit syndroom is het ervaren van een aanhoudende vermoeidheid die langer dan zes maanden duurt en niet verbetert door rust of slapen. Daarnaast worden naast de vermoeidheid vaak andere klachten ervaren, die voor iedereen verschillend zijn, zoals spierpijn, hoofdpijn, concentratie- en/of geheugenproblemen of griepachtige verschijnselen. Door de klachten ben je niet meer in staat om normale alledaagse dingen te doen, zoals school, sporten of met je vrienden iets leuks te ondernemen. 

Gevolgen op drie gebieden
De gevolgen van chronische pijn of vermoeidheid kunnen zich op drie gebieden voordoen:
 • Lichamelijk: conditie, houding, manier van bewegen.
 • Geestelijk: denken, emoties en gedrag.
 • Sociaal-maatschappelijk: werk, vrije tijd, relatie.

Al deze factoren hebben invloed op elkaar en kunnen de klachten versterken of juist verminderen. Daarom bekijken we bij De Hoogstraat Revalidatie deze factoren in samenhang. We noemen de indeling in deze drie gebieden ook wel het biopsychosociaal model.
Voor wie is de behandeling van De Hoogstraat revalidatie geschikt?
Eén van de jeugdteams van De Hoogstraat Revalidatie is gespecialiseerd in de behandeling van jongeren (tot maximaal 20 jaar) met chronische pijn of chronische vermoeidheidsklachten. Bij deze jongeren staan ernstige lichamelijke beperkingen door pijn of vermoeidheid op de voorgrond. De klachten bestaan langdurig en hebben geen aantoonbare lichamelijke oorzaak. Een arts (bijvoorbeeld de kinderarts, kinderneuroloog of orthopedisch chirurg) heeft al vastgesteld dat er sprake is van
chronische pijn, CVS of SOLK en de benodigde onderzoeken uit laten voeren om andere diagnoses
uit te sluiten.

Voor wie niet?
Jongeren met primaire psychiatrische problematiek komen niet in aanmerking voor revalidatiebehandeling. En de revalidatiebehandeling is ook niet geschikt voor jongeren met chronische
buik- of hoofdpijnklachten. Ook als de diagnose nog niet is gesteld, is het niet zinvol aan een
revalidatieprogramma te beginnen.
Wat heeft De Hoogstraat Revalidatie te bieden?
We gaan er vanuit dat gedachten en overtuigingen, die jij en je ouders hebben over de beperkingen, van grote invloed zijn op je gedrag en de mate waarin je deelneemt aan het dagelijks leven. Hoe je denkt over je klachten heeft immers invloed op hoe je je voelt en wat je doet. De behandeling is erop gericht dat je je dit bewust wordt. Je leert waar je grenzen liggen en hoe je ondanks de klachten je leven weer op kunt bouwen en zelf keuzes kunt maken die goed zijn voor je herstel. De behandeling is gebaseerd op cognitieve gedragstherapie (gericht op gedachten die de problemen in stand houden), graded activity (stapsgewijs opbouwen) en ervaringsleren (leren door te doen). Het doel is dat je weer
gewoon mee kunt doen zoals je leeftijdsgenoten. 

Je komt eerst voor een intake bij de revalidatiearts. Hij bepaalt - samen met jou en je ouders - welke behandelvorm het best bij jouw situatie past.

Multidisciplinair behandelteam
Bij de klachten spelen verschillende factoren een rol, die elkaar ook nog eens beïnvloeden. Dat is
een ingewikkeld geheel. Daarom biedt De Hoogstraat Revalidatie een multidisciplinaire behandeling, waarbij de problemen in samenhang worden aangepakt (multidisciplinair = samenwerking van verschillende soorten behandelaars).

We werken met een kernteam, dat bestaat uit:
 • revalidatiearts
 • coördinator
 • GZ-psycholoog
 • maatschappelijk werker
 • revalidatietherapeut (fysiotherapeut of ergotherapeut)
 • mentor (verpleegkundige of pedagogisch medewerker)
Je wordt gedurende de behandeling intensief begeleid door de mentor en de revalidatietherapeut.

Wat ga je doen bij De Hoogstraat Revalidatie?
De behandeling heeft tot doel dat jij weer gaat deelnemen aan voor jou belangrijke activiteiten, zoals school, het gezinsleven, sporten en het sociale leven. Je leert waar je grenzen liggen en hoe je ondanks de pijnklachten je leven weer op kunt bouwen en zelf keuzes kunt maken die goed zijn voor je herstel.

Je werkt met begeleiding van het behandelteam onder andere aan de volgende revalidatiedoelen:
 • Stapsgewijs opbouwen van je activiteiten. 
 • Meer durven bewegen door het doen van (lichte) bewegingsactiviteiten en sportvormen zoals fietsen, zwemmen, fitness, skaten, gamen. 
 • Respecteren van je grenzen van belastbaarheid.
 • Het oppakken van normale dagbesteding; school, sport etc.
 • Ontspanning.

Actieve rol
Revalideren is gericht op de toekomst, op het vinden van mogelijkheden en het vergroten van de
kwaliteit van je leven. De behandelaars zijn deskundig op hun vakgebied en jij bent deskundig op
het gebied van je eigen lichaam, gezondheid en leven. We verwachten van jou dat je, binnen jouw
mogelijkheden, een actieve bijdrage levert aan je revalidatie.

Ouders
Ook ouders hebben te maken met de problematiek van chronische pijn of vermoeidheid. Wij
denken dat zowel de jongere zelf, als de ouders en de omgeving een rol spelen bij het ontstaan
en het in stand houden van de klachten en dus ook bij het herstel. Daarom is een voorwaarde
voor de behandeling dat je ouders ook actief meedoen. Afhankelijk van de behandelvorm
betekent dit dat we regelmatig telefonisch contact opnemen met je ouders of ze regelmatig
uitnodigen voor een gesprek bij maatschappelijk werk of voor een ouderavond.
Klinische en poliklinisch programma (16 weken)
Dit programma begint met klinische behandeling (opname) in het revalidatiecentrum, omdat
je nauwelijks meer deelneemt aan het ‘gewone’ leven en omdat het belangrijk is om in een
andere omgeving nieuwe vaardigheden te leren. Het hele behandelprogramma duurt maximaal
zestien weken, waarvan acht weken klinisch (opname) en acht weken poliklinisch (dagbehandeling).

De behandeling bestaat uit drie fasen.
1. Erkenningsfase.
2. Oefen- en opbouwfase.
3. Ontslagfase.

Tijdens deze fasen werken we aan het veranderen van de gedachten over de klachten, waarbij
erkenning, opbouw van activiteiten en het vergroten van mogelijkheden centraal staan. Na de
eerste behandelfase ondertekenen jij en je ouders een intentieverklaring, waarmee jullie
instemmen met het behandelprogramma.

Tijdens de poliklinische behandeling ga je je vooral richten op dagbesteding (bijvoorbeeld naar
school gaan of werken, sport en hobby's), op sociale contacten en op het functioneren thuis in
het gezin.
Poliklinische behandeling (10 weken)
De poliklinische behandeling is bestemd voor jongeren die voor een deel nog deelnemen aan het ‘gewone’ leven. Je gaat bijvoorbeeld nog enkele uren per week naar school en spreekt nog wel eens af met leeftijdsgenoten. Tijdens de behandeling gebruiken we jouw sociale omgeving als ‘oefensituatie’. De behandeling duurt tien weken.

Het programma bestaat uit groepsbehandeling en individuele begeleiding. De groepssituaties worden gebruikt als leermomenten en om ervaringen uit te wisselen. Tijdens de individuele begeleiding is er ruimte om persoonlijke thema’s aan de orde te stellen. Je wordt begeleid door een revalidatietherapeut (fysiotherapeut) en een mentor (pedagogisch hulpverlener). Afhankelijk van je persoonlijke situatie heb je mogelijk ook gesprekken met de psycholoog en/of de maatschappelijk
werker.

De behandeling bestaat uit drie fasen en een try-out van zes weken.
1. Erkenningsfase
2. Oefen- en opbouwfase
    Try-out (6 weken)
3. Ontslagfase

Tijdens de eerste twee fasen kom je elke week twee dagdelen naar De Hoogstraat Revalidatie. Hierna volgt een try-out van zes weken, waarin je het geleerde thuis gaat toepassen en je activiteiten gaat opbouwen.
In de laatste fase kom je één dagdeel per week naar De Hoogstraat Revalidatie en heb je de gelegenheid om je laatste vragen te stellen en je voor te bereiden op je ontslag.
Adviestraject (max. 6 weken)
Het adviestraject is een kortdurend traject van poliklinische behandeling, waarin je gedurende maximaal zes weken één á twee dagdelen per week naar De Hoogstraat Revalidatie komt. Welke behandelaars hierbij ingeschakeld worden, hangt af van jouw specifieke hulpvraag.

Tijdens dit traject is het soms nodig om je kortdurend te behandelen om een analyse te kunnen
maken en een duidelijk advies te kunnen geven. Ook deze behandeling vindt dan binnen de
afgesproken zes weken plaats.

Je krijgt na deze zes weken de mogelijkheid om eventuele vragen die je dan nog hebt te stellen
via e-mail. Na drie maanden heb je nog één afsluitend contact met je behandelaar (via e-mail,
telefonisch of face-to-face). Hierna wordt het adviestraject definitief afgesloten.


Meer informatie en contact

Dit deel van de website gaat over chronische pijn, fibromyalgie en whiplash. Op andere delen van deze website geven wij algemene informatie over kinder- en jeugdrevalidatie, de behandeling, aanmelding en het dagelijks leven met een handicap.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op via het secretariaat jeugd: (030) 256 1460.
 

laatste nieuws binnen Revalidatie

Onder de mensen: 'Door het sporten heb ik minder fysiotherapie nodig' (bron: DUIC)

Onder de mensen: 'Door het sporten heb ik minder fysiotherapie nodig' (bron: DUIC)

20-03-2017

Een tragisch ongeluk tijdens het turnen op haar 25e veranderde het leven van Els B. (60) voorgoed. Door een hoge dwarslaesie zit ze in een rolstoel en werken haar spieren vanaf de borst niet meer. Maar sporten geeft haar inmiddels weer veel plezier. [...] » Lees verder

Resultaten Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht 2016 en jaarplan 2017

Resultaten Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht 2016 en jaarplan 2017

14-03-2017

Het KCRU heeft de resultaten van 2016 op een rijtje gezet en  de plannen voor 2017 bekend gemaakt. [...] » Lees verder

Sporten met een beperking in Utrecht i.s.m. De Hoogstraat

Sporten met een beperking in Utrecht i.s.m. De Hoogstraat

13-03-2017

Het Utrechtse sportaanbod voor mensen met een lichamelijke beperking groeit geleidelijk. Ze kunnen onder meer terecht bij tafeltennisvereniging SVE, Kampong Hockey of wielerclub het Stadion. [...] » Lees verder

Ureka Mega Challenge UMCU >>> like de VR Supermarkt!

Ureka Mega Challenge UMCU >>> like de VR Supermarkt!

09-03-2017

De Ureka Mega Challenge is een competitie, waar mensen van het UMCU  (medewerkers, patiënten, studenten, bezoekers,….) met een goed idee om de gezondheidszorg te verbeteren, met elkaar strijden om de eerste prijs. De Virtuele Supermarkt zit bij de laatste 10! [...] » Lees verder

» meer nieuwsberichten

Agenda

 • 28-05-2017

  WintersportFUNdag, voor jongeren (10-25jr) met lichamelijke beperking, SnowWorld Zoetermeer

  10:00-18:00
  » Lees meer
 • 06-08-2017

  Handidag 2017: Waterskidag voor gehandicapten, Maurik

  10:00-17:00
  » Lees meer
» meer agenda

Bekijk de video

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief