Hoogstraat
Hoogstraat
 
 
Inhoud nieuwsbrief maart 2013
Jaarverslag: Top 12 van 2012
Uitkomstmeting in de revalidatie
Richtlijn cerebrale parese in praktijk
Eenknopsbediening middels Pererro
Sport op maat
Samenwerking CVA-zorg bekrachtigd
Pannenbier voor Rozenrood
Contact met revalidatieartsen

Korte berichten
De Hoogstraat 65
Masterclasses in juni

Symposium KIJK VERDER 30 november
Nieuwe flyer armamputatie
Brancherapport Revalidatie
Bijblijven met apps
 
 
 
Jaarverslag:Top 12 van 2012
Met trots presenteren wij op www.dehoogstraat.nl/top12 enkele hoogtepunten uit 2012.
Hard werken, innovatief denken, onderzoeken en samenwerken hebben ons het afgelopen jaar veel gebracht. In 2013 gaan wij daarmee verder.

Het maatschappelijk verslag staat vanaf mei op de website.

Naar boven
 
 
Uitkomstmeting in de revalidatie
Marcel Post, senior onderzoeker bij het Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht, publiceerde onlangs een artikel over dit onderwerp in de nieuwsbrief van het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen). 'Helpt revalidatie de revalidant?'. Geen gemakkelijke vraag. Het systematisch vastleggen van de kwaliteit  (inclusief de uitkomsten) van revalidatie moet daarvoor de oplossing bieden. In het artikel gaat Marcel Post in op het project Inzicht in Revalidatie en dan met name het gestandaardiseerd meten van behandeluitkomsten, ook wel Routine Outcome Measurement (ROM) genoemd.

Lees het artikel
Zie ook Masterclasses

Naar boven
 
 
Niet rennen maar plannen
Niet rennen maar plannen is een cognitief behandelprogramma voor patiënten met cognitieve gevolgen na hersenletsel. Het programma is ontwikkeld voor een poliklinisch revalidatietraject en leert mensen om taken op een andere manier te gaan uitvoeren. Het bijbehorende werkboek bevat een informatiemodule en 4 losse trainingsmodules gericht op mentale snelheid, geheugen, planning en vermoeidheid.

Onzichtbare gevolgen hersenletsel
Per jaar worden er meer dan 120.000 mensen geconfronteerd met een ongeval of ziekte waardoor de hersenen beschadigd kunnen raken (CVA, trauma, MS, status na reanimatie, hersentumoren etc.). Het grootste deel van de patiënten met hersenletsel gaat na de ziekenhuisopname rechtstreeks naar huis en krijgt zo nodig poliklinische revalidatie in het ziekenhuis. Deze patiënten hebben weinig tot geen motorische uitval, maar kunnen wel milde cognitieve stoornissen hebben. Patiënten hebben last van vermoeidheid, minder goed geheugen en langzamer reageren (mentale traagheid). Dit zijn onzichtbare gevolgen van het hersenletsel. Deze onzichtbare gevolgen worden soms pas duidelijk na verloop van tijd, als mensen vastlopen in werk, relaties of vrijetijdsbesteding. Ze zijn dan vaak uit het zicht van de medisch specialist. Voor deze groep is dit behandelprogramma bij uitstek geschikt.

Kortdurend programma
Niet rennen maar plannen is een kortdurend programma (gemiddeld 7 keer 1 uur ergotherapie). Het wordt aangeboden in het revalidatiecentrum en op de revalidatieafdelingen van het Sint Antonius Ziekenhuis en van het UMC Utrecht.

Het behandelprogramma/werkboek is te koop via de website.

Naar boven
 
 
Richtlijn cerebrale parese in praktijk
Het project Richtlijn CP in praktijk had tot doel om de aanbevelingen uit de richtlijn voor behandeling en diagnostiek in te voeren in de praktijk, om zo de behandeling van kinderen met cerebrale parese te verbeteren. Door het project is een krachtig landelijk netwerk ontstaan voor het verzamelen en toepassen van kennis op dit gebied. Ook zijn er veel praktische producten ontwikkeld. Het project is inmiddels afgerond en vanwege het succes is een vervolgproject gestart.

Resultaten
* Filmverslag van het project.
* CPinBox, een digitale toolbox met een overzicht van de aanbevelingen en per aanbeveling een 'implementatiekaart' met praktische tips voor artsen, logopedisten, ergotherapeuten en fysiotherapeuten. www.cp-research.nl
* Beslishulp CP, een hulpmiddel voor (revalidatie-)artsen voor de heupdiagnostiek van kinderen met CP tot 5 jaar, bruikbaar in de spreekkamer of ter voorbereiding van een consult.

Naar boven
 
 
Eenknopsbediening middels Pererro
Vorig jaar ontwikkelden De Hoogstraat Revalidatietechniek en Movatech mogelijkheden om de omgeving aan te sturen via een iPad of iPhone. Er is echter een groep patiënten die - als gevolg van ernstige lichamelijke beperkingen - niet, of slechts beperkt, gebruik kan maken van de touchscreen-technologie. De vraag naar een eenvoudige en betaalbare oplossing voor deze groep was dan ook groot.
Movatech biedt nu die mogelijkheid: met de komst van Pererro is het mogelijk om met één knop of schakelaar een iPad, iPhone of iPod Touch te bedienen. Scannend door het scherm en met één druk op de knop de gewenste functie selecteren, simpeler kan bijna niet! De afdeling revalidatietechniek van De Hoogstraat beschikt al over de Pererro en de eerste ervaringen van de revalidanten zijn zeer positief! Vraag ernaar op de afdeling revalidatietechniek.

