Hoogstraat
Hoogstraat
 
Inhoud Nieuwsbrief oktober 2013
   

Tijdelijke locatie & renovatie

Symposium KIJK VERDER

Opening therapeutische peutergroep 

Symposium Revalidatie en mantelzorg

Oefengids CVA gaat internationaal 


Korte berichten
Weer op weg
Netwerk dwarslaesie

Handige apps

Kortermaarkrachtig 
 
 
Tijdelijke locatie & renovatie 
In 2014 en 2015 wordt De Hoogstraat aan de Rembrandtkade grondig gerenoveerd. De leef- en werkomgeving van de revalidanten en medewerkers zal verbeteren en goed aansluiten bij de huidige wensen op het gebied van comfort, privacy en hygiëne. Een groot deel van de organisatie verhuist per 2 januari 2014 naar Overvecht. De Hoogstraat Revalidatie, Revalidatietechniek, Sport en het Kenniscentrum gaan allemaal verhuizen. De Hoogstraat Orthopedietechniek blijft gedurende de hele periode op de Rembrandtkade. De orthopedisch instrumentmakers zullen wel spreekuur houden in de tijdelijke locatie. De renovatie duurt tot eind 2015. Daarna keren we weer terug naar de Rembrandtkade.
Bekijk het filmpje over de tijdelijke locatie en de renovatie.
Uitgebreide informatie over de renovatie, de verhuizing, de tijdelijke locatie en vrijwilligerswerk leest u op een apart deel van onze website.
 
Naar boven
 
 
Symposium KIJK VERDER...
Het Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde bestaat 10 jaar. Op 30 november vieren we dat met een symposium voor revalidatieprofessionals en andere belangstellenden. Onder de titel KIJK VERDER laten we niet alleen zien wat het Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht heeft bereikt, maar richten we onze blik vooral op de toekomst. Mensen die óns inspireren, geven hun kijk op toekomstige vragen, verwachtingen, ontwikkelingen en uitdagingen in de revalidatie. Zo zullen dr. Jan Willem Gorter en Kim Rabbie spreken over gezinsgerichte zorg en denkt drs. Joep de Groot 10 stappen vooruit op het gebied van duurzame en toekomstbestendige zorg. Prof. dr. Allen Heinemann spreekt over methoden en technieken die de toepassing van nieuwe kennis in de zorg kunnen versnellen. Dr. Raymond van Ee vertelt over versnelling van revalidatie na een beroerte. En er is meer... KIJK hier VERDER voor informatie over het programma en de sprekers. 

Naar boven

 
 
 
Opening therapeutische peutergroep  
Op 20 september opende burgemeester Wolfsen het nieuwe gebouw van de Utrechtse kinderopvangorganisatie Ludens en Kinderopvang Irene van Amerpoort. De nieuwbouw aan de Biltstraat in Utrecht biedt onder meer plek aan een nieuwe therapeutische peutergroep; een gezamenlijk initiatief van De Hoogstraat Revalidatie en Amerpoort. De therapeutische peutergroep is er voor kinderen tussen 0 en 5 jaar met een indicatie voor behandeling in een groep en voor revalidatie. De samenwerkende organisaties spelen hiermee in op de wens van ouders om gespecialiseerde kinderopvang en behandeling te combineren. Binnen de peutergroep neemt De Hoogstraat de revalidatie van de kinderen voor zijn rekening. Een fysiotherapeut, een ergotherapeut, een logopedist en een maatschappelijk werker zijn in de groep aanwezig voor
behandeling. Meer lezen.

Naar boven


 
 
 
Symposium Revalidatie en mantelzorg
De overheid doet een steeds groter beroep op mantelzorgers. Toch blijkt uit onderzoek dat er nog mantelzorgers zijn die helemaal geen direct contact hebben met het revalidatiecentrum. Deze nieuwe werkelijkheid staat centraal in het symposium ‘Revalidatie en mantelzorg’ tijdens de Week Chronisch Zieken 2013. Zorgprofessionals, revalidanten, mantelzorgers en zorgvrijwilligers zijn van harte uitgenodigd bij het symposium Revalidatie en mantelzorg op 13 november 2013 in Utrecht. Klik hier voor programma en aanmelding.

Naar boven


 
 
 
Oefengids CVA gaat internationaal 
Onderzoek heeft uitgewezen dat intensieve revalidatie vlak na een beroerte van groot belang is. Hoe meer therapie in de eerste 6 maanden na een beroerte, des te beter het herstel. De oefengids Snel in Beweging helpt met mensen om (vlak) na een beroerte sneller en intensiever te revalideren. De gids is in 2010/2011 ontwikkeld door Het Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht. Sinds kort is Snel in Beweging ook in het Engels verkrijgbaar als E-book. U kunt deze Engelstalige versie voor 5 euro bestellen via www.lulu.com. Naast de gids is momenteel ook een app in ontwikkeling met oefeningen voor CVA-patiënten.

Naar boven

 
 
 

Weer op weg
Weer op weg is een online cursus met medische informatie en persoonlijke verhalen over leven met een dwarslaesie. Via www.dwarslaesie.nl, knop “WOW”, is de cursus voor iedereen toegankelijk.

Naar boven
 
Netwerk dwarslaesie
De Hoogstraat Revalidatie gaat de mogelijkheden voor nabehandeling van mensen met een dwarslaesie verbeteren, door een netwerk op te zetten met een aantal 1e lijns-praktijken voor fysiotherapie. Binnen dit netwerk wordt kennis en ervaring verspreid over leven met een dwarslaesie en de problemen die daarbij kunnen optreden. Ook kunnen zo de wetenschappelijke ontwikkelingen op gebied van dwarslaesierevalidatie gedeeld worden. Dit najaar vindt een eerste bijeenkomst plaats.

Naar boven
 
Handige apps

FysioNieuws
(voor iPhone | iPod Touch & Android)

Met onder meer nieuwsberichten, vacatures, een forum, weblogs en een webshop voor fysiotherapeuten. U kunt de app hier gratis downloaden. 

Training ruimtelijk inzicht
(voor IPad)

De app P.O.V.-Spatial Reasoning Skills Development bestaat uit oefeningen en spelletjes om het ruimtelijk inzicht te trainen. Bruikbaar voor volwassenen en oudere kinderen.  U kunt de app hier voor 2,69 euro downloaden.

Gebarenwoordenboek
(voor iPhone | iPod Touch & iPad)

De app iSignNGT bevat een woordenboek met gebaren uit de Nederlandse GebarenTaal (NGT).Van alle gebaren is een filmpje beschikbaar. Daarnaast is vaak ook nog een afbeelding toegevoegd. U kunt de app hier gratis downloaden.

Parkinson Oefeningen
(voor iPhone | iPod Touch, iPad & Android)

Op deze app vindt u meer dan 70 instructie video's met oefeningen. Patiënten kunnen de app zelf gebruiken, maar als therapeut of arts kunt u ook oefeningen adviseren. U kunt de app hier gratis downloaden.

Naar boven
 
Kortermaarkrachtig
Op zaterdag 12 oktober vond in De Hoogstraat de oprichtingsvergadering van KorterMaarKrachtig plaats. KorterMaarKrachtig is een nieuwe, landelijke vereniging voor mensen met een amputatie of reductiedefect. Meer informatie www.dewegnaardetoekomst.nl

Naar boven

 
 
Doorsturen
U kunt deze nieuwsbrief ook doorsturen naar een vriend of collega.
» Doorsturen
Afmelden
Uiteraard kunt u zich ook weer makkelijk afmelden voor deze nieuwsbrief.
» Afmelden
 
 
BEZOEK- EN POSTADRES
De Hoogstraat Revalidatie
Rembrandtkade 10 (klik hier voor route)
3583 TM Utrecht
Tel 030 256 1211
E-mail: info@dehoogstraat.nl
 
Dit bericht is bestemd voor: Info (info@gopublic.nl).
U ontvangt dit bericht omdat u zich in het verleden heeft aangemeld voor deze nieuwsbrief.

powered by gopublic