Hoogstraat
 
Hoogstraat
 
Hoogstraat
Inhoud nieuwsbrief juli 2014

Jaarverslag 2013
Bezuinigingen
NIEUW: advies en behandeling bij slikklachten
Van Eurovisie Songfestival naar looptraining
3 ton voor onderzoek ondersteuning mantelzorgers ALS
Oratie prof.dr. Anne Visser-Meily
Jaarbeeld Revalidatie Nederland
Inloopspreekuur sportconsulent

Korte berichten
Tijdelijk verhuisd
Informatiemateriaal
Agenda
NIEUW: caudaspreekuur
Film kinderopvang Irene
Een broek die zit
Handige apps
 
 
Jaarverslag '2013 in vogelvlucht'

Recent verscheen ons digitale jaarverslag 2013 in vogelvlucht. In het verslag komen in het kort de activiteiten en ontwikkelingen van het afgelopen jaar voorbij. Heeft het jaarverslag u nog niet bereikt via twitter, facebook, LinkedIn, of e-mail? Bekijk het dan hier.

Naar boven
 
 
 
Bezuinigingen

Het is mogelijk dat u in de afgelopen tijd iets heeft gehoord over bezuinigingen bij De Hoogstraat. Ook wij hebben te maken met het overheidsbeleid, dat erop gericht is de kosten van de zorg te verlagen. Het gevolg is dat we dit jaar minder geld te besteden hebben dan we in eerste instantie dachten. Dit maakt het nodig om bezuinigingsmaatregelen te treffen.

Voorop staat dat De Hoogstraat een solide organisatie is. Maar net als vrijwel alle zorgorganisaties moeten we bezuinigen om gezond te kunnen blijven. We hebben ervoor gekozen om een aantal behandelprocessen aan te passen. Deze keuzes hebben geen gevolgen voor de behandelvormen of soorten therapieën die we aanbieden. U kunt blijven rekenen op de zorg die u van ons gewend bent.
Er zijn vooral gevolgen voor medewerkers. Er worden een aantal functies opgeheven en taken ondergebracht bij andere medewerkers. Helaas verliest ook een aantal mensen hun baan.

Het spijt ons als u hinder ondervindt van onze organisatorische maatregelen. We doen ons best dit zoveel mogelijk te beperken. Een aantal revalidanten kan te maken krijgen met andere behandelaars dan zij gewend waren. Zij worden hierover tijdig geïnformeerd.

Heeft u vragen?
Met vragen over uw behandeling kunt u terecht bij uw revalidatiearts.
Met algemene vragen of andere feedback kunt u terecht bij de afdeling communicatie via communicatie@dehoogstraat.nl.
Ook de cliëntenraad staat open voor uw zorgen of advies via clientenraad@dehoogstraat.nl.

Naar boven
 
 
 
NIEUW: Advies en behandeling bij slikklachten

Bij De Hoogstraat doet een gespecialiseerd team onderzoek naar slikproblemen en geeft vervolgens een advies voor verdere behandeling. Het team werkt samen met een KNO-arts van het UMC Utrecht voor eventueel aanvullende diagnostiek. Een korte behandeling bij De Hoogstraat is mogelijk maar er kan ook een intensieve sliktraining nodig zijn bij bijvoorbeeld een logopedist in de thuisomgeving. Slikproblemen kunnen diverse oorzaken hebben, zoals een beroerte, een spierziekte of hersenletsel na een ongeval of een hersenoperatie. In al deze gevallen kan het slikteam worden ingeschakeld. Volwassenen, maar ook jongeren zijn welkom bij het slikteam. De consulten worden vergoed door de zorgverzekeraar. Er is een verwijzing nodig van huisarts, specialist of revalidatiearts.

Lees meer in de flyer.

Naar boven
 
 
Van Eurovisie Songfestival naar looptrainingen

De firma LedGo maakt interactieve vloeren voor o.a. het songfestival en The Voice of … . LedGo ontwikkelde ook een vloer speciaal voor gebruik in een therapeutische setting en onderzoekt samen met Universiteit Twente en De Hoogstraat de mogelijkheden voor gebruik van interactieve vloeren in de revalidatie.
Wouter Deenik, student Creative Technology van de Universiteit Twente, deed een onderzoek naar het gebruik van led-vloeren in de revalidatie. Hij ontwikkelde een spel op een interactieve vloer; de PadWalk. Uitgangspunt is dat een dergelijk spel de therapie leuker maakt en daarmee de motivatie van de revalidant verhoogt, zodat de revalidant meer gaat oefenen en een beter resultaat behaalt. Revalidanten van De Hoogstraat hebben de PadWalk onlangs getest.

Projectcoördinator en fysiotherapeut Joep Janssen: ‘De revalidanten reageerden inderdaad enthousiast: "Ik heb nu veel meer gelopen dan normaal!", "Je vergeet bijna dat het therapie is". Juist dit enthousiasme en de motivatie om te oefenen is interessant om te zien’. Janssen zet zich in om met diverse onderzoeksprojecten binnen De Hoogstraat aan te tonen dat het revalideren met gebruik van therapeutische games een effectieve en motiverende manier is van behandelen.

Bekijk filmpje over de PadWalk (1.45 min)
Meer informatie over dit project op de website
Zie ook Revalidatiegame DjFiero! en GameLab

Naar boven
 
 
3 ton voor onderzoek ondersteuning mantelzorgers ALS

Dr. Carin Schröder heeft van de St. ALS Nederland een subsidie van 3 ton gekregen voor onderzoek naar de ondersteuning van mantelzorgers van mensen met ALS. Uit eerder onderzoek blijkt dat de zorglast van mantelzorgers van mensen met ALS erg hoog is en dat deze oploopt. Dit onderzoek zal zich specifiek richten op de behoeften van de mantelzorgers en zoeken naar manieren om daar op efficiënte wijze aan tegemoet te komen. Het onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met diverse revalidatiecentra in Nederland en zal starten in het najaar van 2014. Het is ingebed binnen het Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht. Het onderzoek is een samenwerking met het ALS Centrum Nederland en het Academisch Ziekenhuis Amsterdam.

Informatie over revalidatiebehandeling bij ALS.

Naar boven
 
 
Oratie prof. dr. Anne Visser-Meily

'Ik heb gezegd'. Met deze traditionele woorden besloot hoogleraar revalidatiegeneeskunde Anne Visser-Meily op 10 maart haar oratie.
Professor Visser-Meily schetste een helder overzicht van het wetenschappelijk onderzoek vanuit het Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht met als thema's fitheid, cognitief functioneren en 'family empowerment'. Centraal staat daarbij steeds een zinvolle verbinding tussen zorg en wetenschap. Een warm pleidooi houdt Visser-Meily daarbij voor het betrekken van de patiënt bij de vormgeving van de zorg. Lees de oratie online.

Naar boven
 
 
 Jaarbeeld Revalidatie Nederland

Wat gebeurde er in de revalidatiewereld in 2013? Lees het in het jaarbeeld van Revalidatie Nederland, onze branchevereniging.

Naar boven
 
 
Inloopspreekuur sportconsulent

Vanaf 23 juli houdt Els Duijn, sportconsulent aangepast sporten, inloopspreekuur voor (oud-)revalidanten op woensdag van 15.30-17.00 uur en op donderdag van 10.15-11.15 uur. Locatie: kantoor sportconsulent (tegenover Sportzaal I), Paranadreef 2 in Utrecht. Meer informatie.

Naar boven
 
 
 

LET OP: tijdelijk verhuisd!

Wegens renovatie verblijven wij tijdelijk op Paranadreef 2 in Utrecht, in voormalig Ziekenhuis Overvecht. Alleen De Hoogstraat Orthopedietechniek blijft gevestigd op de Rembrandtkade. Lees meer.
 
 
Informatiemateriaal

De afgelopen maanden verscheen het volgende informatiemateriaal:
> Tips voor de spreekkamer
> Informatie over gipsbehandeling
 > Flyer Aanlegstoornis of amputatie been (kind en jeugd)
 > Flyer Aanlegstoornis of amputatie arm (kind en jeugd)
 > Flyer Complexe arm-handproblemen (volwassenen)
 > Flyer Revalideren voor jongeren met chronische pijn of vermoeidheid
 > Informatie over ondervoeding
 > Hoogstraat-team werkte mee aan Spieracademie

Naar boven
 
 
Agenda

21 juli Clinic tennis

23 juli t/m 27 augustus familiezwemmen bij De Kwakel op woensdag 8.30-10.15 en op donderdag 18.00-20.30 (mail voor informatie)

3 augustus Open dag waterskivereniging Maurik

4 september  Clinic zitski (mail voor informatie)

5 september Infomarkt CVA, 13.15-14.15, Hoogstraatcafé, Paranadreef 2 in Utrecht. Alle geïnteresseerden welkom!

Naar boven
 
 
NIEUW: Caudaspreekuur

De Hoogstraat heeft een speciaal spreekuur voor mensen met een caudalaesie. Tijdens dit spreekuur kunt u al uw vragen stellen en informatie krijgen over de (behandel)mogelijkheden. Lees meer in de flyer.

Naar boven
 
 
Film kinderopvang Irene

In één van de groepen van kinderopvang Irene (Amerpoort) wordt kinderopvang met een revalidatieprogramma gecombineerd. De kinderen krijgen daar 2 x per week fysiotherapie, ergotherapie en logopedie van behandelaars van De Hoogstraat. Amerpoort maakte filmopnames.

Bekijk de film van Irene

Naar boven
 
 
Een broek die zit

Eén van onze volgers op Twitter wees ons op deze site met een basispatroon voor een broek voor rolstoelers.
rolstoelkledingdiezit.nl


Naar boven
 
 
Handige apps

Pictoplanner voor iPad: maak een dagstructuur met picto's en foto's.

Aktiviteitenweger: maak een planning binnen de hoeveelheid beschikbare energie.

Naar boven
 
 
Online
Bezoek onze website en vind ons op sociale media.
» Bezoek de website
RSS   RSS   RSS   RSS
 
Doorsturen
U kunt deze nieuwsbrief ook doorsturen naar een vriend of collega.
» Doorsturen
Afmelden
Uiteraard kunt u zich ook weer makkelijk afmelden voor deze nieuwsbrief.
» Afmelden
 
 
BEZOEK- EN POSTADRES
De Hoogstraat Revalidatie
Paranadreef 2 (klik hier voor route)
3563 AZ Utrecht

De Hoogstraat Orthopedietechniek
Rembrandtkade 10 (klik hier voor route)
3583 TM Utrecht

Tel 030 256 1211
E-mail: info@dehoogstraat.nl
 
Dit bericht is bestemd voor: Info (info@gopublic.nl).
U ontvangt dit bericht omdat u zich in het verleden heeft aangemeld voor deze nieuwsbrief.

powered by gopublic