Lees meer

Naar boven
 
 
Sport op maat
De Hoogstraat Sport werkt sinds begin dit jaar samen met de Gemeente Utrecht en MEE Utrecht Gooi & Vecht aan het project Sport op Maat. Doel van het tweejarig project is om meer mensen met een beperking te voorzien van een sportadvies op maat. Een nieuwe website met veel informatie over aangepast sporten is één van de belangrijke eindresultaten.

Lees meer

Naar boven
 
 
Samenwerking CVA-zorg bekrachtigd
Het UMC Utrecht, De Hoogstraat Revalidatie, AxionContinu (woonzorgcentrum Albert van Koningsbruggen) en de Nederlandse CVA-vereniging Samen Verder werken al jaren samen in de Stroke Service UMC Utrecht. Het is de ambitie van de Stroke Service UMC Utrecht om de patiënten optimale zorg te bieden op de verschillende locaties. Zij zien het als een uitdaging om samen met de patiënt en zijn naasten de gevolgen van een beroerte zo klein mogelijk te houden en zo goed mogelijk met deze gevolgen te leren omgaan. Daarbij maken zij gebruik van de nieuwste inzichten, beschreven in richtlijnen. In de keten ondersteunt de wetenschap de behandeling; de partners onderbouwen wat ze doen doordat zij allemaal een actieve bijdrage leveren aan onderzoek en innovatie-projecten.
Tijdens de ketenavond op 9 april wordt de samenwerking bekrachtigd met het ondertekenen van het Ketendocument Stroke Service Utrecht. In dit document zijn samenwerkingsafspraken en afspraken over de kwaliteit van zorg officieel vastgelegd.

Naar boven
 
 
Pannenbier voor Rozenrood
Rozenrood, de nieuwbouw van kinderopvangorganisatie Ludens, Kinderopvang Irene (Amerpoort) en De Hoogstraat bereikte het hoogste punt. Dit werd op 7 maart gevierd met pannenbier. 
In de nieuwbouw aan de Biltstraat in Utrecht komt ruimte voor een bestaande peutergroep van Kinderopvang Irene en voor een nieuwe therapeutische peutergroep van De Hoogstraat. In de nieuwe, gezamenlijke peutergroep komt plaats voor 7 kinderen die een combinatie van revalidatie en specialistische opvang nodig hebben. De verwachting is dat de nieuwbouw medio 2013 klaar is.

Naar boven
 
 
Contact met revalidatieartsen

* Ga naar contactgegevens
* Ga naar informatie over verwijzen
Bestel de verwijsgids

Naar boven
 
 

De Hoogstraat 65, kenniscentrum 10 jaar

In maart wordt De Hoogstraat 65 jaar en het Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht bestaat dit jaar 10 jaar.

Bekijk het gezamenlijke jubileumprogramma
 
Masterclasses in juni

Ter ere van 10 jaar kenniscentrum organiseren we in juni 2 inspirerende masterclasses.

14 juni Uitkomstmeting in de revalidatie door Marcel Post.

28 juni Sport & Fitness in de revalidatie door Olaf Verschuren.

Meer informatie

Naar boven
 
Symposium 30 nov. KIJK VERDER

Vanwege het 10-jarig bestaan van het kenniscentrum richten we de blik op de bereikte resultaten, maar kijken we vooral ook verder naar de toekomstige ontwikkelingen in de revalidatie.

Voor wie: alle professionals binnen de revalidatie.
Locatie: UMC Utrecht.

Meer informatie

Naar
boven
 
Nieuwe flyer
Over de mogelijkheden van revalidatie voor mensen met een armamputatie of een  aanlegstoornis van arm of hand.

Bekijk de flyer

Naar boven
 
Brancherapport Revalidatie
Onlangs verscheen bij Revalidatie Nederland het Brancherapport Revalidatie 2011.

Meer informatie en pdf

Naar boven
 
Bijblijven met apps

MedZine
Eerste (gratis) medische nieuwsgeneratie-app voor BIG- en KP-geregistreerden. Genereert een relevante nieuwsselectie uit duizenden nationale en internationale medische bronnen.

MediGrip
Gratis app van de International Society of Physical and Rehabilitation Medicine (ISPRM). Recente wetenschappelijke artikelen worden door een groep redacteuren van het Erasmus MC en Rijndam Revalidatie-centrum geselecteerd en voorzien van uitleg.

Naar boven
 
Online
Bezoek onze website en vind ons op sociale media.
» Bezoek de website
RSS   RSS   RSS   RSS
 
Doorsturen
U kunt deze nieuwsbrief ook doorsturen naar een vriend of collega.
» Doorsturen
Afmelden
Uiteraard kunt u zich ook weer makkelijk afmelden voor deze nieuwsbrief.
» Afmelden
 
 
BEZOEK- EN POSTADRES
De Hoogstraat Revalidatie
Rembrandtkade 10 (klik hier voor route)
3583 TM Utrecht
Tel 030 256 1211
E-mail: info@dehoogstraat.nl
 
Dit bericht is bestemd voor: Info (info@gopublic.nl).
U ontvangt dit bericht omdat u zich in het verleden heeft aangemeld voor deze nieuwsbrief.

powered by gopublic