De Hoogstraat
Steun ons!
 

Stages

De Hoogstraat biedt verschillende stagemogelijkheden:                                                                              
Maatschappelijke stage
De Hoogstraat doet mee aan de pilot maatschappelijke stages in het voortgezet onderwijs. Dit betekent dat het voor een aantal leerlingen mogelijk is om deze stage te vervullen in De Hoogstraat. Het doel van de stage is dat jongeren iets voor een ander doen en - op een andere manier - kennismaken met de samenleving.

Wij bieden kinderen van medewerkers de mogelijkheid om hun maatschappelijke stage bij De Hoogstraat te vervullen. Per leerling is ook een vriendje of vriendinnetje welkom.

Wil je meer informatie over de mogelijkheden en afspraken, neem dan contact op met P&O.

Informatie: peno@dehoogstraat.nl

Stage afdeling ergotherapie
De afdeling ergotherapie volwassenen begeleidt per periode 3 stagiaires van 3 verschillende opleidingen (Amsterdam, Rotterdam en Arnhem/Nijmegen). Afhankelijk van de opleiding moeten de stagiaires solliciteren of wordt er een stageplaats toegewezen. Stages buiten deze route om worden niet gehonoreerd, vanwege capaciteitsproblemen.

De afdeling ergotherapie jeugd begeleidt 1 stagiaire van de opleiding in Rotterdam. Sollicitatie voor deze stageplek gaat via de opleiding.

Informatie via de opleidingen ergotherapie Amsterdam, Rotterdam, Arnhem/Nijmegen
Stage afdeling facilitaire zaken
De Hoogstraat heeft verschillende stageplaatsen bij de afdeling Facilitaire Zaken, voor leerlingen van het Voorgezet Speciaal Onderwijs (VSO) en VMBO. Bijvoorbeeld in de linnenkamer, het magazijn, de receptie en het restaurant. Ook zijn er regelmatig stage-opdrachten beschikbaar voor HBO-studenten.
Op dit moment is er een samenwerking met het Auris College en Mytylschool Ariane de Ranitz.

Aanmelden bij de Facilitaire Dienst.
 • VSO-leerlingen: via de mentor.
 • VMBO leerlingen: met een brief met motivatie en een kort cv.
 • HBO studenten: middels een sollicitatiebrief met cv en een omschrijving wat zij in de stage willen leren.
Stage afdeling fysiotherapie
De Hoogstraat heeft 8-10 stageplaatsen voor studenten fysiotherapie. Daarvan loopt het grootste deel stage op de afdeling fysiotherapie voor volwassenen en 1 student loopt stage op de afdeling fysiotherapie jeugd. We hebben vaste afspraken met de Hogeschool van Utrecht en begeleiden alleen studenten van deze opleiding.

 

Informatie via Hogeschool Utrecht (HU)

Stage afdeling logopedie volwassenen
De afdeling logopedie volwassenen heeft 2 tot 3 stageplaatsen voor vierdejaars logopediestudenten. Dit betreft stages van 4 dagen per week. Wij hebben een samenwerking met de Hogeschool Utrecht. Studenten van andere opleidingen worden incidenteel toegelaten.

Om in aanmerking te komen voor een stageplaats vragen wij je een sollicitatiebrief te sturen naar de afdeling personeel & organisatie.

Informatie: 030 256 1209
Stage afdeling maatschappelijk werk
Maatschappelijk werk (jeugd en volwassenen) biedt per schooljaar 1 stageplaats voor derdejaars studenten. De stage bestaat uit direct revalidantgebonden werk, met daarnaast vaak deelname aan een relevant ontwikkelingstraject.
Wij richten ons op de Hogeschool Utrecht. Om in aanmerking te komen voor een stageplaats vragen we je een sollicitatiebrief te sturen met daarin je opleiding, doelen en vragen. Deze brief kan je richten aan de afdeling personeel & organisatie.
Stage afdeling sport & bewegen
De Hoogstraat Sport biedt stagemogelijkheden aan zowel HBO- als MBO studenten, studierichting Bewegingsagogie en/of Psychomotorische Therapie. Bij voorkeur zijn dit studenten van de opleiding Windesheim Zwolle (Christelijke Academie voor Lichamelijke Opvoeding), het CIOS (Centraal Instituut voor Opleiders in de Sport), de HAN (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen) of het ROC Sport en Bewegen.

Om in aanmerking te komen voor een stageplaats vragen we je een sollicitatiebrief te sturen met daarin je opleiding, doelen en vragen. Deze brief kan je richten aan de afdeling personeel & organisatie.

Informatie : De Hoogstraat Sport 030 256 1222
Stage verpleegkunde
De Hoogstraat biedt stagemogelijkheden aan HBO en MBO studenten verpleegkunde. Het betreft de derde en vierdejaars studenten kwalificatieniveau 5 (HBO-V) en vierdejaars studenten kwalificatieniveau 4 (MBO-V). De planning van de stages verloopt in samenwerking met de Hogeschool Utrecht en het ROC Midden Nederland.
Voor verzorgenden die al in de Hoogstraat werken, is er een tweejarige opleiding tot verpleegkundige.

Informatie via praktijkopleider verpleging: praktijkopleider@dehoogstraat.nl
Stage Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht
Klik hier voor meer informatie over onderzoeksstages.
Stage geneeskundestudenten

Co-schappen

Vanaf het derde jaar gaan de studenten co-assistentschappen lopen. Tijdens het co-assistentschap is de student een belangrijk deel van zijn tijd bezig met patiënt gerelateerde activiteiten (poli, opname, behandeling, vervolgtraject).

