De Hoogstraat
Steun ons!
 

DwarslaesieWiki en vraagbaak

Wetenschappelijke informatie over dwarslaesie beschikbaar maken voor gebruikers; een multimediale aanpakEen dwarslaesie is een complexe aandoening met veel verschillende gevolgen. Het is dan ook van belang dat mensen met een dwarslaesie en hun familie toegang hebben tot goede informatie over het omgaan met de gevolgen hiervan. Op het internet is veel informatie beschikbaar, maar die is niet altijd compleet, betrouwbaar en consistent.

De DwarslaesieWiki is in 2016-2017 als een gezamenlijk project met Dwarslaesie Organisatie Nederland (DON) en met subsidie van ZonMW ontwikkeld. De DwarslaesieWiki biedt gerichte en betrouwbare informatie over dwarslaesie, geschreven voor mensen met een dwarslaesie en hun familie. In de eerste fase van dit project zijn de volgende onderwerpen uitgewerkt: dwarslaesie en caudalaesie algemeen, autonoom zenuwstelsel, blaas, darmen, huid, seksualiteit, en achtergrond en bronnen. Per onderwerp zijn het ‘gezonde’ functioneren, disfunctioneren door de dwarslaesie, de gevolgen daarvan, veel voorkomende problemen, en de behandeling van die problemen beschreven. Kennis over voorkomen en omgaan met deze ongemakken en medische risico’s zijn verzameld, geordend, door een revalidatiearts op betrouwbaarheid getoetst en toegankelijk gemaakt voor mensen met een dwarslaesie.

De Wiki is onderdeel van de website van Dwarslaesie Organisatie Nederland. Na afloop van het project is het beheer ervan overgenomen door DON. De Wiki wordt nog regelmatig met nieuwe onderwerpen uitgebreid. DON wordt hierbij ondersteund door Heleen Kuiper en Marcel Post van het Kenniscentrum, en revalidatiearts Ilse van Nes vanuit het Nederlands-Vlaams Dwarslaesie Genootschap.
 

Projectgroep

Prof.dr. M.W.M. Post (De Hoogstraat)
H. Kuiper MSc (De Hoogstraat)
Dhr. J. Dekkers (Dwarslaesie Organisatie Nederland)
Dhr. C. Ouburg (Dwarslaesie Organisatie Nederland)
Mw. W. Veen (Dwarslaesie Organisatie Nederland)
Dr. I. van Nes, revalidatiearts (Nederlands-Vlaams Dwarslaesie Genootschap)
 

Samenwerking

Dwarslaesie Organisatie Nederland
Proven Web Concepts
 

Projectplanning

Doorlopend
 

Externe financieringContact

Marcel Post

 

 

laatste nieuws binnen Onderzoek & innovatie

Website www.wijencp.nl door en voor jongeren met CP

Website www.wijencp.nl door en voor jongeren met CP

19-07-2018

Prachtige www.wijencp.nl is een van de resultaten van onderzoek Participatie in Perspectief (PiP) [...] » Lees verder

De Hoogstraat Revalidatie ontwikkelt nieuwe methodiek rapporteren: DOKA/HOKA

19-07-2018

Momenteel wordt er door de projectgroep en (oud-) revalidanten gewerkt aan de voorbereidingen van de inrichting van het Patiëntenportaal. (Ouders van) revalidanten en naasten krijgen daarmee toegang tot hun dossier met medische gegevens, zoals verslagen en de voortgang van de behandeling. Een heldere, eenduidige rapportage van de behandelingen is daarbij van essentieel belang. Om aan deze eis te voldoen heeft De Hoogstraat een nieuwe methodiek ontwikkeld voor de dagrapportage (de decursus) van de behandelaars: de DOKA/HOKA. [...] » Lees verder

WWW-wijzer biedt ouders houvast bij (revalidatie)hulpvraag

WWW-wijzer biedt ouders houvast bij (revalidatie)hulpvraag

10-07-2018

Ouders van kinderen met een lichamelijke beperking spelen vanzelfsprekend  een belangrijke rol in het functioneren van hun kind en gezin. Het is daarom belangrijk om -naast het kind- ook aandacht te hebben voor het gezin als geheel. Er is bij hen veel behoefte aan informatie. Om ouders te helpen met het inventariseren van hun ondersteuningsbehoeften ontwikkelde onderzoeker Mattijs Alsem samen met ouders een digitaal instrument, de WWW-wijzer. Alsem promoveert vandaag op zijn onderzoek naar het effect van dit instrument. [...] » Lees verder

Focus op persoonlijke en omgevingsfactoren belangrijk in bevorderen participatie

Focus op persoonlijke en omgevingsfactoren belangrijk in bevorderen participatie

04-07-2018

Jongeren met CP vertellen zelf wat hen helpt en hindert. [...] » Lees verder

» meer nieuwsberichten

Recente  publicatie  kenniscentrum

  Ten Brink AF, Matthijs Biesbroek J, Oort Q, Visser-Meily JMA, Nijboer TCW.

Peripersonal and extrapersonal visuospatial neglect in different frames of reference: A brain lesion-symptom mapping study.

Behav Brain Res. 2018 Jun 22. [Epub ahead of print]
 

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief