Hoogstraat
Hoogstraat
 
Handboek Dwarslaesie Revalidatie

Nieuwe editie handboek, dr. F.W.A. van Asbeck
en Dr. I.J.W. van Nes

Deze herziene derde druk behandelt de medische, functionele, maatschappelijke en psychologische diagnostiek en interventies die nodig zijn om iemand met een dwarslaesie zo goed en zo lang mogelijk te laten participeren in de maatschappij, op een zo hoog mogelijk niveau. In deze editie is voor het eerst een hoofdstuk opgenomen waarin specifieke aandacht wordt besteed aan de revalidatie-
geneeskundige zorg voor volwassenen met een spina bifida.
Kortom, een onmisbaar exemplaar voor professionals.

Naar boven
 
 
Nieuws van het Kenniscentrum

CARE4Carer
Hersenletsel, hoe samen verder

Binnen het CARE4Carer project wordt onderzoek gedaan naar de ondersteuning van partners van mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH). In vier revalidatiecentra, waaronder De Hoogstraat, nemen in totaal 120 partner-revalidantkoppels deel. Via randomisatie worden de deelnemers in de interventiegroep of in de controlegroep ingedeeld. De partners die in de interventiegroep terecht komen krijgen toegang tot het online begeleidingsprogramma.
Lees hier meer informatie.


Meetinstrument wervelletsel
Er is nog geen meetinstrument voor de uitkomsten van behandeling van wervelletsel. Dit artikel doet verslag van een stap in de ontwikkeling daarvan, namelijk het selecteren van de aspecten die in zo’n meetinstrument opgenomen moeten worden. Dit is gebeurd in een internationale consensusbijeenkomst waarin een selectie is gemaakt van de voor deze aandoening meest relevante ICF-categorieën.

Voorkomen van decubitus
Dit onderzoek naar het voorkomen van decubitus bij opgenomen patiënten met een dwarslaesie is uitgevoerd in het Schweitzer Paraplegiker Zentrum. Ongeveer 30% kreeg decubitus tijdens de opname en de helft van alle decubitusplekken ontstond in de eerste 30 dagen van de opname. Decubitus kwam het meest voor bij patiënten die voor een orthopedische operatie waren heropgenomen. Bij ongeveer twee-derde genas de decubitusplek tijdens de opname en dit duurde gemiddeld bijna 40 dagen. De resultaten van deze studie wijzen nog eens op het grote belang van het voorkomen en tijdig ontdekken van decubitus tijdens de revalidatie.

(G)een geschikte baan met een reductiedefect
Uit onderzoek blijkt dat jongvolwassenen met een reductiedefect van een arm regelmatig moeite hebben met het vinden van een geschikte baan. Lees hier het artikel. 'Zicht op werk-module' is een zorgprogramma opgesteld voor jongeren. Meer informatie is hier te vinden, op pagina 7.

Lage bloedruk en lage maximale hartslag
zijn indicatoren voor cardiovasculaire problematiek bij mensen met een dwarslaesie. In dit artikel hebben wij onderzocht of er een relatie is tussen deze indicatoren en scores voor actieve leefstijl en maatschappelijke participatie op 1 en 5 jaar na ontslag uit de eerste klinische revalidatie. Daarvoor hebben wij gebruik gemaakt van gegevens uit het Koepelproject. Lage bloeddruk was niet gerelateerd aan leefstijl en participatie, lage maximale hartslag was dat wel (op beide maten en op beide tijdstippen). Na correctie voor mogelijke verstorende factoren, zoals het niveau van de dwarslaesie, was alleen de relatie tussen lage maximale hartslag en inactievere leefstijl op 1 jaar na ontslag nog steeds statistisch significant. Een lage maximale hartslag is dus een risicofactor voor participatieproblemen en het is van belang om hier in de revalidatie aandacht aan te besteden.

Twitter
Volg het Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht op Twitter: @KCRUtrecht

Naar boven
 
 

De Hoogstraat in de media

Peter Timofeef bij Max 
Bekijk hier de uitzending van 9 september

Naar boven
 
Sportloket

Sport op maat en consulentschap
Het sportloket Sport op Maat van de gemeente Utrecht is ondergebracht bij Harten voor Sport. Dit sportloket biedt ondersteuning bij sport- en beweegvragen voor inwoners met een beperking en aan netwerkpartners met vragen op het gebied van aangepast sporten. 
Lees hier meer informatie.

Naar boven
 
Beweging in het lab

Het Bewegingslab is volop in beweging en heeft de afgelopen periode flinke stappen vooruit gezet in samenwerking met het FITT team. Benieuwd naar deze ontwikkelingen?

Naar boven
 
Dakterras voor Kind en Jeugd

Feestelijke opening
Op 29 september opende Rob Beuse, bestuurder van het Hoogstraat Vriendenfonds, de vernieuwde buitenruimte bij de kinder- en jeugdafdeling. Alle kinderen genoten direct van de glijbaan, het voetpad, de trampoline én de brandweerauto.

Naar boven
 
Doorsturen
U kunt deze nieuwsbrief ook doorsturen naar een vriend of collega.
» Doorsturen
Afmelden
Uiteraard kunt u zich ook weer makkelijk afmelden voor deze nieuwsbrief.
» Afmelden
 
 
BEZOEK- EN POSTADRES
De Hoogstraat Revalidatie
Rembrandtkade 10 (klik hier voor route)
3583 TM Utrecht
Tel 030 256 1211
E-mail: info@dehoogstraat.nl
   
Dit bericht is bestemd voor: Info (info@gopublic.nl).
U ontvangt dit bericht omdat u zich in het verleden heeft aangemeld voor deze nieuwsbrief.

powered by gopublic