De Hoogstraat
Steun ons!
 

Inzicht in Revalidatie: MUREVAN

Het meten van Uitkomsten van Revalidatie in Nederland

 

In het project “Inzicht in Revalidatie” werkt de revalidatiesector samen met patiëntenorganisaties en zorgverzekeraars aan het zichtbaar maken van de kwaliteit en toegevoegde waarde van de revalidatie.
Dit hele onderzoeksproject zal worden uitgevoerd in zes jaar tijd en bestaat uit verschillende fasen. Het doel van het gehele onderzoek is om een meetinstrument te ontwikkelen, dan wel samen te stellen uit reeds bestaande vragenlijsten, voor het meten van zelfredzaamheid, participatie, eigen regie en kwaliteit van leven. Het instrument moet ingezet kunnen worden in individuele patiëntenzorg en kwaliteitsverbetering realiseren op instellingsniveau. Het zal zo ontwikkeld worden dat het gebruikt kan worden voor alle volwassenen die in revalidatiebehandeling zijn, klinisch dan wel poliklinisch. Binnen de revalidatie sector bestaan zeven hoofdgroepen voor diagnoses waarbinnen alle diagnoses en behandeldoelen vallen. Alle zeven de diagnose groepen zullen worden meegenomen in dit onderzoek.
 

Projectgroep

Prof. dr. M.W.M. Post
Prof. dr. C.A.M. van Bennekom (Heliomare)
T. Mol, MSc. (promovendus)
 

Samenwerking

Heliomare en UMCG


Deelnemende instellingen

Universitair Medisch Centrum Utrecht, afdeling Revalidatie;
Vrije Universiteit Medisch Centrum Amsterdam;
Revalidatiecentrum Revant West-Brabant en Zeeland;
BOSK; vereniging van mensen en voor mensen met een lichamelijk handicap;
Landelijk Steunpunt (Mede)Zeggenschap (LSR): voor medezeggenschap en zeggenschap van cliënten en voor de kwaliteit van de zorg;
Dwarslaesie Organisatie Nederland (DON)
 

Deelnemende Instellingen

Het onderzoek loopt van 1 mei 2018 tot 1 mei 2022.
 

Externe financiering

ZonMW
 

Contact


Tanja Mol, t.mol@dehoogstraat.nl

 

laatste nieuws binnen Onderzoek & innovatie

WWW-wijzer biedt ouders houvast bij (revalidatie)hulpvraag

WWW-wijzer biedt ouders houvast bij (revalidatie)hulpvraag

10-07-2018

Ouders van kinderen met een lichamelijke beperking spelen vanzelfsprekend  een belangrijke rol in het functioneren van hun kind en gezin. Het is daarom belangrijk om -naast het kind- ook aandacht te hebben voor het gezin als geheel. Er is bij hen veel behoefte aan informatie. Om ouders te helpen met het inventariseren van hun ondersteuningsbehoeften ontwikkelde onderzoeker Mattijs Alsem samen met ouders een digitaal instrument, de WWW-wijzer. Alsem promoveert vandaag op zijn onderzoek naar het effect van dit instrument. [...] » Lees verder

Focus op persoonlijke en omgevingsfactoren belangrijk in bevorderen participatie

Focus op persoonlijke en omgevingsfactoren belangrijk in bevorderen participatie

04-07-2018

Jongeren met CP vertellen zelf wat hen helpt en hindert. [...] » Lees verder

BLOG Brainwave: Revalideren is (nog) geen topsport!

BLOG Brainwave: Revalideren is (nog) geen topsport!

03-07-2018

Op het gebied van fysieke activiteit, slaap en voeding zijn nog heel wat stappen te zetten binnen de revalidatie. Daarover schrijft senior onderzoeker Olaf Verschuren. [...] » Lees verder

Dr. Jan-Willem Meijer nieuwe bestuurder De Hoogstraat Revalidatie

27-06-2018

Op 15 oktober aanstaande treedt dr. Jan-Willem Meijer (52) aan als bestuurder van De Hoogstraat Revalidatie in Utrecht. Hij volgt Steven Berdenis van Berlekom op die recent begonnen is als directeur van het Liliane Fonds. [...] » Lees verder

» meer nieuwsberichten

Recente  publicatie  kenniscentrum

  Ten Brink AF, Matthijs Biesbroek J, Oort Q, Visser-Meily JMA, Nijboer TCW.

Peripersonal and extrapersonal visuospatial neglect in different frames of reference: A brain lesion-symptom mapping study.

Behav Brain Res. 2018 Jun 22. [Epub ahead of print]
 

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief