De Hoogstraat
Steun ons!
 

Richtlijn CP in Praktijk

Het tweejarige project Richtlijn CP in Praktijk (2010-2012) is inmiddels afgerond. Het werd gefinancierd door het Innovatieprogramma Revalidatie van Revalidatie Nederland en ZonMw. Wat heeft het opgeleverd voor de behandeling van kinderen met cerebrale parese?

Aanleiding en opzet

In 2006 is de Richtlijn Diagnostiek en Behandeling van kinderen met spastische Cerebrale Parese (Richtlijn CP) verschenen. Deze richtlijn bleek echter maar moeizaam in de praktijk te worden geïmplementeerd. Dat moest veranderen. Twintig instellingen - revalidatiecentra, mytylscholen en revalidatieafdelingen van ziekenhuizen - namen deel aan het project en vormden samen een netwerk waarin verschillende onderdelen van de richtlijn werden uitgewerkt. In deze instellingen werden knowledge brokers aangesteld; behandelaars die wetenschappelijke kennis overdragen aan collega’s, en die in hun organisatie de implementatie van de kennis initiëren en faciliteren. Zij werkten anderhalf jaar lang samen in een netwerk waarin ook vertegenwoordigers van patiëntenvereniging BOSK, implementatiedeskundigen en onderzoekers zaten. Eind oktober 2012 werd het project afgesloten.

 

Knowledge broker

‘Een knowledge broker (KB)  is een ‘voorloper’ uit de eigen organisatie. Het is een therapeut die ook zelf in de zorg werkt en die zijn collega’s kan stimuleren en ondersteunen vernieuwingen toe te gaan passen. Hiervoor krijgt hij tijd beschikbaar gesteld en inhoudelijke ondersteuning van de onderzoekers en het landelijke knowledge broker netwerk. Ze  vormen de verbinding tussen onderzoekers en collega-proffesionals in de praktijk en zijn de organisator en aanjager van de invoering en toepassing van (nieuwe) kennis en methodieken.’
KBs zijn dus bij uitstek de personen om er voor te gaan zorgen dat de aanbevelingen vanuit de Richtlijn CP geïmplementeerd gaan worden in de praktijk. De KBs vormen samen een netwerk en  hebben nauw contact door middel van regelmatige bijeenkomsten en een digitaal forum. Er vindt scholing plaats en binnen het netwerk maakt men gebruik van elkaars ervaringen en kennis. Zo delen verschillende revalidatiecentra middels het KB-netwerk kennis en ervaring en hoeft niet iedereen het wiel opnieuw uit te vinden.


Het proces

De Richtlijn CP bestaat uit 83 aanbevelingen die vaak multi-interpretabel bleken. De eerste stap was om te kiezen en te vereenvoudigen. Wetenschappelijke auteurs van de richtlijn hebben, op basis van een aantal criteria, een selectie van de aanbevelingen gemaakt. De deelnemende instellingen kozen uit die selectie de aanbevelingen waarvoor zij een implementatieplan op maat (voor hun eigen instelling) schreven. De aanbevelingen lopen uiteen van diagnostiek - wanneer gebruik je bijvoorbeeld welke meetinstrumenten - en behandeling, tot de informatieverschaffing aan ouders.

Vervolgens werkten de knowledge brokers samen met onderzoekers aan een eenduidige interpretatie van de aanbevelingen: wat wordt er precies bedoeld? Dit werd zoveel mogelijk vertaald in termen van concreet gedrag. De knowledge brokers hebben, met ondersteuning vanuit het netwerk, gewerkt aan de implementatie van deze aanbevelingen in hun instelling. Ze jaagden aan, waren creatief in hun strategieën en maakten materialen - presentaties, posters, folders, enzovoort - die ze weer met elkaar deelden, zodat  men zoveel mogelijk gebruik kon maken van elkaars producten, en het wiel niet steeds opnieuw uitgevonden hoefde te worden. Ook de kinderrevalidatieartsen zijn door het project gestimuleerd om meer samen te werken aan de uitwerking van de aanbevelingen die de artsen aangaan. Via de Sectie Kinderrevalidatiegeneeskunde worden verschillende onderwerpen inhoudelijk besproken en wordt er gewerkt aan een eenduidige interpretatie en uitwerking.

Producten

Binnen het project zijn diverse producten ontwikkeld die de behandelpraktijk versterken. Zo is de Meetinstrumentenwaaier, met informatie over meetinstrumenten voor de kinderrevalidatie, uitgebreid en herzien. Voor revalidatieartsen is de Beslishulp CP (www.beslishulpcp.nl) gemaakt. Dit is een ondersteuning voor enerzijds de diagnostiek voor heupproblematiek van cliënten met CP en anderzijds biedt het een overzicht van vaardigheden welke kinderen met CP op een bepaalde leeftijd met een bepaalde ernst van CP over het algemeen beheersen. Deze is uitgewerkt op basis van gegevens verzameld met de PEDI-NL voor kinderen met CP. Ook zijn er voor vrijwel alle aanbevelingen ‘implementatiekaarten’ gemaakt, met daarop per aanbeveling informatie uit de richtlijn en met suggesties voor implementatiestrategieën. Voor een deel van de aanbevelingen zijn ook producten gemaakt door de Kbs zelf om te gebruiken in de praktijk. Denk bijvoorbeeld aan een stroomdiagram, classificatieoverzichten of folders.


De producten zijn te vinden in de zogeheten ‘CPinBox’. In de toelichting van de CPinBox is ook een korte film over het project te vinden. De CPinBox is te vinden via www.cp-research.nl

Naast deze producten is er nog een belangrijke opbrengst van het project: het krachtige netwerk dat is opgebouwd. De betrokkenen ontmoeten elkaar op netwerkdagen en onderhouden contact via een digitaal forum. Hier worden kennis, ervaringen en producten gedeeld, zodat iedereen leert van elkaar. Knowledge brokers krijgen er tevens scholing over implementatie en over inhoudelijke onderwerpen uit de richtlijn. Ze kunnen vragen aan onderzoekers en aan vertegenwoordigers van de BOSK stellen. Dit systeem blijkt heel goed te werken.

Op basis van deze positieve ervaringen en met het gegeven dat ontwikkeling van kennis nooit “klaar” is en er nog veel werk is te verzetten, is het CP-netwerk in 2013 op eigen kracht, met bijdragen van de deelnemende centra, doorgegaan. Het is verder uitgebreid tot in totaal 24 instellingen die actief werken aan de invoering van wetenschappelijke kennis in de behandelpraktijk. Momenteel wordt gewerkt aan een plan het netwerk structureel zelfstandig te laten bestaan.
 

Contact

Marieke Harmer-Bosgoed, projectleider implementatie
Lineke Rehorst, coördinator netwerk knowledge brokers

RichtlijnCP@dehoogstraat.nl
 

laatste nieuws binnen Onderzoek & innovatie

Promotie Mattijs Alsem

Promotie Mattijs Alsem

13-06-2018

Op dinsdag 10 juli zal Mattijs Alsem zijn proefschrift verdedigen in het Academiegebouw in Utrecht [...] » Lees verder

Bijeenkomst scholingsprogramma kinderrevalidatie bij De Hoogstraat Revalidatie

Bijeenkomst scholingsprogramma kinderrevalidatie bij De Hoogstraat Revalidatie

08-06-2018

Maandag 4 juni vond de tweede bijeenkomst vanuit het scholingsprogramma medisch specialistische revalidatie (MSR) plaats bij De Hoogstraat Revalidatie. Dit is de tweede bijeenkomst die Revalidatie Nederland organiseert in het kader van kennis delen en verbinden. Afgelopen maandag stond de kinderrevalidatie centraal. Vertegenwoordigers van onder andere het Ministerie van VWS, zorgverzekeraars en koepel- en branche organisaties waren aanwezig.   [...] » Lees verder

Verbeteren van communicatieproblemen bij afasie

Verbeteren van communicatieproblemen bij afasie

07-06-2018

Afasie is één van de meest ingrijpende gevolgen van een CVA. In zorginstellingen waar personen met afasie behandeld worden, bestaan er vaak communicatieproblemen tussen zorgverleners, personen met afasie en hun naasten. [...] » Lees verder

Al vroeg trainen na een beroerte verbetert loopproblemen

Al vroeg trainen na een beroerte verbetert loopproblemen

01-06-2018

Veel mensen ervaren na een beroerte (CVA) dat ze minder goed kunnen lopen. Fysiotherapie kan helpen om het lopen te verbeteren, Onderzoeker Jacqueline Outermans onderzocht of groepstraining binnen 3 maanden na een beroerte effectief en veilig is.
  [...] » Lees verder

» meer nieuwsberichten

Agenda

  • 10-07-2018

    Symposium Eigen regie en betrokkenheid van ouders

    10:00-16:00
    » Lees meer
» meer agenda

Recente  publicatie  kenniscentrum

  Aben HP, Reijmer YD, Visser-Meily JM, Spikman JM, de Bresser J, Biessels GJ, de Kort PL.

A Role for New Brain Magnetic Resonance Imaging Modalities in Daily Clinical Practice: Protocol of the Prediction of Cognitive Recovery After Stroke (PROCRAS) Study.

JMIR Res Protoc. 2018 May 28;7(5):e127.
 

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief