Hoogstraat
Hoogstraat
 
 Inhoud

Cognitieve revalidatie
Werkgroep spina bifida volwassenen
Help ons om de oefen-app te verbeteren
Beslishulp Beroerte Thuis
RTV Utrecht: item over chronisch vermoeidheidssyndroom jongeren
Ouderportaal peuter en kleutergroepen

Korte berichten
Tijdelijke locatie
Handboek revalidatiepsychologie
WATERPRET; zwemmen voor kinderen met beperking
Handige ergotherapie-apps
Informatiemateriaal
Geschiedenis
Verwijzen
 
 
 
 Cognitieve revalidatie

De Hoogstraat heeft uitgebreide mogelijkheden voor revalidatie bij problemen met het denken; cognitieve revalidatie.

Onderzoek en behandeling cognitie
Bij de start van de revalidatie onderzoeken we op welke gebieden de revalidant veranderd is en in hoeverre dit hem of haar beperkt in het dagelijks leven. De behandeling richt zich daarna op het bewust worden van en inzicht krijgen in de veranderingen; hoe ernstig zijn de problemen en wanneer treden deze op? Dat is nodig om  vervolgens aan het verminderen ervan te kunnen werken. De revalidant krijgt - afhankelijk van de klachten - bijvoorbeeld oefeningen en tips om informatie te onthouden, aan te voelen wanneer een pauze nodig is, of te leren hoe een opdracht uitgevoerd kan worden.

Aandachtsgebieden
We hebben de cognitieve problemen onderverdeeld in aandachtsgebieden: geheugen, aandacht, waarneming (zien), handelen, planning, verminderde belastbaarheid, gedrag en emotie. Per aandachtsgebied hebben we verschillende behandelmogelijkheden; allerlei groeps- en individuele behandelingen waarin we de revalidanten trainen om met de veranderingen om te gaan.

Structuur
Structuur is belangrijk. Het revalidatieprogramma wordt afgestemd op wat de revalidant aankan. We wisselen de behandelingen af met vaste rustmomenten. De revalidanten leren met een agenda te werken en hun activiteiten te plannen. Zo brengen zij zelf structuur aan in hun dagelijks leven en verdelen zij hun energie over de dag.

Omgaan met prikkels
Het kan zijn dat iemand door het hersenletsel meer last heeft van lawaai en drukte. Deze mensen krijgen therapie in een rustige, prikkelarme omgeving. Het programma wordt geleidelijk uitgebreid, evenals de hoeveelheid prikkels die zij dagelijks te verwerken krijgen.

Informatie
Meer weten over cognitieve revalidatie? Mail dan naar Marianne Kwak, teammanager. Ook voor een presentatie op locatie kunt u met haar contact opnemen.

Naar boven
 
 
Werkgroep spina bifida volwassenen

De coördinatie van de werkgroep spina bifida is - v.w. de pensionering van dr. Floris van Asbeck - overgenomen door dr. Casper van Koppenhagen. 

Vanaf januari 2015 vinden de controles in De Hoogstraat plaats en niet meer in het UMCU. Het spreekuur is op dinsdagmiddag.
Alle patiënten hebben hiervan inmiddels bericht gekregen. 

Vanuit  het spreekuur kan de revalidatiearts gemakkelijk andere behandelaars - zoals een verpleegkundige, fysiotherapeut en ergotherapeut -  inzetten en hij heeft via het EPD een korte lijn met de andere specialisten in het UMCU. Meer informatie over het spreekuur spina bifida.

Naar boven
 
 
 Help ons om de Oefen-app beroerte te verbeteren

De oefeningen en tips in de Oefen-app beroerte worden uitgebreid en daar kunnen wij uw ideeën goed bij gebruiken!
Mist u bepaalde oefeningen in de app? Of zou u een bepaalde tip willen geven aan CVA patiënten? Heeft u andere ideeën hoe we de app kunnen verbeteren? Laat het ons voor 1 januari weten! Stuur uw suggesties naar snelinbeweging@dehoogstraat.nl.
Meer informatie.

Naar boven
 
 
 Beslishulp Beroerte Thuis

Eerder verscheen de Beslishulp Beroerte, een instrument om in het ziekenhuis tot een betere diagnose en prognose te komen. Nu is er ook de Beslishulp Beroerte Thuis. Hiermee kan later, als iemand weer thuis is, in beeld worden gebracht welke problemen er zijn en welke hulp eventueel nodig is. Lees het artikel hierover in Revalidatie Magazine.
Meer informatie.

Naar boven
 
 
 RTV Utrecht: item over chronisch vermoeidheidssyndroom
RTV Utrecht maakte voor U in de Wijk Overvecht een programma over Jara. Jara had het chronisch vermoeidheidssyndroom en volgde een revalidatieprogramma bij De Hoogstraat. De Hoogstraat heeft een gespecialiseerd team voor de behandeling van chronische pijn en - vermoeidheid bij jongeren. Het behandelprogramma van Jara was gericht op het leren aangeven van grenzen en het weer opbouwen van activiteiten.
Het resultaat is dat Jara nu weer gewoon naar school gaat en meedoet met haar leeftijdsgenoten. Jara vertelt hoe zij dit ervaren heeft. Ook haar moeder en haar fysiotherapeut komen aan het woord. Bekijk het programma (ca. 5 min).
Meer informatie over revalidatie bij cronische pijn en vermooeidheid bij jongeren.

Naar boven
 
 
Ouderportaal

De peuter- en kleutergroepen van De Hoogstraat maken sinds kort gebruik van het Digitale Schrift. Daarmee kunnen groepsleiding, behandelaars en ouders met elkaar communiceren en foto’s delen. Dat alles binnen een beveiligde omgeving op het internet. Reactie van iemand van de groepsleiding: “Vroeger moest ik alle foto’s eerst per kind uitzoeken en op een cd branden. Nu ‘tag’ ik elke foto en het programma zorgt ervoor dat elke ouder de juiste foto ontvangt. Het scheelt me veel tijd! Bovendien kan ik nu ook op andere momenten in het schriftje schrijven; ook als het kind al naar huis is.” En een moeder vertelde hoe leuk en nuttig het is om elke week te lezen wat haar kind gedaan heeft en om op de foto’s te kunnen zien hoe het kind aan het oefenen is. Meer informatie over de peuter en kleutergroep.

Naar boven
 
 

Tijdelijke locatie
Ons pand aan de Rembrandtkade wordt gerenoveerd en daarom verblijven wij tijdelijk in voormalig Ziekenhuis Overvecht (Paranadreef 2).
In het najaar hopen wij weer terug te gaan naar Utrecht-oost.

Bekijk de film over de verhuizing naar Overvecht en deel 1 van de renovatie.

 
 
Handboek revalidatiepsychologie
Op het jaarcongres van de sectie revalidatie van het NIP werd het nieuwe Handboek Revalidatie- psychologie gepresenteerd. Dit handboek wil een standaardwerk zijn voor psychologen en andere professionals die werken in een revalidatiesetting. Lees meer.

Naar boven

 
 
Waterpret: zwemmen voor kinderen met beperking
Kinderen met een beperking  (0-12 jaar) kunnen op vrijdagmiddag zwemmen in Zwembad de Kwakel, samen met een begeleider.
Deze activiteit wordt begeleid door een sporttherapeut van De Hoogstraat Sport. Lees meer.

Naar boven

 
 
Handige ergo-apps
een tip van onze mytylschoolcollega's. Bekijk het overzicht.

Naar boven
 
 
Informatiemateriaal
Het volgende informatiemateriaal is nieuw:
Flyer Afasieteam

Flyer chronische pijn volwassenen

U kunt de flyers bestellen via bibliotheek@dehoogstraat.nl

Naar boven


 
 
Geschiedenis
Prof. dr.  Anne Visser-Meily werkt mee aan een tentoonstelling met als thema 'Ik geef om jou! Naastenliefde door de eeuwen heen' van het Utrechtse Museum Catharijneconvent. Lees meer.

Naar boven
 
Verwijzen  Kijk hier voor informatie over verwijzen en de revalidatieartsen.

Naar boven

 
Doorsturen
U kunt deze nieuwsbrief ook doorsturen naar een vriend of collega.
» Doorsturen
Afmelden
Uiteraard kunt u zich ook weer makkelijk afmelden voor deze nieuwsbrief.
» Afmelden
 
 
BEZOEK- EN POSTADRES
De Hoogstraat Revalidatie
Paranadreef 2 (klik hier voor route)
3563 AZ Utrecht

De Hoogstraat Orthopedietechniek
Rembrandtkade 10 (klik hier voor route)
3583 TM Utrecht

Tel 030 256 1211
E-mail: info@dehoogstraat.nl
 
Dit bericht is bestemd voor: Info (info@gopublic.nl).
U ontvangt dit bericht omdat u zich in het verleden heeft aangemeld voor deze nieuwsbrief.

powered by gopublic