De Hoogstraat
Steun ons!
 

Het in kaart brengen van de meerwaarde van revalidatie door het meten van uitkomsten


Dit onderzoeksproject zal worden uitgevoerd in zes jaar tijd en bestaat uit verschillende fasen. Het doel van het onderzoek is om een meetinstrument te ontwikkelen, dan wel samen te stellen uit reeds bestaande vragenlijsten, voor het meten van zelfredzaamheid, participatie, eigen regie en kwaliteit van leven. Het instrument moet ingezet kunnen worden in individuele patiëntenzorg en kwaliteitsverbetering realiseren op instellingsniveau. Het zal zo ontwikkeld worden dat het gebruikt kan worden voor alle volwassenen die in revalidatiebehandeling zijn, klinisch dan wel poliklinisch. Binnen de revalidatie sector bestaan zeven hoofdgroepen voor diagnoses waarbinnen alle diagnoses en behandeldoelen vallen.
 
We zitten nu in de eerste fase van het onderzoek. Met behulp van focusgroep discussies worden  wensen en behoeften van gebruikers en professionals in kaart gebracht. Deze inventarisatie zal helpen bij het selecteren van meetinstrumenten voor het vervolg van het onderzoek.


Doel/vraagstelling

Het doel van dit deelonderzoek is om wensen en behoeften over de inhoud van zelfredzaamheid, participatie, eigen regie en kwaliteit van leven in kaart te brengen en daarbij zal een antwoord worden verkregen op de vraag: welke aspecten van participatie en eigen regie zijn volgens gebruikers en professionals belangrijk bij het meten van de uitkomsten van revalidatie?
Middels de focusgroepen verwachten we een helder overzicht te kunnen leveren van de revalidatie uitkomsten die vanuit patiënten en zorgverlenersperspectief het belangrijkst zijn. Op basis van beide inventarisaties worden de definities van de begrippen zelfredzaamheid, participatie, eigen regie en kwaliteit van leven vastgesteld en wordt besloten welke vragenlijsten, of elementen uit vragenlijsten, in aanmerking komen om deze uitkomsten te meten.


Soort project

Het is een kwalitatief onderzoeksproject. De student verzamelt literatuur over het onderwerp, zal een aantal focusgroep discussies met patiënten bijwonen/ mee begeleiden, de focusgroepen uitwerken en samen met de hoofdonderzoeker analyseren. Uiteindelijk schijft de student een rapportage over de bevindingen.
 

Gewenste studierichting

Gezondheidswetenschappen, maatschappijwetenschappen, verplegingswetenschappen, e.d.


Duur

In overleg, 3 tot 5 maanden.


Standplaats

Kenniscentrum van Revalidatiecentrum De Hoogstraat in Utrecht


Contactpersoon

Tanja Mol
t.mol@dehoogstraat.nl
030 256 1491

laatste nieuws binnen Onderzoek & innovatie

Website www.wijencp.nl door en voor jongeren met CP

Website www.wijencp.nl door en voor jongeren met CP

19-07-2018

Prachtige www.wijencp.nl is een van de resultaten van onderzoek Participatie in Perspectief (PiP) [...] » Lees verder

De Hoogstraat Revalidatie ontwikkelt nieuwe methodiek rapporteren: DOKA/HOKA

19-07-2018

Momenteel wordt er door de projectgroep en (oud-) revalidanten gewerkt aan de voorbereidingen van de inrichting van het Patiëntenportaal. (Ouders van) revalidanten en naasten krijgen daarmee toegang tot hun dossier met medische gegevens, zoals verslagen en de voortgang van de behandeling. Een heldere, eenduidige rapportage van de behandelingen is daarbij van essentieel belang. Om aan deze eis te voldoen heeft De Hoogstraat een nieuwe methodiek ontwikkeld voor de dagrapportage (de decursus) van de behandelaars: de DOKA/HOKA. [...] » Lees verder

WWW-wijzer biedt ouders houvast bij (revalidatie)hulpvraag

WWW-wijzer biedt ouders houvast bij (revalidatie)hulpvraag

10-07-2018

Ouders van kinderen met een lichamelijke beperking spelen vanzelfsprekend  een belangrijke rol in het functioneren van hun kind en gezin. Het is daarom belangrijk om -naast het kind- ook aandacht te hebben voor het gezin als geheel. Er is bij hen veel behoefte aan informatie. Om ouders te helpen met het inventariseren van hun ondersteuningsbehoeften ontwikkelde onderzoeker Mattijs Alsem samen met ouders een digitaal instrument, de WWW-wijzer. Alsem promoveert vandaag op zijn onderzoek naar het effect van dit instrument. [...] » Lees verder

Focus op persoonlijke en omgevingsfactoren belangrijk in bevorderen participatie

Focus op persoonlijke en omgevingsfactoren belangrijk in bevorderen participatie

04-07-2018

Jongeren met CP vertellen zelf wat hen helpt en hindert. [...] » Lees verder

» meer nieuwsberichten

Recente  publicatie  kenniscentrum

  Ten Brink AF, Matthijs Biesbroek J, Oort Q, Visser-Meily JMA, Nijboer TCW.

Peripersonal and extrapersonal visuospatial neglect in different frames of reference: A brain lesion-symptom mapping study.

Behav Brain Res. 2018 Jun 22. [Epub ahead of print]
 

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief