De Hoogstraat
Steun ons!
 

Stages

De Hoogstraat biedt verschillende stagemogelijkheden:                                                                              
Maatschappelijke stage
De Hoogstraat doet mee aan de pilot maatschappelijke stages in het voortgezet onderwijs. Dit betekent dat het voor een aantal leerlingen mogelijk is om deze stage te vervullen in De Hoogstraat. Het doel van de stage is dat jongeren iets voor een ander doen en - op een andere manier - kennismaken met de samenleving.

Wij bieden kinderen van medewerkers de mogelijkheid om hun maatschappelijke stage bij De Hoogstraat te vervullen. Per leerling is ook een vriendje of vriendinnetje welkom.

Wil je meer informatie over de mogelijkheden en afspraken, neem dan contact op met P&O.

Informatie: peno@dehoogstraat.nl

Stage afdeling ergotherapie
De afdeling ergotherapie volwassenen begeleidt per periode 3 stagiaires van 3 verschillende opleidingen (Amsterdam, Rotterdam en Arnhem/Nijmegen). Afhankelijk van de opleiding moeten de stagiaires solliciteren of wordt er een stageplaats toegewezen. Stages buiten deze route om worden niet gehonoreerd, vanwege capaciteitsproblemen.

De afdeling ergotherapie jeugd begeleidt 1 stagiaire van de opleiding in Rotterdam. Sollicitatie voor deze stageplek gaat via de opleiding.

Informatie via de opleidingen ergotherapie Amsterdam, Rotterdam, Arnhem/Nijmegen
Stage afdeling facilitaire zaken
De Hoogstraat heeft verschillende stageplaatsen bij de afdeling Facilitaire Zaken, voor leerlingen van het Voorgezet Speciaal Onderwijs (VSO) en VMBO. Bijvoorbeeld in de linnenkamer, het magazijn, de receptie en het restaurant. Ook zijn er regelmatig stage-opdrachten beschikbaar voor HBO-studenten.
Op dit moment is er een samenwerking met het Auris College en Mytylschool Ariane de Ranitz.

Aanmelden bij de Facilitaire Dienst.
 • VSO-leerlingen: via de mentor.
 • VMBO leerlingen: met een brief met motivatie en een kort cv.
 • HBO studenten: middels een sollicitatiebrief met cv en een omschrijving wat zij in de stage willen leren.
Stage afdeling fysiotherapie
De Hoogstraat heeft 8-10 stageplaatsen voor studenten fysiotherapie. Daarvan loopt het grootste deel stage op de afdeling fysiotherapie voor volwassenen en 1 student loopt stage op de afdeling fysiotherapie jeugd. We hebben vaste afspraken met de Hogeschool van Utrecht en begeleiden alleen studenten van deze opleiding.

 

Informatie via Hogeschool Utrecht (HU)

Stage afdeling logopedie volwassenen
De afdeling logopedie volwassenen heeft 2 tot 3 stageplaatsen voor vierdejaars logopediestudenten. Dit betreft stages van 4 dagen per week. Wij hebben een samenwerking met de Hogeschool Utrecht. Studenten van andere opleidingen worden incidenteel toegelaten.

Om in aanmerking te komen voor een stageplaats vragen wij je een sollicitatiebrief te sturen naar de afdeling personeel & organisatie.

Informatie: 030 256 1209
Stage afdeling maatschappelijk werk
Maatschappelijk werk (jeugd en volwassenen) biedt per schooljaar 1 stageplaats voor derdejaars studenten. De stage bestaat uit direct revalidantgebonden werk, met daarnaast vaak deelname aan een relevant ontwikkelingstraject.
Wij richten ons op de Hogeschool Utrecht. Om in aanmerking te komen voor een stageplaats vragen we je een sollicitatiebrief te sturen met daarin je opleiding, doelen en vragen. Deze brief kan je richten aan de afdeling personeel & organisatie.
Stage afdeling sport & bewegen
De Hoogstraat Sport biedt stagemogelijkheden aan zowel HBO- als MBO studenten, studierichting Bewegingsagogie en/of Psychomotorische Therapie. Bij voorkeur zijn dit studenten van de opleiding Windesheim Zwolle (Christelijke Academie voor Lichamelijke Opvoeding), het CIOS (Centraal Instituut voor Opleiders in de Sport), de HAN (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen) of het ROC Sport en Bewegen.

Om in aanmerking te komen voor een stageplaats vragen we je een sollicitatiebrief te sturen met daarin je opleiding, doelen en vragen. Deze brief kan je richten aan de afdeling personeel & organisatie.

Informatie : De Hoogstraat Sport 030 256 1222
Stage verpleegkunde
De Hoogstraat biedt stagemogelijkheden aan HBO en MBO studenten verpleegkunde. Het betreft de derde en vierdejaars studenten kwalificatieniveau 5 (HBO-V) en vierdejaars studenten kwalificatieniveau 4 (MBO-V). De planning van de stages verloopt in samenwerking met de Hogeschool Utrecht en het ROC Midden Nederland.
Voor verzorgenden die al in de Hoogstraat werken, is er een tweejarige opleiding tot verpleegkundige.

Informatie via praktijkopleider verpleging: praktijkopleider@dehoogstraat.nl
Stage Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht
Klik hier voor meer informatie over onderzoeksstages.
Stage geneeskundestudenten

Co-schappen

Vanaf het derde jaar gaan de studenten co-assistentschappen lopen. Tijdens het co-assistentschap is de student een belangrijk deel van zijn tijd bezig met patiënt gerelateerde activiteiten (poli, opname, behandeling, vervolgtraject).

De Hoogstraat en de afdeling revalidatiegeneeskunde UMC Utrecht bieden apart of gezamenlijk een programma voor co-assistenten. Er wordt kennis gemaakt met de werkzaamheden van de revalidatiearts, maar ook met die van andere professionals uit het revalidatieteam zoals verpleging, paramedici en psychosociale hulpverleners en orthopedisch technici.

Bekijk voor meer informatie de webpagina over co-schappen
Contactpersoon: E.Dekker-5@umcutrecht.nl of 088 7558831


Stage geneeskunde en maatschappij

In het 5e jaar is er voor studenten de mogelijkheid om hun vierweekse stage voor het blok geneeskunde en maatschappij in De Hoogstraat te doorlopen.

In dit blok komen aspecten van de geneeskunde en van het handelen als arts aan de orde waarmee iedere arts in aanraking komt. Het betreft de sociaal-geneeskundige aspecten van gezondheid en gezondheidszorg. Daarnaast gaat het om de zorg, gericht op groepen in plaats van op het individu. Voorbeelden hiervan zijn de verslavingszorg, maar ook beleidsvorming en toetsing. Het blok handelt over het grensvlak tussen curatie en maatschappij.

Bekijk voor meer informatie de webpagina over co-schappen


ASAS-stage

De Algemene Semi Arts Stage duurt 12 weken. De Hoogstraat biedt per periode 2 stageplaatsen aan.

Een Algemene semi-artsstage is voor alle studenten verplicht. Tot de doelstellingen van deze stage behoren in de eerste plaats uitbreiding en verdieping van de algemeen medische vaardigheden en ervaring die de student heeft opgedaan in de co-schappen van jaar drie tot en met vijf. Hiertoe functioneert de student na een korte inwerkperiode op het niveau van een beginnende arts-assistent. Dit krijgt vorm in patiëntgebonden werkzaamheden waarbij de student voor een beperkt aantal patiënten het eerste aanspreekpunt is en verantwoordelijkheid draagt met betrekking tot alle aspecten van het medische proces.

Bekijk voor meer informatie de webpagina over ASASWetenschappelijke stage

De Hoogstraat biedt studenten de gelegenheid om binnen 1 van de onderzoekslijnen te participeren in wetenschappelijk onderzoek tijdens de wetenschappelijke stage. De volgende programmalijnen bieden stageplaatsen aan.
 • Functionele prognostiek bij CVA-patiënten
 • Kinderrevalidatiegeneeskunde
 • Revalidatie bij neuromusculaire aandoeningen
 • Revalidatie bij amyotrofische lateraal sclerose

Bekijk voor meer informatie de webpagina over Wetenschappelijke stages.
 
Met vragen over andere dan de hier genoemde stages kan je contact opnemen met de afdeling personeel en organisatie

laatste nieuws

Subsidie voor project Thuismeten van spierkracht bij ALS

Subsidie voor project Thuismeten van spierkracht bij ALS

14-11-2018

Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht heeft € 64.075,- subsidie gekregen van de Stichting ALS Nederland. Dit bedrag is toegekend aan project ‘Thuismeten van spierkracht bij ALS' dat januari 2019 zal starten onder leiding van Anita Beelen. [...] » Lees verder

Onderzoekers van Kenniscentrum in de prijzen bij DCRM

Onderzoekers van Kenniscentrum in de prijzen bij DCRM

13-11-2018

Op 8 en 9 november was het DCRM (Dutch Congress of Rehabilitation Medicine) van de VRA (Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen) in Groningen Er waren 700 deelnemers. [...] » Lees verder

BLOG Brainwave: Het (on)nut van apps

BLOG Brainwave: Het (on)nut van apps

31-10-2018

App-ontwikkelaars: investeer meer tijd in zorg-apps! Daarvoor pleit PhD-student Jochem Helleman. [...] » Lees verder

Behandelresultaten laten wederom vooruitgang zien bij klinische revalidanten op het gebied van verplaatsen en zelfverzorging

Behandelresultaten laten wederom vooruitgang zien bij klinische revalidanten op het gebied van verplaatsen en zelfverzorging

25-10-2018

De Hoogstraat Revalidatie vindt openheid over de resultaten van de revalidatiebehandeling belangrijk. Daarom publiceren wij voor de derde keer op rij de behandelresultaten van klinisch opgenomen revalidanten van 18 jaar en ouder. [...] » Lees verder

» meer nieuwsberichten

Agenda

 • 22-11-2018

  NVDG Basiscursus Dwarslaesie

  » Lees meer
 • 23-11-2018

  NVDG Basiscursus Dwarslaesie

  » Lees meer
 • 17-01-2019

  SAMEN-SCHOLING: Het goede doen voor de ander | Hersenletselnetwerk Utrecht

  10:00-16:00, Het Oude Tolhuys Utrecht
» meer agenda

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief