De Hoogstraat
Steun ons!
 

Participatie na een beroerte

 

De vele gevolgen van een beroerte, zoals fysieke beperkingen, emotionele en gedragsmatige klachten en cognitieve stoornissen, zorgen ervoor dat deze patiënten vaak minder goed kunnen participeren in de maatschappij (denk bijvoorbeeld aan werk, hobby’s en sociale activiteiten). In dit project proberen we meer inzicht te krijgen in het beloop van de participatie uitkomsten bij patiënten die een beroerte doorgemaakt hebben. We zijn opzoek naar factoren die de participatie na een beroerte mogelijkerwijs positief of negatief beïnvloeden, waarbij we ook kijken naar de langer termijn gevolgen (tot 4 jaar na de beroerte). Hierbij kijken we bijvoorbeeld naar factoren zoals stemming, cognitieve klachten, bewegen en psychologische factoren. Indien factoren een bewezen positieve of negatieve invloed op de participatie van patiënten met een beroerte hebben, zouden we in de toekomst door het stimuleren van deze positieve factoren of het voorkomen/tijdig behandelen van eventuele negatieve factoren de langer termijn participatie van patiënten met een beroerte kunnen verbeteren. Daarnaast onderzoeken we ook hoe we in Nederland participatie uitkomsten het beste kunnen meten na een beroerte, zodat mogelijk in de toekomst meer aandacht is voor de participatieproblemen waar beroerte patiënten tegen aanlopen.
 

Projectgroep

Prof. dr. J.M.A. Visser-Meily (promotor)
Prof. dr. M.W.M. Post (promotor)
Dr. V.P.M. Schepers (co-promotor)
Drs. J.A. de Graaf (promovendus)

 

Projectplanning

April 2018 t/m april 2022.
 

Contact

Joris de Graaf, j.d.graaf@dehoogstraat.nl
 

Publicaties

De Graaf JA, Van Mierlo ML, Post MW, Achterberg WP, Kappelle LJ, Visser-Meily JM. Long-term restrictions in participation in stroke survivors under and over 70 years of age. Disabil Rehabil. 2018 Mar;40(6):637-645.

laatste nieuws binnen Onderzoek & innovatie

Website www.wijencp.nl door en voor jongeren met CP

Website www.wijencp.nl door en voor jongeren met CP

19-07-2018

Prachtige www.wijencp.nl is een van de resultaten van onderzoek Participatie in Perspectief (PiP) [...] » Lees verder

De Hoogstraat Revalidatie ontwikkelt nieuwe methodiek rapporteren: DOKA/HOKA

19-07-2018

Momenteel wordt er door de projectgroep en (oud-) revalidanten gewerkt aan de voorbereidingen van de inrichting van het Patiëntenportaal. (Ouders van) revalidanten en naasten krijgen daarmee toegang tot hun dossier met medische gegevens, zoals verslagen en de voortgang van de behandeling. Een heldere, eenduidige rapportage van de behandelingen is daarbij van essentieel belang. Om aan deze eis te voldoen heeft De Hoogstraat een nieuwe methodiek ontwikkeld voor de dagrapportage (de decursus) van de behandelaars: de DOKA/HOKA. [...] » Lees verder

WWW-wijzer biedt ouders houvast bij (revalidatie)hulpvraag

WWW-wijzer biedt ouders houvast bij (revalidatie)hulpvraag

10-07-2018

Ouders van kinderen met een lichamelijke beperking spelen vanzelfsprekend  een belangrijke rol in het functioneren van hun kind en gezin. Het is daarom belangrijk om -naast het kind- ook aandacht te hebben voor het gezin als geheel. Er is bij hen veel behoefte aan informatie. Om ouders te helpen met het inventariseren van hun ondersteuningsbehoeften ontwikkelde onderzoeker Mattijs Alsem samen met ouders een digitaal instrument, de WWW-wijzer. Alsem promoveert vandaag op zijn onderzoek naar het effect van dit instrument. [...] » Lees verder

Focus op persoonlijke en omgevingsfactoren belangrijk in bevorderen participatie

Focus op persoonlijke en omgevingsfactoren belangrijk in bevorderen participatie

04-07-2018

Jongeren met CP vertellen zelf wat hen helpt en hindert. [...] » Lees verder

» meer nieuwsberichten

Recente  publicatie  kenniscentrum

  Ten Brink AF, Matthijs Biesbroek J, Oort Q, Visser-Meily JMA, Nijboer TCW.

Peripersonal and extrapersonal visuospatial neglect in different frames of reference: A brain lesion-symptom mapping study.

Behav Brain Res. 2018 Jun 22. [Epub ahead of print]
 

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief