De Hoogstraat
Steun ons!
 

Meest nabije partners in de zorg

De Hoogstraat Revalidatie werkt met meerdere (zorg)partijen samen. Op deze pagina worden onze meest nabije partners in de zorg toegelicht.
 

UMC Utrecht

In zorg, zorginnovatie, onderzoek, onderwijs en opleiding werkt De Hoogstraat samen met het UMC Utrecht. Het UMC Utrecht als academisch ziekenhuis en De Hoogstraat als categoraal ziekenhuis oefenen sterk van elkaar onderscheiden functies uit die echter voor specifieke onderdelen van de patiëntenzorg en voor specifieke patiëntengroepen volledig op elkaar aansluiten. Op basis van kwaliteit beschouwen wij elkaar als voorkeurspartners. Het meest in het oog springende resultaat van de samenwerking is het Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht, het gezamenlijke onderzoeks- en innovatiecentrum.
 

Diakonessenhuis

Het Diakonessenhuis is voor De Hoogstraat letterlijk het meest nabije ziekenhuis, met als gevolg, ultrakorte verwijslijnen. Het ‘Diak’ biedt De Hoogstraat onderdak voor revalidatiegeneeskundige consulten en poliklinische revalidatiebehandeling. Door de inbedding in het ziekenhuis is afstemming met andere specialismen en benutting van ziekenhuis-onderzoeksfuncties ‘als vanzelf’ georganiseerd.
 

St. Antonius Ziekenhuis

De revalidatiegeneeskunde in het St. Antonius Ziekenhuis is nog maar kort geleden losgemaakt van De Hoogstraat en integraal onderdeel geworden van het ziekenhuis. De onderlinge verbanden zijn gebleven en uiten zich in goede ketenzorgafspraken, samenwerking tussen de revalidatieartsen in een ’regionale staf’ en in de opleiding van revalidatieartsen.
 

De Kleine Prins & Merem Behandelcentra

De Kleine Prins is een onmisbare partner in de kinderrevalidatie. Door ons partnerschap kunnen onderwijs en kinderrevalidatie geïntegreerd (één kind, één plan) worden aangeboden. De Kleine Prins biedt samen met Merem Behandelcentra eenzelfde combinatie van onderwijs en kinderrevalidatie aan in Huizen. De drie organisaties willen intensiever samenwerken aan kwaliteitsverbetering en aan het verbeteren van de mogelijkheden van passend onderwijs.
 

AxionContinu & InterakContour

Met AxionContinu en InteraktContour brengen we netwerkgeneeskunde in praktijk. Dat heeft al jaren terug geleid tot (nog steeds) toonaangevende CVA-ketenzorg en zal in 2018 leiden tot de start van De Overstap (‘als naar huis een stap te ver is’), een goede plek om te verblijven als de klinische revalidatie is afgerond maar de patiënt toch nog niet naar huis kan.
 

RUG

De Hoogstraat vormt met Rijndam Revalidatie en Universitair Medisch Centrum Groningen/Centrum voor Revalidatie het samenwerkingsverband RUG (Rotterdam, Utrecht, Groningen). We delen met elkaar de ambitie om een leidende rol te spelen in de ontwikkeling van de revalidatiegeneeskunde, een rol die ondersteund wordt door investeringen in wetenschappelijk onderzoek en zorginnovatie.
 

Militair Revalidatiecentrum Aardenburg & Meander Medisch Centrum

Met het Militair Revalidatiecentrum Aardenburg en de revalidatie afdeling van Meander Medisch Centrum bouwen we aan de verbetering van de revalidatiegeneeskunde in de regio, met voldoende keuzevrijheid, stevige deskundigheid en goede toegankelijkheid voor alle revalidatievragen.
 

Lokale overheden

Lokale overheden in de ons omringende gemeenten en met name de Gemeente Utrecht. Hoewel patiënten vanuit heel Nederland voor hun zorgvraag naar De Hoogstraat komen, wonen de meeste patiënten in de stad of in de (wijde) omgeving van Utrecht. De gemeentebesturen en hun ambtelijk apparaat zijn door hun leidende rol bij de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning een onmisbare partner voor goede en doelmatige revalidatiegeneeskundige zorg. Als de besluitvorming over en verstrekking van voorzieningen in zorg, aanpassingen en hulpmiddelen goed aansluit op het revalidatieprogramma, draagt dat in belangrijke mate bij aan voorspoedig ontslag naar huis, een snellere re-integratie in het maatschappelijk verkeer en daarmee aan de kwaliteit van leven.

Beschikbare downloads

laatste nieuws

De Hoogstraat Highlanders finishen allemaal bij de HandbikeBattle

De Hoogstraat Highlanders finishen allemaal bij de HandbikeBattle

19-06-2018

Nu we weer allemaal veilig thuis zijn kunnen we terugkijken op een fantastische week! Alle handbikers van De Hoogstraat Highlanders hebben de berg bedwongen op zijn/haar eigen manier. [...] » Lees verder

Promotie Mattijs Alsem

Promotie Mattijs Alsem

13-06-2018

Op dinsdag 10 juli zal Mattijs Alsem zijn proefschrift verdedigen in het Academiegebouw in Utrecht [...] » Lees verder

De HandbikeBattle bijna van start!

De HandbikeBattle bijna van start!

12-06-2018

Gisteren zijn we allemaal na een lange reis veilig aangekomen in Oostenrijk. Vandaag de eerste kennismaking met 'de berg'. Wel even slikken, want dat is toch best pittig! [...] » Lees verder

Bijeenkomst scholingsprogramma kinderrevalidatie bij De Hoogstraat Revalidatie

Bijeenkomst scholingsprogramma kinderrevalidatie bij De Hoogstraat Revalidatie

08-06-2018

Maandag 4 juni vond de tweede bijeenkomst vanuit het scholingsprogramma medisch specialistische revalidatie (MSR) plaats bij De Hoogstraat Revalidatie. Dit is de tweede bijeenkomst die Revalidatie Nederland organiseert in het kader van kennis delen en verbinden. Afgelopen maandag stond de kinderrevalidatie centraal. Vertegenwoordigers van onder andere het Ministerie van VWS, zorgverzekeraars en koepel- en branche organisaties waren aanwezig.   [...] » Lees verder

» meer nieuwsberichten

Agenda

 • 30-06-2018

  Clinic Handbiken 'Trappen met je handen', Wilhelminapark, Utrecht

  13:30-14:30
  » Lees meer
 • 10-07-2018

  Clinic Zitvolleybal, Stadsplateau, bovenaan de trappen, voor ingang Stadskantoor Utrecht

  16:00-18:00
 • 25-08-2018

  Sponsor Team Triathlon 2018, Veenendaal

  » Lees meer
 • 06-10-2018

  Special Obstacle Run, Down Under Recreatie, Nieuwegein

  13:00-18:00
  » Lees meer
 • 22-11-2018

  NVDG Basiscursus Dwarslaesie

  » Lees meer
» meer agenda

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief