Hoogstraat
Hoogstraat
 
Hoogstraat
Inhoud
Jaarverslag '2013 in vogelvlucht'
Bezuinigingen
Oratie prof. dr. Anne Visser Meily
Dr. Marcel Post bijzonder hoogleraar Revalidatiegeneeskunde RUG
Afscheid dr. Floris van Asbeck
3 ton voor onderzoek ondersteuning mantelzorgers ALS
Van Eurovisie Songfestival naar looptraining
Jaarbeeld Revalidatie Nederland

Korte berichten
Let op: tijdelijk verhuisd!
Bereikbaarheid revalidatieartsen
Informatiemateriaal
Scholingsaanbod
Nieuw: caudaspreekuur
CVA infomarkt
Nieuw: advies en behandeling slikklachten
Revalidatie-apps
 
 
 
Jaarverslag '2013 in vogelvlucht'

Recent verscheen ons digitale jaarverslag 2013 in vogelvlucht. In het verslag komen in het kort de activiteiten en ontwikkelingen van het afgelopen jaar voorbij. Heeft het jaarverslag u nog niet bereikt via twitter, facebook, LinkedIn, of e-mail? Bekijk het dan hier.

Naar boven

 
 
 
Bezuinigingen

Het is mogelijk dat u in de afgelopen tijd via de media iets hebt vernomen over bezuinigingen bij De Hoogstraat. Ook wij hebben te maken met het overheidsbeleid dat erop gericht is de kosten in de zorg te beperken. Het gevolg is dat we dit jaar over minder budget beschikken dan we begroot hadden.

Voorop staat dat De Hoogstraat een solide organisatie is, maar net als vrijwel alle zorgorganisaties moeten we bezuinigen om gezond te blijven. We hebben daarbij keuzes gemaakt en een aantal behandelprocessen aangepast. Deze keuzes hebben geen gevolgen voor de doelgroepen die we begeleiden en ook niet voor de behandelvormen of soorten therapieën die we aanbieden. Uw patiënten en u kunnen blijven rekenen op de zorg die u van ons gewend bent! Heeft u vragen? Stel deze dan via communicatie@dehoogstraat.nl.

Naar boven

 
 
 
Oratie prof. dr. Anne Visser-Meily

'Ik heb gezegd'. Met deze traditionele woorden besloot hoogleraar revalidatiegeneeskunde Anne Visser-Meily op 10 maart haar oratie.
Professor Visser-Meily schetste een volledig en helder overzicht van het wetenschappelijk onderzoek vanuit het Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht met als thema's fitheid, cognitief functioneren en 'family empowerment'. Centraal staat daarbij steeds een zinvolle verbinding tussen zorg en wetenschap, waarbij onderzoeksvragen uit de praktijk komen en de resultaten door innovatieprojecten in diezelfde praktijk worden ingevoerd. Een warm pleidooi houdt Visser-Meily daarbij voor het betrekken van de patiënt bij de vormgeving van de zorg. Lees de oratie online.

Naar boven
 
 
 
Dr. Marcel Post bijzonder hoogleraar Revalidatiegeneeskunde aan de RUG

Dr. Marcel Post is per 1 mei 2014 benoemd tot bijzonder hoogleraar Revalidatiegeneeskunde - in het bijzonder de revalidatie van mensen met een dwarslaesie - bij de afdeling Revalidatiegeneeskunde van de Faculteit Medische Wetenschappen in het Universitair Medisch Centrum Groningen. Dwarslaesie Organisatie Nederland (DON) heeft de leerstoel ingesteld in samenwerking met De Hoogstraat. De dwarslaesierevalidatie is in ons land van hoog niveau, maar het dwarslaesieonderzoek verdient een verdere impuls. Vandaar dat Dwarslaesie Organisatie Nederland het initiatief heeft genomen om te komen tot de aanstelling van een bijzonder hoogleraar, mede als “spin in het web” van het dwarslaesieonderzoek in Nederland.

Naar boven
 
 
 
Afscheid dr. Floris v. Asbeck

Op 11 juni 2014 is dr. Floris van Asbeck met pensioen gegaan. Hij was sinds 1987 verbonden aan De Hoogstraat als revalidatiearts van de dwarslaesieafdeling. Daarnaast werkte hij als consulent revalidatiearts in het UMC Utrecht.
Ter ere van zijn afscheid werd er een symposium over dwarslaesierevalidatie georganiseerd. Floris presenteerde daarin zelf de 10 lessen die hij had geleerd van de 1000 mensen met een dwarslaesie, 400 mensen met een spina bifida en 100 mensen met een caudalaesie die hij behandelde.
Floris blijft nog even verbonden aan het Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht. De begeleiding van de patiënten is overgenomen door drs. Catja Dijkstra en dr. Casper van Koppenhagen.

Naar boven
 
 
 
3 ton voor onderzoek ondersteuning mantelzorgers ALS

Dr. Carin Schröder heeft van de St. ALS Nederland een subsidie van 3 ton gekregen voor onderzoek naar het ondersteunen van mantelzorgers van mensen met ALS.
Uit eerder onderzoek blijkt dat de zorglast van mantelzorgers van mensen met ALS erg hoog is en dat deze oploopt. Dit onderzoek zal zich specifiek richten op de behoeften van de mantelzorgers en zoeken naar manieren om daar op efficiënte wijze aan tegemoet te komen. Het onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met diverse revalidatiecentra in Nederland en zal starten in het najaar van 2014.
Dit onderzoek is ingebed binnen het Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht. Het onderzoek is een samenwerking met het ALS Centrum Nederland en het Academisch Ziekenhuis Amsterdam.

Informatie over revalidatiebehandeling bij ALS.

Naar boven
 
 
 
Van Eurovisie Songfestival naar looptrainingen

De firma LedGo maakt interactieve vloeren voor o.a. het songfestival en The Voice of … . LedGo ontwikkelde ook een vloer speciaal voor gebruik in een therapeutische setting en onderzoekt samen met Universiteit Twente en De Hoogstraat de mogelijkheden voor gebruik van interactieve vloeren in de revalidatie.
Wouter Deenik, student Creative Technology van de Universiteit Twente, deed een onderzoek naar het gebruik van led-vloeren in de revalidatie. Hij ontwikkelde een spel op een interactieve vloer; de PadWalk. Uitgangspunt is dat een dergelijk spel de therapie leuker maakt en daarmee de motivatie van de revalidant verhoogt, zodat de revalidant meer gaat oefenen en een beter resultaat behaalt. Revalidanten van De Hoogstraat hebben de PadWalk onlangs getest. Na afloop vulden zij een korte vragenlijst in en er werden filmopnames gemaakt voor verdere ontwikkeling van dit concept.

Projectcoördinator en fysiotherapeut Joep Janssen: ‘De revalidanten reageerden inderdaad enthousiast: "Ik heb nu veel meer gelopen dan normaal!", "Je vergeet bijna dat het therapie is". Juist dit enthousiasme en de motivatie om te oefenen is interessant om te zien’. Janssen zet zich in om met diverse onderzoeksprojecten binnen De Hoogstraat aan te tonen dat het revalideren met gebruik van therapeutische games een effectieve en motiverende manier is van behandelen.
 > Bekijk filmpje over de PadWalk (1.45 min)
 > Meer informatie over dit project op de website
 > Zie ook Revalidatiegame DjFiero! en GameLab

Naar boven
 
 
 
Jaarbeeld RN

Wat gebeurde er in de revalidatiewereld in 2013? Lees het in het jaarbeeld van Revalidatie Nederland.

Naar boven
 
 

LET OP: tijdelijk verhuisd!

Wegens renovatie verblijven wij tijdelijk op Paranadreef 2 in Utrecht, in voormalig Ziekenhuis Overvecht. Alleen De Hoogstraat Orthopedietechniek blijft gevestigd op de Rembrandtkade. Lees meer.
 
Bereikbaarheid revalidatieartsen

Wilt u contact met een revalidatiearts? Hier vindt u de contactgegevens.

Naar boven
 
Informatiemateriaal

De afgelopen maanden verscheen het volgende informatiemateriaal:
> Tips voor de spreekkamer
> Informatie over gipsbehandeling
> Flyer Aanlegstoornis of amputatie arm (kind en jeugd)
> Flyer Aanlegstoornis of amputatie been (kind en jeugd)
> Flyer Complexe arm-handproblemen (volwassenen)
> Flyer Revalideren voor jongeren met chronische pijn of vermoeidheid
> Informatie over ondervoeding
> Hoogstraat-team werkte mee aan Spieracademie

Naar boven
 
Scholingsaanbod

De Hoogstraat biedt  praktische scholing aan voor professionals. Bekijk het aanbod op de website.

Naar boven
 
NIEUW: Caudaspreekuur

De Hoogstraat heeft een speciaal spreekuur voor mensen met een caudalaesie. Tijdens dit spreekuur kunnen zij al hun vragen stellen en informatie krijgen over de (behandel)mogelijkheden. Lees meer in de flyer.

Naar boven
 
CVA infomarkt

Op 5 september organiseert De Hoogstraat een infomarkt CVA van 13.15-14.15 uur in het Hoogstraatcafé bij de hoofdingang van de tijdelijke locatie, Paranadreef 2 Utrecht. Deze markt is voor alle geïnteresseerden.

Naar boven
 
NIEUW: advies en behandeling slikklachten

Bij De Hoogstraat doet een gespecialiseerd team onderzoek naar slikproblemen en geeft advies voor verdere behandeling. Het team werkt samen met een KNO-arts van het UMC Utrecht voor eventueel aanvullende diagnostiek. Korte behandeling bij De Hoogstraat is mogelijk maar er kan ook intensieve sliktraining nodig zijn bij bijvoorbeeld een logopedist in de thuisomgeving. Slikproblemen kunnen diverse oorzaken hebben, zoals een beroerte, een spierziekte of hersenletsel na een ongeval of een hersenoperatie. In al deze gevallen kan het slikteam worden ingeschakeld. Volwassenen, maar ook jongeren zijn welkom bij het slikteam. De consulten worden vergoed door de zorgverzekeraar. Er is een verwijzing nodig van huisarts, specialist of revalidatiearts.
Lees meer in de flyer.

Naar boven
 
Revalidatie-apps

Als behandelaar nog niet zo handig met apps? Kom naar de scholing Gebruik van apps in de revalidatiezorg.

Naar boven 
 
Online
Bezoek onze website en vind ons op sociale media.
» Bezoek de website
RSS   RSS   RSS   RSS
 
Doorsturen
U kunt deze nieuwsbrief ook doorsturen naar een vriend of collega.
» Doorsturen
Afmelden
Uiteraard kunt u zich ook weer makkelijk afmelden voor deze nieuwsbrief.
» Afmelden
 
 
BEZOEK- EN POSTADRES
De Hoogstraat Revalidatie
Paranadreef 2 (klik hier voor route)
3563 AZ Utrecht

De Hoogstraat Orthopedietechniek
Rembrandtkade 10 (klik hier voor route)
3583 TM Utrecht

Tel 030 256 1211
E-mail: info@dehoogstraat.nl
 
Dit bericht is bestemd voor: Info (info@gopublic.nl).
U ontvangt dit bericht omdat u zich in het verleden heeft aangemeld voor deze nieuwsbrief.

powered by gopublic