De Hoogstraat
Steun ons!
 

Meerwaarde van revalidatie door het meten van uitkomsten


Dit onderzoeksproject zal worden uitgevoerd in zes jaar tijd en bestaat uit verschillende fasen. Het doel van het onderzoek is om een meetinstrument te ontwikkelen, dan wel samen te stellen uit reeds bestaande vragenlijsten, voor het meten van zelfredzaamheid, participatie, eigen regie en kwaliteit van leven. Het instrument moet ingezet kunnen worden in individuele patiëntenzorg en kwaliteitsverbetering realiseren op instellingsniveau. Het zal zo ontwikkeld worden dat het gebruikt kan worden voor alle volwassenen die in revalidatiebehandeling zijn, klinisch dan wel poliklinisch. Binnen de revalidatie sector bestaan zeven hoofdgroepen voor diagnoses waarbinnen alle diagnoses en behandeldoelen vallen.
 
We zitten nu in de eerste fase van het onderzoek. Met behulp van focusgroep discussies worden  wensen en behoeften van gebruikers en professionals in kaart gebracht. Deze inventarisatie zal helpen bij het selecteren van meetinstrumenten voor het vervolg van het onderzoek.


Doel/vraagstelling

Het doel van dit deelonderzoek is om wensen en behoeften over de inhoud van zelfredzaamheid, participatie, eigen regie en kwaliteit van leven in kaart te brengen en daarbij zal een antwoord worden verkregen op de vraag: welke aspecten van participatie en eigen regie zijn volgens gebruikers en professionals belangrijk bij het meten van de uitkomsten van revalidatie?
Middels de focusgroepen verwachten we een helder overzicht te kunnen leveren van de revalidatie uitkomsten die vanuit patiënten en zorgverlenersperspectief het belangrijkst zijn. Op basis van beide inventarisaties worden de definities van de begrippen zelfredzaamheid, participatie, eigen regie en kwaliteit van leven vastgesteld en wordt besloten welke vragenlijsten, of elementen uit vragenlijsten, in aanmerking komen om deze uitkomsten te meten.


Soort project

Het is een kwalitatief onderzoeksproject. De student verzamelt literatuur over het onderwerp, zal een aantal focusgroep discussies met patiënten bijwonen/ mee begeleiden, de focusgroepen uitwerken en samen met de hoofdonderzoeker analyseren. Uiteindelijk schijft de student een rapportage over de bevindingen.
 

Gewenste studierichting

Gezondheidswetenschappen, maatschappijwetenschappen, verplegingswetenschappen, e.d.


Duur

In overleg, 3 tot 5 maanden.


Standplaats

Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht, locatie De Hoogstraat Revalidatie


Contactpersoon

Tanja Mol
t.mol@dehoogstraat.nl
030 256 1491

Interesse in deze stageopdracht? Vul dit formulier in en mail het met je CV naar  de contactpersoon.  Je aanvraag wordt dan door ons beoordeeld. Alleen volledig ingevulde formulieren in combinatie met een CV worden in behandeling genomen.

Ben je geneeskundestudent en heb je interesse in deze stageopdracht? Neem dan contact op met Esther Dekker   

laatste nieuws binnen Onderzoek & innovatie

25 uur op de fiets voor De Hoogstraat

25 uur op de fiets voor De Hoogstraat

19-09-2018

Afgelopen zaterdag klonk om 12.00 het startschot voor de bijna 50 fietsers die de uitdaging aangingen: 25 uur fietsen voor De Hoogstraat. [...] » Lees verder

Symposium Thuis in Dwarslaesiezorg

Symposium Thuis in Dwarslaesiezorg

05-09-2018

Ben je thuiszorgverpleegkundige en wil je jouw kennis vergroten over zorg bij mensen met een dwarslaesie? [...] » Lees verder

BLOG Brainwave: Waarom niet zus-en-me-zo?

BLOG Brainwave: Waarom niet zus-en-me-zo?

01-09-2018

Over het ontwikkelen van een wetenschappelijke richtlijn Dwarslaesierevalidatie. Door Casper van Koppenhagen, revalidatiearts in het UMC Utrecht. [...] » Lees verder

Website www.wijencp.nl door en voor jongeren met CP

Website www.wijencp.nl door en voor jongeren met CP

19-07-2018

Prachtige www.wijencp.nl is een van de resultaten van onderzoek Participatie in Perspectief (PiP) [...] » Lees verder

» meer nieuwsberichten

Recente  publicatie  kenniscentrum

  Verberne DPJ, Post MWM, Köhler S, Carey LM, Visser-Meily JMA, van Heugten CM.

Course of Social Participation in the First 2 Years After Stroke and Its Associations With Demographic and Stroke-Related Factors.

Neurorehabil Neural Repair. 2018 Sep 4:1545968318796341
 

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief