De Hoogstraat
Steun ons!
 

Meest nabije partners in de zorg

De Hoogstraat Revalidatie werkt met meerdere (zorg)partijen samen. Op deze pagina worden onze meest nabije partners in de zorg toegelicht.
 

UMC Utrecht

In zorg, zorginnovatie, onderzoek, onderwijs en opleiding werkt De Hoogstraat samen met het UMC Utrecht. Het UMC Utrecht als academisch ziekenhuis en De Hoogstraat als categoraal ziekenhuis oefenen sterk van elkaar onderscheiden functies uit die echter voor specifieke onderdelen van de patiëntenzorg en voor specifieke patiëntengroepen volledig op elkaar aansluiten. Op basis van kwaliteit beschouwen wij elkaar als voorkeurspartners. Het meest in het oog springende resultaat van de samenwerking is het Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht, het gezamenlijke onderzoeks- en innovatiecentrum.
 

Diakonessenhuis

Het Diakonessenhuis is voor De Hoogstraat letterlijk het meest nabije ziekenhuis, met als gevolg, ultrakorte verwijslijnen. Het ‘Diak’ biedt De Hoogstraat onderdak voor revalidatiegeneeskundige consulten en poliklinische revalidatiebehandeling. Door de inbedding in het ziekenhuis is afstemming met andere specialismen en benutting van ziekenhuis-onderzoeksfuncties ‘als vanzelf’ georganiseerd.
 

St. Antonius Ziekenhuis

De revalidatiegeneeskunde in het St. Antonius Ziekenhuis is nog maar kort geleden losgemaakt van De Hoogstraat en integraal onderdeel geworden van het ziekenhuis. De onderlinge verbanden zijn gebleven en uiten zich in goede ketenzorgafspraken, samenwerking tussen de revalidatieartsen in een ’regionale staf’ en in de opleiding van revalidatieartsen.
 

De Kleine Prins & Merem Behandelcentra

De Kleine Prins is een onmisbare partner in de kinderrevalidatie. Door ons partnerschap kunnen onderwijs en kinderrevalidatie geïntegreerd (één kind, één plan) worden aangeboden. De Kleine Prins biedt samen met Merem Behandelcentra eenzelfde combinatie van onderwijs en kinderrevalidatie aan in Huizen. De drie organisaties willen intensiever samenwerken aan kwaliteitsverbetering en aan het verbeteren van de mogelijkheden van passend onderwijs.
 

AxionContinu & InterakContour

Met AxionContinu en InteraktContour brengen we netwerkgeneeskunde in praktijk. Dat heeft al jaren terug geleid tot (nog steeds) toonaangevende CVA-ketenzorg en zal in 2018 leiden tot de start van De Overstap (‘als naar huis een stap te ver is’), een goede plek om te verblijven als de klinische revalidatie is afgerond maar de patiënt toch nog niet naar huis kan.
 

RUG

De Hoogstraat vormt met Rijndam Revalidatie en Universitair Medisch Centrum Groningen/Centrum voor Revalidatie het samenwerkingsverband RUG (Rotterdam, Utrecht, Groningen). We delen met elkaar de ambitie om een leidende rol te spelen in de ontwikkeling van de revalidatiegeneeskunde, een rol die ondersteund wordt door investeringen in wetenschappelijk onderzoek en zorginnovatie.
 

Militair Revalidatiecentrum Aardenburg & Meander Medisch Centrum

Met het Militair Revalidatiecentrum Aardenburg en de revalidatie afdeling van Meander Medisch Centrum bouwen we aan de verbetering van de revalidatiegeneeskunde in de regio, met voldoende keuzevrijheid, stevige deskundigheid en goede toegankelijkheid voor alle revalidatievragen.
 

Lokale overheden

Lokale overheden in de ons omringende gemeenten en met name de Gemeente Utrecht. Hoewel patiënten vanuit heel Nederland voor hun zorgvraag naar De Hoogstraat komen, wonen de meeste patiënten in de stad of in de (wijde) omgeving van Utrecht. De gemeentebesturen en hun ambtelijk apparaat zijn door hun leidende rol bij de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning een onmisbare partner voor goede en doelmatige revalidatiegeneeskundige zorg. Als de besluitvorming over en verstrekking van voorzieningen in zorg, aanpassingen en hulpmiddelen goed aansluit op het revalidatieprogramma, draagt dat in belangrijke mate bij aan voorspoedig ontslag naar huis, een snellere re-integratie in het maatschappelijk verkeer en daarmee aan de kwaliteit van leven.

Beschikbare downloads

laatste nieuws

Vernieuwde privacyverklaring

Vernieuwde privacyverklaring

11-10-2018

Het is u ongetwijfeld niet ontgaan dat er nieuwe Europese privacyregels (AVG) van kracht zijn geworden. Ook wij hebben maatregelen genomen om te zorgen dat we aan de nieuwe wetgeving voldoen.
  [...] » Lees verder

Prijs voor 'WijenCp'

Prijs voor 'WijenCp'

10-10-2018

Website www.WijenCP.nl is op de internationale WorldCPDay 2018 in de prijzen gevallen. [...] » Lees verder

Informatiemiddag voor volwassenen met CP | 2 november 2018

Informatiemiddag voor volwassenen met CP | 2 november 2018

09-10-2018

Vrijdag 2 november organiseren de BOSK en De Hoogstraat Revalidatie een interactieve informatiemiddag ‘CP-Dichtbij’. De middag is bedoeld voor volwassenen met Cerebrale Parese en vindt plaats bij De Hoogstraat Revalidatie in Utrecht. [...] » Lees verder

Informatiemarkt NAH | 29 oktober

Informatiemarkt NAH | 29 oktober

21-09-2018

Heb je niet-aangeboren hersenletsel #NAH en heb je vragen over bijvoorbeeld wonen, werken of mantelzorg? Dan ben je van harte welkom op de informatiemarkt maandagavond 29 oktober 19-21. [...] » Lees verder

» meer nieuwsberichten

Agenda

 • 02-11-2018

  Informatiemiddag voor volwassenen met CP

  14:00-17:00, Rembrandtkade 10, Utrecht
  » Lees meer
 • 03-11-2018

  Badminton zonder Drempels: Demonstratiedag & Clinic, Sporthal Parijsch, Culemborg

  13:00-16:00
  » Lees meer
 • 07-11-2018

  NJK Boccia 2018, t/m 20 jr, MBO College, Hilversum

  » Lees meer
 • 13-11-2018

  Symposium Thuis in Dwarslaesiezorg

  16:30-21:00
  » Lees meer
 • 22-11-2018

  NVDG Basiscursus Dwarslaesie

  » Lees meer
» meer agenda

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief