Hoogstraat
Hoogstraat
 
Hoogstraat
Inhoud nieuwsbrief juli 2013
 

Renovatie en verhuizing
Uitslag revalidanten-enquête
Nieuw: webwinkel revalidatietechniek
Boek: Weer op de been, de kracht van een second opinion
Nieuwe vereniging voor geamputeerden
Artikelen Op de Hoogte

Korte berichten
Externe audit HKZ
Valpreventietraining
Fitheid en kwaliteit van leven
Langzalzelaesie, film over leven met dwarslaesie
Zwemmen voor mensen met NAH
Flyer transversaal reductiedefect onderarm
Donaties
 
 
Renovatie en verhuizing
De Hoogstraat wordt in 2014 en 2015 grondig gerenoveerd. Het pand aan de Rembrandtkade zal worden aangepast aan de wensen van deze tijd. In 2 jaar zal het gebouw een andere ‘look and feel’ krijgen: meer daglicht en transparantie en een meer uitnodigend karakter. De bedkamers worden groter en dat worden allemaal een- en tweepersoonskamers met aangrenzend sanitair.

Om de renovatie vlotter en veilig te laten verlopen, verhuist De Hoogstraat tijdelijk naar het pand van het voormalige Ziekenhuis Overvecht in Utrecht. Dit pand staat vanaf september leeg.
Het overgrote deel van de klinische en poliklinische revalidatiebehandeling zal daarmee in 2014 en 2015 plaatsvinden in Overvecht. Voor de sportactiviteiten gaan we ook nog  gebruik maken van faciliteiten in de directe omgeving van Overvecht en van locaties in de buurt van de Rembrandtkade. De orthopedietechniek blijft gehuisvest aan de Rembrandtkade, maar de orthopedisch instrumentmakers zullen wel consulten doen in de tijdelijke locatie.

Het is de bedoeling dat De Hoogstraat op 2 januari start in Overvecht en daar tot eind 2015 zal blijven. De verhuizing zal grotendeels plaatsvinden tussen Kerst en Oud & Nieuw. Wij zullen op allerlei manieren de revalidanten en onze relaties de komende maanden attenderen op de verhuizing en ons tijdelijke verblijf in Overvecht.

Vanaf 2-1-2014 is het tijdelijke adres Paranadreef 2, 3563 AZ Utrecht.  

Naar boven
 
 
Uitslag revalidanten-enquête
De Hoogstraat vraagt 4 keer per jaar aan de revalidanten om een cijfer te geven voor een paar belangrijke onderwerpen, zoals veiligheid, deskundigheid en bejegening.
Het is goed om te horen waar revalidanten tevreden over zijn, maar minstens zo belangrijk om te horen waar de ervaringen minder positief uitvallen, want daardoor weten we ook op welk gebied we verbeteringen moeten aanbrengen. We gaan dan onderzoeken wat we kunnen doen om de waardering over dat onderwerp te vergroten. Naast het geven van cijfers zijn er ook een paar open vragen, waarvan we hopen dat revalidanten hier hun eigen ideeën invullen, om ons scherp te houden.
In juli hebben we weer een enquête gestuurd. Volwassen revalidanten (62% reageerde) gaven De Hoogstraat een 7.8 en de ouders van kinderen en jeugd (50% reageerde) een 8.3. Meer informatie over de uitslag vindt u op de website.
Heeft u dit keer geen enquête ontvangen, maar wilt u wel uw mening over De Hoogstraat met anderen en met ons delen? Dat kan op Zorgkaart Nederland. Dank voor uw reactie!

Naar boven
 

 
Nieuw: webwinkel
De Hoogstraat Revalidatietechniek heeft een webwinkel met de standaardartikelen die de revalidatietechnici de afgelopen jaren ontwikkelden.

U vindt er producten die niet-maatgebonden zijn. Klanten kunnen afrekenen via iDeal en krijgen hun bestelling per post thuisbezorgd. Begonnen is met 60 producten en het is de bedoeling dat het assortiment de komende jaren wordt uitgebreid.

U vindt er artikelen in de volgende categorieën:
• Eten & drinken
• Hobby & spel
• Keuken
• Verzorging
• Verplaatsen & vervoer
• Communicatie

Neem een kijkje in de webwinkel.

Naar boven
 
 
Boek: Weer op de been,
de kracht van een second opinion

De Hoogstraat Orthopedietechniek heeft een boek uitgegeven met ervaringsverhalen. Het zijn verhalen van mensen die naar De Hoogstraat kwamen voor een second opinion omdat ze niet tevreden waren over hun been- of armprothese. De verhalen in het boek laten zien dat het soms jaren kan duren voordat mensen de stap naar een second opinion durven te zetten. In die jaren tobben ze soms met een voorziening die niet past en in veel gevallen pijn veroorzaakt. Het boek wil prothesedragers er op wijzen dat een frisse blik van een andere instrumentmaker heel zinvol kan zijn.
Het boek is verkrijgbaar bij De Hoogstraat Orthopedietechniek:
030 - 258 1811 of oth@dehoogstraat.nl.

Naar boven
 
 
 
Nieuwe vereniging voor geamputeerden
Er komt samenwerking tussen organisaties die de belangen van geamputeerden behartigen. De voorlichting, ondersteuning en belangenbehartiging van mensen met een ledemaatamputatie of aangeboren verkorting van arm of been gebeurt op dit moment te versnipperd. Daarom werd afgelopen februari de werkgroep Wegen naar de toekomst opgericht. Het doel van de werkgroep is alle bestaande activiteiten te bundelen, zodat de dienstverlening aan geamputeerden verbetert en er voor externe partijen 1 aanspreekpunt komt namens alle geamputeerden. Er komt een nieuwe gezamenlijke vereniging met direct daaraan gekoppeld de stichting Korter Maar Krachtig.
De oprichtingsvergadering van de nieuwe vereniging staat gepland op 12 oktober 2013 bij De Hoogstraat. Het wordt een feestelijke en informatieve dag met onder meer een ledenvergadering, een symposium en een informatiemarkt. Alle leden zullen een uitnodiging ontvangen. Ook andere geïnteresseerden zijn van harte welkom.
Meer informatie.

Naar boven
 
 
Artikelen magazine Op de Hoogte
In de magazine Op de Hoogte staat elke keer het artikel  Bedacht bij De Hoogstraat. Een revalidant vertelt daarin hoe de revalidatietechnici tot de ontwikkeling van een product kwamen en wat het effect ervan was. Lees de artikelen.

Social media, wat heb je eraan? Een oud-revalidant, een behandelaar en iemand van de afdeling communicatie van De Hoogstraat vertellen over twitter.

Naar boven
 
 

Externe audit HKZ
Een jaar nadat De Hoogstraat het HKZ-certificaat heeft behaald is de organisatie in de afgelopen week opnieuw getoetst. Lees meer.
 
 
Valpreventietraining vanaf september
In september - tijdens de Maand van het Aangepast Sporten (MAS) - wordt in Harmelen een speciale valtraining georganiseerd voor mensen met een lichamelijke beperking. Lees meer.

Naar boven
 
Fitheid en kwaliteit van leven
Casper van Koppenhagen, revalidatiearts, promoveerde recent op onderzoek naar de relatie tussen welbevinden en fitheid bij mensen met een dwarslaesie.
Lees de Nederlandse samenvatting van zijn proefschrift.

Naar boven
 
Langzalzelaesie, documentaire over leven met een dwarslaesie
Robin de Boer en Jelmer van der Land maakten in opdracht van de dwarslaesieafdeling een documentaire over het leven met een dwarslaesie. Het betreft een afstudeeropdracht HBO communicatie, met afstudeerrichting mediastiek aan de Hanzehogeschool Groningen. De film staat op het YouTubekanaal van De Hoogstraat. Bekijk de film.

Naar boven
 
Zwemmen voor mensen met NAH
De Edwin van der Sar Foundation is een project gestart om zwemmen voor mensen met hersenletsel mogelijk te maken. Lees het artikel over zwemmen met NAH en bekijk het filmpje dat is opgenomen in De Hoogstraat. Meer informatie over zwemmen voor mensen met NAH bij De Hoogstraat vindt u op de website.

Naar boven
 
Flyer transversaal reductiedefect onderarm
De Hoogstraat heeft een nieuwe flyer over revalidatie voor kinderen die zijn geboren met een verkorte arm. Hierin beschrijven we wat de vraaggebieden en behandelmogelijkheden zijn voor deze kinderen.

Naar boven
 
Donaties
De Hoogstraat kreeg de afgelopen weken weer 2 prachtige giften via (oud)revalidanten! Een aantal vriendjes van een revalidant van de jeugdafdeling organiseerde een sponsorloop. Van de opbrengst gaat de afdeling een dagje uit. Lees meer

Henk van Duuren ging zelf wandelen om geld binnen te halen voor De Hoogstraat.
Lees meer

Heeft u suggesties voor het werven van fondsen of wilt u zelf doneren, kijk dan op de website.

Naar boven
 
Doorsturen
U kunt deze nieuwsbrief ook doorsturen naar een vriend of collega.
» Doorsturen
Afmelden
Uiteraard kunt u zich ook weer makkelijk afmelden voor deze nieuwsbrief.
» Afmelden
 
 
BEZOEK- EN POSTADRES
De Hoogstraat Revalidatie
Rembrandtkade 10 (klik hier voor route)
3583 TM Utrecht
Tel 030 256 1211
E-mail: info@dehoogstraat.nl
 
Dit bericht is bestemd voor: Info (info@gopublic.nl).
U ontvangt dit bericht omdat u zich in het verleden heeft aangemeld voor deze nieuwsbrief.

powered by gopublic