De Hoogstraat en de afdeling revalidatiegeneeskunde UMC Utrecht bieden apart of gezamenlijk een programma voor co-assistenten. Er wordt kennis gemaakt met de werkzaamheden van de revalidatiearts, maar ook met die van andere professionals uit het revalidatieteam zoals verpleging, paramedici en psychosociale hulpverleners en orthopedisch technici.

Bekijk voor meer informatie de webpagina over co-schappen
Contactpersoon: E.Dekker-5@umcutrecht.nl of 088 7558831


Stage geneeskunde en maatschappij

In het 5e jaar is er voor studenten de mogelijkheid om hun vierweekse stage voor het blok geneeskunde en maatschappij in De Hoogstraat te doorlopen.

In dit blok komen aspecten van de geneeskunde en van het handelen als arts aan de orde waarmee iedere arts in aanraking komt. Het betreft de sociaal-geneeskundige aspecten van gezondheid en gezondheidszorg. Daarnaast gaat het om de zorg, gericht op groepen in plaats van op het individu. Voorbeelden hiervan zijn de verslavingszorg, maar ook beleidsvorming en toetsing. Het blok handelt over het grensvlak tussen curatie en maatschappij.

Bekijk voor meer informatie de webpagina over co-schappen


ASAS-stage

De Algemene Semi Arts Stage duurt 12 weken. De Hoogstraat biedt per periode 2 stageplaatsen aan.

Een Algemene semi-artsstage is voor alle studenten verplicht. Tot de doelstellingen van deze stage behoren in de eerste plaats uitbreiding en verdieping van de algemeen medische vaardigheden en ervaring die de student heeft opgedaan in de co-schappen van jaar drie tot en met vijf. Hiertoe functioneert de student na een korte inwerkperiode op het niveau van een beginnende arts-assistent. Dit krijgt vorm in patiëntgebonden werkzaamheden waarbij de student voor een beperkt aantal patiënten het eerste aanspreekpunt is en verantwoordelijkheid draagt met betrekking tot alle aspecten van het medische proces.

Bekijk voor meer informatie de webpagina over ASASWetenschappelijke stage

De Hoogstraat biedt studenten de gelegenheid om binnen 1 van de onderzoekslijnen te participeren in wetenschappelijk onderzoek tijdens de wetenschappelijke stage. De volgende programmalijnen bieden stageplaatsen aan.
 • Functionele prognostiek bij CVA-patiënten
 • Kinderrevalidatiegeneeskunde
 • Revalidatie bij neuromusculaire aandoeningen
 • Revalidatie bij amyotrofische lateraal sclerose

Bekijk voor meer informatie de webpagina over Wetenschappelijke stages.
 
Met vragen over andere dan de hier genoemde stages kan je contact opnemen met de afdeling personeel en organisatie

laatste nieuws

WWW-wijzer biedt ouders houvast bij (revalidatie)hulpvraag

WWW-wijzer biedt ouders houvast bij (revalidatie)hulpvraag

10-07-2018

Ouders van kinderen met een lichamelijke beperking spelen vanzelfsprekend  een belangrijke rol in het functioneren van hun kind en gezin. Het is daarom belangrijk om -naast het kind- ook aandacht te hebben voor het gezin als geheel. Er is bij hen veel behoefte aan informatie. Om ouders te helpen met het inventariseren van hun ondersteuningsbehoeften ontwikkelde onderzoeker Mattijs Alsem samen met ouders een digitaal instrument, de WWW-wijzer. Alsem promoveert vandaag op zijn onderzoek naar het effect van dit instrument. [...] » Lees verder

Focus op persoonlijke en omgevingsfactoren belangrijk in bevorderen participatie

Focus op persoonlijke en omgevingsfactoren belangrijk in bevorderen participatie

04-07-2018

Jongeren met CP vertellen zelf wat hen helpt en hindert. [...] » Lees verder

BLOG Brainwave: Revalideren is (nog) geen topsport!

BLOG Brainwave: Revalideren is (nog) geen topsport!

03-07-2018

Op het gebied van fysieke activiteit, slaap en voeding zijn nog heel wat stappen te zetten binnen de revalidatie. Daarover schrijft senior onderzoeker Olaf Verschuren. [...] » Lees verder

Dr. Jan-Willem Meijer nieuwe bestuurder De Hoogstraat Revalidatie

27-06-2018

Op 15 oktober aanstaande treedt dr. Jan-Willem Meijer (52) aan als bestuurder van De Hoogstraat Revalidatie in Utrecht. Hij volgt Steven Berdenis van Berlekom op die recent begonnen is als directeur van het Liliane Fonds. [...] » Lees verder

» meer nieuwsberichten

Agenda

 • 22-07-2018

  WK Zitvolleybal, 15-22 juli 2018, Nederland

  » Lees meer
 • 05-08-2018

  EK CP Voetbal, 25 juli t/m 5 aug, KNVB Campus, Zeist

  » Lees meer
 • 25-08-2018

  Sponsor Team Triathlon 2018, Veenendaal

  » Lees meer
 • 05-09-2018

  Zitvolleybal, 3x gratis proeftrainen in De Hoogstraat, Utrecht

  20:00-21:30
  » Lees meer
 • 12-09-2018

  Zitvolleybal, 3x gratis proeftrainen in De Hoogstraat, Utrecht

  20:00-21:30
  » Lees meer
» meer agenda

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief