De Hoogstraat
 

Wat betekent dat voor u als patiënt?

 
Hoe ervaart de patiënt van de toekomst de behandeling bij De Hoogstraat in 2016?
'De Hoogstraat geeft mij een goede behandeling in zo kort mogelijke tijd en afgestemd op mijn wensen. Hiermee bereik ik een zo groot mogelijke zelfstandigheid. De resultaten zijn zichtbaar en meetbaar. De medewerkers van De Hoogstraat werken volgens de nieuwste inzichten en gaan uit van richtlijnen, die gebaseerd zijn op onderzoek. Waar mogelijk behandelen ze dicht bij huis. Ik voel me er veilig en het gebouw is mooi en licht (healing environment). De medewerkers zijn gastvrij. Ik voel mij gehoord; er wordt naar mij geluisterd en ze leren van mijn ervaringen.'
 

Op welk gebied willen we verder komen voor onze patiënten?

  • We komen zoveel mogelijk tegemoet aan de vragen, wensen en verwachtingen van onze patiënten.
  • We leren van de ervaringen van onze patiënten en betrekken hen waar mogelijk bij het ontwerp van onze dienstverlening.
  • We voeren methodiek in voor beoordeling van resultaten van de individuele behandeling (zijn de afspraken in de behandelovereenkomst behaald?).
  • We werken gezinsgericht; we betrekken partner, ouders, kinderen en/of vrienden bij de behandeling en onze zorg.
  • We gaan een groter deel van de zorg dichter bij de patiënt aanbieden; we gaan op andere locaties werken, maar we werken ook samen met andere zorgorganisaties - bijvoorbeeld in de ouderenzorg en de 1e lijns fysiotherapie - aan nieuw zorgaanbod. ‘Dichtbij waar kan, ver waar moet’.
  • We werken aan een grotere betrokkenheid van cliëntenraad en patiëntenverenigingen bij de beleidsontwikkeling.
  • We benutten de mogelijkheden van digitalisering en e-health voor toegang ‘op afstand’ voor patiënten.
  • We verkennen de mogelijkheden voor directe (web based) toegang tot het eigen elektronisch revalidatiedossier.
  • We zijn transparant in onze resultaten. Al ons handelen baseren we op professionele richtlijnen en we dragen actief bij aan het ontwikkelen van richtlijnen.
  • We ontwikkelen kennis in de revalidatiewetenschappen en nieuwe methodieken in de revalidatiebehandeling.

Beschikbare downloads

laatste nieuws

De beste revalidatie op de beste plek

De beste revalidatie op de beste plek

12-12-2017

Op 5 december hebben De Hoogstraat Revalidatie en het UMC Utrecht hun samenwerkingsovereenkomst vernieuwd. De organisatie van de zorg wordt vereenvoudigd en de partners gaan zich samen richten op kwalitatieve verbeteringen van de (keten)zorg.  
  [...] » Lees verder

BLOG Brainwave: Kaas op de Lasagna

BLOG Brainwave: Kaas op de Lasagna

06-12-2017

Eline van Lieshout, junior onderzoeker bij project B-STARS: hersenstimulatie na stroke schrijft over includeren en kaas. [...] » Lees verder

Internationale Dwarslaesie enquête van start

Internationale Dwarslaesie enquête van start

01-12-2017

Ruim 600 mensen met een dwarslaesie die in Rijndam Revalidatie, De Hoogstraat of UMCG Beatrixoord hebben gerevalideerd, krijgen per post een uitnodiging om mee te doen aan de Internationale Spinal Cord Injury Enquête (InSCI). [...] » Lees verder

De Hoogstraat ontvangt VNG en WMO consulenten

27-11-2017

De toegang tot zorg en ondersteuning voor inwoners met een complexe zorgvraag verloopt nog niet overal naar tevredenheid. [...] » Lees verder

» meer nieuwsberichten

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief