De Hoogstraat
Steun ons!
 

Meest nabije partners in de zorg

De Hoogstraat Revalidatie werkt met meerdere (zorg)partijen samen. Op deze pagina worden onze meest nabije partners in de zorg toegelicht.
 

UMC Utrecht

In zorg, zorginnovatie, onderzoek, onderwijs en opleiding werkt De Hoogstraat samen met het UMC Utrecht. Het UMC Utrecht als academisch ziekenhuis en De Hoogstraat als categoraal ziekenhuis oefenen sterk van elkaar onderscheiden functies uit die echter voor specifieke onderdelen van de patiëntenzorg en voor specifieke patiëntengroepen volledig op elkaar aansluiten. Op basis van kwaliteit beschouwen wij elkaar als voorkeurspartners. Het meest in het oog springende resultaat van de samenwerking is het Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht, het gezamenlijke onderzoeks- en innovatiecentrum.
 

Diakonessenhuis

Het Diakonessenhuis is voor De Hoogstraat letterlijk het meest nabije ziekenhuis, met als gevolg, ultrakorte verwijslijnen. Het ‘Diak’ biedt De Hoogstraat onderdak voor revalidatiegeneeskundige consulten en poliklinische revalidatiebehandeling. Door de inbedding in het ziekenhuis is afstemming met andere specialismen en benutting van ziekenhuis-onderzoeksfuncties ‘als vanzelf’ georganiseerd.
 

St. Antonius Ziekenhuis

De revalidatiegeneeskunde in het St. Antonius Ziekenhuis is nog maar kort geleden losgemaakt van De Hoogstraat en integraal onderdeel geworden van het ziekenhuis. De onderlinge verbanden zijn gebleven en uiten zich in goede ketenzorgafspraken, samenwerking tussen de revalidatieartsen in een ’regionale staf’ en in de opleiding van revalidatieartsen.
 

De Kleine Prins & Merem Behandelcentra

De Kleine Prins is een onmisbare partner in de kinderrevalidatie. Door ons partnerschap kunnen onderwijs en kinderrevalidatie geïntegreerd (één kind, één plan) worden aangeboden. De Kleine Prins biedt samen met Merem Behandelcentra eenzelfde combinatie van onderwijs en kinderrevalidatie aan in Huizen. De drie organisaties willen intensiever samenwerken aan kwaliteitsverbetering en aan het verbeteren van de mogelijkheden van passend onderwijs.
 

AxionContinu & InterakContour

Met AxionContinu en InteraktContour brengen we netwerkgeneeskunde in praktijk. Dat heeft al jaren terug geleid tot (nog steeds) toonaangevende CVA-ketenzorg en zal in 2018 leiden tot de start van De Overstap (‘als naar huis een stap te ver is’), een goede plek om te verblijven als de klinische revalidatie is afgerond maar de patiënt toch nog niet naar huis kan.
 

RUG

De Hoogstraat vormt met Rijndam Revalidatie en Universitair Medisch Centrum Groningen/Centrum voor Revalidatie het samenwerkingsverband RUG (Rotterdam, Utrecht, Groningen). We delen met elkaar de ambitie om een leidende rol te spelen in de ontwikkeling van de revalidatiegeneeskunde, een rol die ondersteund wordt door investeringen in wetenschappelijk onderzoek en zorginnovatie.
 

Militair Revalidatiecentrum Aardenburg & Meander Medisch Centrum

Met het Militair Revalidatiecentrum Aardenburg en de revalidatie afdeling van Meander Medisch Centrum bouwen we aan de verbetering van de revalidatiegeneeskunde in de regio, met voldoende keuzevrijheid, stevige deskundigheid en goede toegankelijkheid voor alle revalidatievragen.
 

Lokale overheden

Lokale overheden in de ons omringende gemeenten en met name de Gemeente Utrecht. Hoewel patiënten vanuit heel Nederland voor hun zorgvraag naar De Hoogstraat komen, wonen de meeste patiënten in de stad of in de (wijde) omgeving van Utrecht. De gemeentebesturen en hun ambtelijk apparaat zijn door hun leidende rol bij de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning een onmisbare partner voor goede en doelmatige revalidatiegeneeskundige zorg. Als de besluitvorming over en verstrekking van voorzieningen in zorg, aanpassingen en hulpmiddelen goed aansluit op het revalidatieprogramma, draagt dat in belangrijke mate bij aan voorspoedig ontslag naar huis, een snellere re-integratie in het maatschappelijk verkeer en daarmee aan de kwaliteit van leven.

Beschikbare downloads

laatste nieuws

Workshop rapporteren medisch dossier | congres BACK TO THE FUTURE

Workshop rapporteren medisch dossier | congres BACK TO THE FUTURE

18-04-2018

Op 21 april 2018 vindt het congres ‘BACK TO THE FUTURE, dwarslaesierevalidatie in 2030’ plaats. Dit congres staat in het teken van alle technologische ontwikkelingen die in rap tempo plaatsvinden. Wat betekenen deze ontwikkelingen voor onze revalidanten en voor ons als dwarslaesie-behandelaren? [...] » Lees verder

Conditie jongeren met fysieke beperking verbetert met sport

Conditie jongeren met fysieke beperking verbetert met sport

12-04-2018

Onderzoeker Maremka Zwinkels pleit voor meer mogelijkheden voor jongeren met een fysieke beperking om in hun vrije tijd in de buurt te kunnen sporten. Ze roept sportverenigingen op om dit mogelijk te maken. Zwinkels promoveert vandaag op haar onderzoek naar het effect van sport bij deze groep jongeren. De conditie gaat vooruit als ze minimaal één keer per week sporten. [...] » Lees verder

Samenwerking TR-Care en De Hoogstraat Revalidatie verlengd

Samenwerking TR-Care en De Hoogstraat Revalidatie verlengd

10-04-2018

TR-Care en de Hoogstraat Revalidatie hebben onlangs hun samenwerking voor de komende drie jaar verlengd. Als leverancier van diverse zorghulpmiddelen, waaronder tilliften, stelt TR-Care elk jaar een bedrag ter beschikking aan De Hoogstraat Vriendenfonds. De donaties zijn bedoeld om initiatieven te steunen die niet uit het reguliere zorgbudget betaald kunnen worden maar die wél het verschil maken voor revalidanten. [...] » Lees verder

De invloed van leefstijlfactoren op de gezondheid van kinderen met cerebrale parese (CP)

De invloed van leefstijlfactoren op de gezondheid van kinderen met cerebrale parese (CP)

03-04-2018

Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht start met een driejarig innovatieproject waarin wordt onderzocht op welke wijze voeding, slaap en fysieke activiteit bijdragen aan de gezondheid en het welbevinden van kinderen met cerebrale parese (CP). CP ontstaat door een hersenbeschadiging rond de geboorte of een aanlegstoornis van de hersenen en is de belangrijkste oorzaak van fysieke beperkingen bij kinderen. Het komt voor bij ongeveer één op de 400 baby's in Nederland. Het project wordt gesubsidieerd door het Innovatiefonds Zorgverzekeraars en staat onder leiding van dr. Olaf Verschuren en Raquel Hulst, onderzoekers bij het Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht. [...] » Lees verder

» meer nieuwsberichten

Agenda

  • 21-04-2018

    Workshop rapporteren medisch dossier | congres BACK TO THE FUTURE

    » Lees meer
» meer agenda

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief