Hoogstraat
Hoogstraat
 
Inhoud nieuwsbrief juli 2013

Anne Visser-Meily Hoogleraar Revalidatiegeneeskunde
Renovatie en verhuizing De Hoogstraat
Nieuw: webwinkel
ACTie: ACT-cursus op 17 september
Workshop GameLaB
Oefengids Snel in beweging nu ook in het Engels
Boek: Weer op de been, de kracht van een second opinion
Nieuwe vereniging voor geamputeerden
Contact met revalidatieartsen

Korte berichten

Samenwerking met UMCU
Samenwerking met UMCG
Symposium 30 nov. KIJK VERDER
Flyer transversaal reductiedefect onderarm
Promoties
Nationale traumadag UMCU
Artikelen magazine Op de Hoogte
Zwemmen voor mensen met NAH
Langzalzelaesie, documentaire over leven met een dwarslaesie
Externe audit HKZ


 
 
 
 Anne Visser-Meily Hoogleraar Revalidatiegeneeskunde

Anne Visser-Meily is per 1 juli 2013 benoemd tot Hoogleraar Revalidatiegeneeskunde bij het UMCU. Anne is revalidatiearts in het UMCU (medisch teamhoofd neurorevalidatie) en De Hoogstraat en geeft leiding aan het Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht. Met deze benoeming is zij de opvolger van prof. dr. Eline Lindeman.

Naar boven
 
 
Renovatie en verhuizing De Hoogstraat

De Hoogstraat wordt in 2014 en 2015 grondig gerenoveerd. Het pand aan de Rembrandtkade zal worden aangepast aan de wensen van deze tijd. In 2 jaar zal het gebouw een andere ‘look and feel’ krijgen: meer daglicht en transparantie en een meer uitnodigend karakter. De bedkamers worden groter en dat worden allemaal een- en tweepersoonskamers met aangrenzend sanitair.

Om de renovatie vlotter en veilig te laten verlopen, verhuist De Hoogstraat tijdelijk naar het pand van het voormalige Ziekenhuis Overvecht in Utrecht. Dit pand staat vanaf september leeg.
Het overgrote deel van de klinische en poliklinische revalidatiebehandeling zal daarmee in 2014 en 2015 plaatsvinden in Overvecht. Voor de sportactiviteiten gaan we ook nog  gebruik maken van faciliteiten in de directe omgeving van Overvecht en van locaties in de buurt van de Rembrandtkade. De orthopedietechniek blijft gehuisvest aan de Rembrandtkade, maar de orthopedisch instrumentmakers zullen wel consulten doen in de tijdelijke locatie.

Het is de bedoeling dat De Hoogstraat op 2 januari start in Overvecht en daar tot eind 2015 zal blijven. De verhuizing zal grotendeels plaatsvinden tussen Kerst & Oud en Nieuw. Wij zullen op allerlei manieren de revalidanten en onze relaties de komende maanden attenderen op de verhuizing en ons tijdelijke verblijf in Overvecht.

Vanaf 2-1-2014 is het tijdelijke adres Paranadreef 2, 3563 AZ Utrecht.


Naar boven
 
 
Nieuw: webwinkel

De Hoogstraat Revalidatietechniek heeft een webwinkel met de standaardartikelen die de revalidatietechnici de afgelopen jaren ontwikkelden.

U vindt er producten die niet-maatgebonden zijn. Klanten kunnen afrekenen via iDeal en krijgen hun bestelling per post thuisbezorgd. Begonnen is met 60 producten en het is de bedoeling dat het assortiment de komende jaren wordt uitgebreid.

U vindt er artikelen in de volgende categorieën:
• Eten & drinken
• Hobby & spel
• Keuken
• Verzorging
• Verplaatsen & vervoer
• Communicatie

Neem een kijkje in de webwinkel.

Naar boven
 
 
 
ACTie: ACT-cursus op 17 september

Leren leven met een beperking

Op 17 september start de cursus ACTie. Deze is gebaseerd op de methode Acceptatie en Commitment Therapie (ACT). Deze methode is ontwikkeld door de Amerikaanse psycholoog Steven Hayes. Het uitgangspunt is dat pijn en lijden horen bij het menselijk bestaan en dat een rijk en zinvol leven mogelijk is met lichamelijke beperkingen. De A staat voor Acceptatie (aanvaarding) en de C voor Commitment: de bereidheid de aandacht juist niet te richten op klachten, maar op dat wat waardevol is in het leven.
De cursisten leren hun leven in te richten mét de beperking.

Voor wie?
Wij zetten de cursus in bij mensen die vechten tegen chronische pijn of tegen lichamelijke beperkingen, bijvoorbeeld als gevolg van MS, een dwarslaesie of een amputatie. De cursus is geschikt voor mensen die:
-  lang gevochten hebben tegen pijn of beperking, terwijl dit vechten niets heeft opgeleverd maar soms zelfs voor problemen heeft gezorgd zoals stress, wanhoop, somberheid of toegenomen beperkingen
- weten dat verdere behandeling niets zal opleveren
- samen met andere cursisten willen zoeken naar mogelijkheden om weer met levenslust de voor hen belangrijke activiteiten uit te voeren.
- bereid zijn actief mee te doen en bereid zijn stil te staan bij hun pijnervaring  of beperking
- alle cursusdagen bij kunnen wonen en iedere week het huiswerk willen maken en de oefeningen willen doen.

Meer informatie vindt u op de website en u kunt hiervoor ook contact opnemen via pijnconsulent@dehoogstraat.nl. Een psycholoog zet met uw patiënt op een rijtje of de cursus een geschikte behandelvorm is. Informatie over verwijzen vindt u hier.

Naar boven
 
 
Workshop GameLaB

Kinderfysiotherapeuten Jose Ermers en Joep Jansen hebben een workshop GameLaB ontwikkeld. Zorgprofessionals leren tijdens deze workshop hoe zij de principes van gamen kunnen vertalen naar behandeldoelen. De workshop wordt in company gegeven of tijdens een congres of symposium en is geschikt voor teams en behandelaars van revalidatiecentra en andere zorginstellingen, praktijken voor (kinder)fysiotherapie, ergotherapie, logopedie. Meer informatie vindt u op de website.

Naar boven
 
 
New: E-book The Exercise Guide, Exercising after a stroke; do it yourself!
Oefengids Snel in beweging nu ook in het Engels

Veel studies wijzen op het belang van de intensiteit van de revalidatiebehandeling na een beroerte. Hoe meer therapie, hoe beter het herstel gedurende de eerste 6 maanden na een beroerte. De oefengids Snel in Beweging heeft als doel om mensen met een beroerte sneller en intensiever te laten revalideren. Sinds kort is hij in het Engels verkrijgbaar als E-book.

Meer informatie.

Naar boven
 
 
Boek: Weer op de been,
de kracht van een second opinion


De Hoogstraat Orthopedietechniek heeft een boek uitgegeven met ervaringsverhalen. Het zijn verhalen van mensen die naar De Hoogstraat kwamen voor een second opinion omdat ze niet tevreden waren over hun been- of armprothese. De verhalen in het boek laten zien dat het soms jaren kan duren voordat mensen de stap naar een second opinion durven te zetten. In die jaren tobben ze soms met een voorziening die niet past en in veel gevallen pijn veroorzaakt. Het boek wil   prothesedragers er op wijzen dat een frisse blik van een andere instrumentmaker heel zinvol kan zijn.
Het boek is verkrijgbaar bij De Hoogstraat Orthopedietechniek:
030 - 258 1811 of oth@dehoogstraat.nl.

Naar boven
 
 
Nieuwe vereniging voor geamputeerden

Er komt samenwerking tussen organisaties die de belangen van geamputeerden behartigen. De voorlichting, ondersteuning en belangenbehartiging van mensen met een ledemaatamputatie of aangeboren verkorting van arm of been gebeurt op dit moment te versnipperd. Daarom werd afgelopen februari de werkgroep Wegen naar de toekomst opgericht. Het doel van de werkgroep is alle bestaande activiteiten te bundelen, zodat de dienstverlening aan geamputeerden verbetert en er voor externe partijen 1 aanspreekpunt komt namens alle geamputeerden. Er komt een nieuwe gezamenlijke vereniging met direct daaraan gekoppeld de stichting Korter Maar Krachtig.

De oprichtingsvergadering van de nieuwe vereniging staat gepland op 12 oktober 2013 bij De Hoogstraat. Het wordt een feestelijke en informatieve dag met onder meer een ledenvergadering, een symposium en een informatiemarkt. Alle leden zullen een uitnodiging ontvangen. Ook andere geïnteresseerden zijn van harte welkom.

Uitgebreid nieuwsbericht

Naar boven
 
 
Contact met revalidatieartsen

Contactgegevens
Informatie over verwijzen
Bestel de verwijsgids

Naar boven
 
 
 

Samenwerking met UMCU

UMCU en De Hoogstraat gaan intensiever samenwerken op het gebied van spierziekten en ALS. Lees meer.
 
 
Samenwerking met UMCG

Op het gebied van onderzoek en innovatie gaat De Hoogstraat intensief samenwerken met het Universitair Medisch Centrum Groningen. Lees meer.

Naar boven
 
Symposium 30 nov. KIJK VERDER

Vanwege het 10-jarig bestaan van het kenniscentrum richten we de blik op de bereikte resultaten, maar kijken we vooral ook verder naar de toekomstige ontwikkelingen in de revalidatie.

Voor wie: alle professionals binnen de revalidatie.
Locatie: UMC Utrecht.
Meer informatie.

Naar boven
 
Flyer transversaal reductiedefect onderarm

De Hoogstraat heeft een nieuwe flyer over revalidatie voor kinderen die zijn geboren met een verkorte arm. Hierin beschrijven we wat de vraaggebieden en behandelmogelijkheden zijn voor deze kinderen.

Naar boven
 
Promoties

Op 29 augustus as. Promoveert Carlijn van der Zee in het Academiegebouw Utrecht om 14.30 uur. Ze verdedigt haar proefschrift met de titel 'measuring participation in rehabilitation medicine'. Lees de Nederlandse samenvatting.

Casper van Koppenhagen promoveerde in mei van dit jaar. Zijn proefschrift draagt de titel ‘Fitheid en kwaliteit van leven van mensen met een dwarslaesie’. Lees de Nederlandse samenvatting.

Naar boven
 
8 September 2013 Nationale traumadag UMCU

Symposium sporttraumatologie voor medisch professionals,
10.00 - 12.30 uur
Publieksdag voor iedereen: jong en oud, 13.00 – 17.00
Meer informatie.

Naar boven
 
Artikelen magazine Op de Hoogte

Therapie in de klas - een eitje pellen met  een doel. Over therapie in de klas op de mytylschool voor kinderen met ernstige beperkingen.

Lokomat: hoe loopt het? Over ervaringen met een robot om het lopen te oefenen.

Naar boven
 
Zwemmen voor mensen met NAH

De Edwin van der Sar Foundation is een project gestart om zwemmen voor mensen met hersenletsel mogelijk te maken. Lees het artikel over zwemmen met NAH en bekijk het filmpje dat is opgenomen in De Hoogstraat. Meer informatie over zwemmen voor mensen met NAH bij De Hoogstraat vindt u op de website.

Naar boven
 
Langzalzelaesie, documentaire over leven met een dwarslaesie

Robin de Boer en Jelmer van der Land maakten in opdracht van de dwarslaesieafdeling een documentaire over het leven met een dwarslaesie. Het betreft een afstudeeropdracht HBO communicatie, met afstudeerrichting mediastiek aan de Hanzehogeschool Groningen. De film staat op het YouTubekanaal van De Hoogstraat. Bekijk de film.

Naar boven
 
Externe audit HKZ

Een jaar nadat De Hoogstraat het HKZ-certificaat heeft behaald is de organisatie opnieuw getoetst. Lees meer.

Naar boven
 
Online
Bezoek onze website en vind ons op sociale media.
» Bezoek de website
RSS   RSS   RSS   RSS
 
Doorsturen
U kunt deze nieuwsbrief ook doorsturen naar een vriend of collega.
» Doorsturen
Afmelden
Uiteraard kunt u zich ook weer makkelijk afmelden voor deze nieuwsbrief.
» Afmelden
 
 
BEZOEK- EN POSTADRES
De Hoogstraat Revalidatie
Rembrandtkade 10 (klik hier voor route)
3583 TM Utrecht
Tel 030 256 1211
E-mail: info@dehoogstraat.nl
 
Dit bericht is bestemd voor: Info (info@gopublic.nl).
U ontvangt dit bericht omdat u zich in het verleden heeft aangemeld voor deze nieuwsbrief.

powered by gopublic