Hoogstraat
Hoogstraat
 
Hoogstraat
Inhoud nieuwsbrief december 2012

Nieuwe naam, nieuwe huisstijl en nieuwe website!
Tips voor chronische fase na een CVA
Symposium cerebrale parese
Meer nieuws over CVA
Nieuwe website over dwarslaesiebehandeling
Websites
Contact met revalidatieartsen
 
Korte berichten (rechter kolom)
Nieuwe film orthopedietechniek
Seksuoloog
Verbouwingsplannen
Handboek 'muziektherapie in de revalidatie'
Promotie
 
 
Nieuwe logo'sNieuwe naam, nieuwe huisstijl en nieuwe website!

Sinds 8 november hebben we een nieuwe huisstijl. Omdat de organisatie niet alleen bestaat uit het revalidatiecentrum op de Rembrandtkade, maar omdat we revalidatie bieden in de hele regio, is gekozen voor de naam De Hoogstraat Revalidatie. In de nieuwe huisstijl maken we zichtbaar dat De Hoogstraat meer is dan alleen een revalidatiecentrum: we bieden ook orthopedietechniek, sport en revalidatietechniek. Dit komt tot uiting in
de verschillende logo’s met elk een eigen kleur.

Daarnaast doen we ook veel aan onderzoek en innovatie. Voortaan zijn al deze organisatieonderdelen overzichtelijk bij elkaar te vinden op één gezamenlijke website.

Het nieuwe uiterlijk is de voorbode van meer veranderingen. Deze zijn beschreven in Kom Verder, ons strategisch beleidsplan 2013-2016. Wij beloven de patiënten, de medewerkers en de zorgpartners de beste zorg in een inspirerende omgeving. Hoe we dat gaan doen leest u op www.dehoogstraat.nl/komverder. 

Terug naar boven
 
 
Tips voor de chronische fase na een CVA

Een aanzienlijk deel van de patiënten die een CVA krijgt, is in de jaren erna inactief, vermoeid, somber en beperkt mobiel. Ook partners hebben vaak klachten. Ze ervaren onder andere een mindere kwaliteit van leven en hebben depressieve symptomen. Het is belangrijk dat de huisarts of praktijkondersteuner deze klachten signaleert. Bij problemen kunt u doorverwijzen naar organisaties zoals MEE, mantelzorgsteunpunten of een revalidatieteam in het ziekenhuis, verpleeghuis of revalidatiecentrum. Revalidatiezorg is niet alleen kort na het CVA aan de orde, maar heeft ook in de chronische fase veel te bieden.

Lees artikel
Bron: Tijdschrift voor praktijkondersteuning; Willems M, De Boer-Fleisher T, Schepers V, Van de Port I, Visser-Meily A. (Aandacht voor de chronische fase na CVA. Tijdschr praktijkonderst 2012;7:72-6)

Terug naar boven
 
 
Symposium cerebrale parese (CP)
 
Op 30 november vond een symposium plaats over de laatste stand van zaken rond behandeling en onderzoek op gebied van CP. Het symposium is een initiatief van drie onderzoeksprojecten: PERRIN, LEARN2MOVE en Dutch-ACD.
Meer informatie: www.cp-research.nl

Terug naar boven
 
 
Meer nieuws over CVA

1. Meer oefenen in 22 ziekenhuizen en revalidatiecentra
Uit onderzoek blijkt dat als CVA-patiënten kort na een beroerte meer oefenen, ze sneller weer zelfstandig zijn en eerder naar huis kunnen. In het project Richtlijn CVA in praktijk, geleid vanuit het Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht, is gewerkt aan het intensiveren van oefentherapie in 22 ziekenhuizen en revalidatiecentra.
Een flyer voor patiënten over het belang van oefenen - getiteld 'Een beroerte? Snel aan de slag' - kunt u bestellen via de website van de CVA vereniging Nederland.

Bekijk filmverslag Project Richtlijn CVA in praktijk

2. Oefengids beroerte (CVA)
Onlangs verscheen de 4e herziene druk van de oefengids. Met deze gids kunnen mensen na een CVA zelfstandig oefenen, eventueel met enige hulp van familie, verpleging of verzorging. De gids bevat oefeningen voor schouder, hoofd, nek, romp, arm, hand en been. Een deel van de oefeningen bestaat uit alledaagse handelingen. Er is ook een app in de maak.
Meer informatie en downloaden of bestellen oefengids

3.  Opleiding neurorevalidatie/CVA
Er zijn opleidingen ontwikkeld over neurorevalidatie/CVA voor verpleegkundigen en ergotherapeuten. De therapeuten worden opgeleid tot specialisten in de neurorevalidatie van CVA-patiënten. De opleiding is inmiddels ondergebracht bij het NPi.
Cursus neurorevalidatie/CVA

Terug naar boven
 
 
Nieuwe website over dwarslaesiebehandeling

Er is een nieuwe (Engelstalige) website over het behandelen van mensen met een dwarslaesie van de ISCos (International Spinal Cord Society). De site is opgezet voor scholing van artsen, verpleegkundigen en paramedici in landen waar weinig opleiding beschikbaar is. De informatie is echter ook zeer de moeite waard voor andere dwarslaesiebehandelaars. Er zijn zes modules: voor teams, dokters, verpleging, fysiotherapeuten, ergotherapeuten en psychologen, maatschappelijk werkers en ervaringsdeskundigen. Foto’s, filmpjes en quizvragen illustreren de lessen.
www.elearnSCI.org (vul bij eerste keer inloggen e-mailadres en een wachtwoord in).

Terug naar boven
 
 
Websites

Hulpmiddelen
Handige site van Vilans met onafhankelijke informatie over bijna 10.000 hulpmiddelen: vindeenhulpmiddel.nl
Op zoek naar een hulpmiddel? Kijk ook eens op onze website bij revalidatietechniek.

Organiseren van hulp
Hulpmiddelen voor patiënten bij het plannen van afspraken en het organiseren van mantelzorg:
www.deelgenoot.nl
www.wehelpen.nl

Werk voor jongvolwassenen met NAH
Brains4U richt zich op het vergroten van kansen op werk voor jongvolwassenen (18-45 jaar) met Niet-Aangeboren Hersenletsel (NAH). Ze zoeken ook nog ‘maatjes’!

Terug naar boven
 
 
Contact met revalidatieartsen

 * Ga naar contactgegevens
 * Ga naar informatie over verwijzen 

Terug naar boven
 
 

Agenda

19 januari 2013
Symposium Topsport & Revalidatie 'Back from Londen TIMES 2012' bij De Hoogstraat in Utrecht

28 januari 2013
Regionale refereeravond over lopende onderzoeksprojecten op gebied van CVA.  Vanaf 18.30 broodjes in het restaurant, programma vanaf 19.00 in de Rembrandtzaal. Inhoud: onderzoek naar navigatie, imaging en herstel van motoriek, dynamisch testen, neglect. Meer info i.kolley@dehoogstraat.nl
 
Informatiefilm orthopedietechniek

Wilt u meer weten over De Hoogstraat Orthopedie-techniek? Deze film geeft een mooi beeld van wat ze er zoal doen en welke patiënten er terecht kunnen.

Bekijk film (7 min.)

Terug naar boven
 
Seksuoloog

Egbert Kruijver is sinds enige tijd als seksuoloog aan De Hoogstraat verbonden. Hij adviseert mensen op het gebied van seksualiteit en handicap, na doorverwijzing door de revalidatiearts.

Meer info over seksualiteit vindt u op de website. Op dezelfde pagina vindt u ook een algemene folder over het werk van de seksuoloog en een uitgebreide folder over seksualiteit en vruchtbaarheid na dwarslaesie.

Terug naar boven
 
Verbouwingsplannen

Het revalidatiecentrum heeft plannen om  eind 2013 te gaan verbouwen, met als doel een mooi nieuw gebouw dat goed is afgestemd op de eisen van deze tijd en de behoeftes van de patiënten. Om de overlast tijdens de bouw te beperken wordt momenteel de mogelijkheid onderzocht om voor een periode van twee jaar te verhuizen naar een andere locatie (waarschijnlijk ziekenhuis Overvecht in Utrecht).  

Terug naar boven
 
Muziektherapie

Onlangs verscheen een nieuw handboek getiteld: ‘Muziektherapie in de Revalidatie. Handboek voor de klinische praktijk’, onder redactie van Madeleen de Bruijn en met medewerking van o.a Saskia Hoogendam, muziektherapeut bij De Hoogstraat.

Meer informatie over muziektherapie, over het handboek en de wijze van bestellen is te vinden op de website van de vakgroep Muziektherapie in de revalidatie (kijk onder ‘Publicatie Handboek’).

Terug naar boven
 
Promotie

Op 2 oktober 2012 promoveerde Maureen Bult op het proefschrift getiteld 'Participatie in vrijetijds-activiteiten van kinderen en adolescenten met een lichamelijke beperking'.

Dit proefschrift beschrijft de participatie aan vrijetijds-activiteiten van kinderen en jongeren van 2 tot 18 jaar met en zonder een lichamelijke beperking in Nederland en intentificeert determinanten van participatie.

 Lees meer

Terug naar boven
 
Doorsturen
U kunt deze nieuwsbrief ook doorsturen naar een vriend of collega.
» Doorsturen
Afmelden
Uiteraard kunt u zich ook weer makkelijk afmelden voor deze nieuwsbrief.
» Afmelden
 
 
BEZOEK- EN POSTADRES
De Hoogstraat Revalidatie
Rembrandtkade 10 (klik hier voor route)
3583 TM Utrecht
Tel 030 256 1211
E-mail: info@dehoogstraat.nl
 
Dit bericht is bestemd voor: Info (info@gopublic.nl).
U ontvangt dit bericht omdat u zich in het verleden heeft aangemeld voor deze nieuwsbrief.

powered by gopublic