Hoogstraat
Hoogstraat
 
Handbikebattle 2016 Oostenrijk
Benut ervaringsdeskundigheid

binnen de dwarslaesierevalidatie
Begin dit jaar is een onderzoek gestart naar het benutten van ervaringsdeskundigheid binnen de dwarslaesierevalidatie. Een ervaringsdeskundige is in staat ervaringskennis over het doormaken en omgaan met een aandoening te benoemen en over te dragen aan anderen. Ervaringskennis blijkt om meerdere redenen een waarde-volle toevoeging aan de revalidatie van mensen met een recente ernstige aandoening te zijn. Binnen de dwarslaesierevalidatie is het vermoeden dat ervaringsdeskundigheid onder ander bijdraagt aan verbeterde zelfmanagement en empowerment van mensen met een dwarslaesie.
 
Dit onderzoeksproject wordt uitgevoerd door Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht, in samenwerking met het Nederlands Vlaams Dwarslaesie Genootschap (NVDG) en in opdracht van Dwarslaesie Organisatie Nederland (DON). Ter ondersteuning van het onderzoek is een projectgroep opgericht, bestaande uit Andries Riedstra (secretaris van DON), Eveline Vollbracht (maatschappelijk werker Reade), Frans Penninx (bestuurslid van DON), Janneke Stolwijk (revalidatiearts De Hoogstraat) en Marcel Post (bijzonder hoogleraar Dwarslaesierevalidatie), allemaal nauw betrokken bij het onderwerp. Doel van dit onderzoek is het in kaart brengen van de behoefte aan en ervaringen met ervarings-deskundigheid binnen alle Nederlandse dwarslaesierevalidatiecentra. Hiertoe worden ongeveer 30 zorgverleners (artsen, maatschappelijk werkers, fysio- en ergotherapeuten en ervaringsdeskundigen) geïnterviewd en worden zo’n 250 oud-revalidanten, die recent ontslagen zijn uit de klinische revalidatie, geënquêteerd. Naar verwachting komt hiermee zicht op de huidige organisatie van ervaringsdeskundigheid binnen de verschillende centra en op de meest gewenste invulling. Naar aanleiding van de resultaten van dit onderzoek zal een implementatieproject opgezet worden, waardoor ervaringsdeskundigheid in zo veel mogelijk centra, zo goed en efficiënt mogelijk wordt ingezet.

Naar boven
 
 
Touch-digibord voor peuters

Sinds maart kan bij de peuters gebruik worden gemaakt van een speciaal ontwikkeld touch-digibord. Het bord kan zo laag worden ingesteld, dat kinderen in een rolstoel of op hun knieën met het bord kunnen werken. Leuk detail: het bord kan ook worden gebruikt als tafel en schuin worden gekanteld.
 
Het wordt al dagelijks voor verschillende doeleinden ingezet:
om de tweehandigheid van kinderen te stimuleren zoals
- op de Piratengroep
- om visuele informatie duidelijk over te brengen
- om de dagindeling op de peutergroep te verduidelijken
- voor logopediespelletjes, cognitiespelletjes enz..
 
Net zoals op de kleuterschool kunnen wij direct digitaal lesmateriaal, zoals van het schoolbordportaal, toepassen. De kinderen zijn er snel aan gewend geraakt en reageren er enthousiast op. Zij werken spelenderwijs aan verschillende behandeldoelen door het inzetten van het bord. Als zij in de kleuterleeftijd komen kunnen zij al omgaan met een digitaal schoolbord. Wij zijn dus allemaal heel blij met deze nieuwe digitale innovatie op de peutergroepen!

Naar boven
 
 
Nieuws van het Kenniscentrum

Virtuele supermarkt
Een innovatieproject naar Virtual Reality in cognitieve revalidatie. Zowel in De Hoogstraat als in UMCU staat een virtuele supermarkt. Op beide plaatsen wordt onderzocht of de Virtuele Supermarkt gebruikt kan worden als aanvulling op huidige neuropsychologisch onderzoek. De inclusie van dit onderzoek is gestart. Wij zoeken nog naar gezonde volwassenen en kinderen die mee willen
doen aan het onderzoek: 'De Virtuele Supermarkt'. In dit project willen wij ons richten op de mogelijkheden van virtual reality (VR) in de cognitieve (kinder)revalidatie. Hoe ervaren volwassenen/kinderen een virtuele omgeving? Wat kan de meerwaarde zijn van VR in de huidige cognitieve diagnostiek?
Lijk het u leuk om virtueel boodschappen te doen? Of heeft u een kind tussen de 13 en de 18 jaar, die nieuwsgierig is naar nieuwe technologieën? Mail ons dan! Het onderzoek is éénmalig en duurt maximaal 30 minuten. U wordt gevraagd twee keer boodschappen te doen in een virtuele supermarkt (één keer met een 'virtual reality' bril en één keer met een standaard computerscherm). U kunt mailen naar: l.a.spreij@umcutrecht.nl
Leer hier meer projectinformatie

PERRIN PiP
In het onderzoeksproject Participatie in Perspectief (PiP) staan de eigen ervaringen van jongeren (12-17 jaar) met cerebrale parese (CP) centraal ten aanzien van participatie op school, bij sport en in de zorg.
Lees hier de ervaringen van jongeren tussen 12 en 17 met CP.

Wat’, ‘Waar’ en ‘Wie’: Wat is je vraag?
Omdat ouders de belangrijkste schakel zijn
in de zorg rondom een kind met een lichamelijke beperking moeten zij goed geïnformeerd zijn. Om een hulpvraag goed te kunnen formulieren wordt de WWW-wijzer ontwikkeld, een instrument dat ouders hierbij kan helpen en waarmee zij kunnen zoeken naar informatie.
Lees hier meer informatie over het instrument
Lees hier het interview met revalidatiearts Mattijs Alsem in Keypoint.

Wij hebben ook aandacht voor de familie
Er zijn 3 projecten gestart gericht op het verbeteren van de begeleiding van de partners en het betrekken van het sociale netwerk. Alle revalidatiecentra in Nederland doen mee aan één of meerdere van deze projecten. De onderzoekers (Chantal Hillebregt en Eline Scholten, Vincent Cox, Jessica de Wit) trekken de komende maanden door het land om op locatie workshops te geven over de interventies en hoe de teams hierbij betrokken zijn. Voor de zomer worden de eerste patiënten geïncludeerd.
Lees hier meer over het project Power (gezinsgerichte revalidatie voor revalidanten met amputatie, niet aangeboren hersenletsel, dwarslaesie en hun naasten)
Lees hier meer over het project CARE4Carer (personalized caregiver support in rehabilitation for patients with acquired brain injury)
Lees hier meer over het project Mantelzorgers bij ALS (Informal carers are key figures in ALS care: take care of them!)

ALLRISC cross-sectioneel onderzoek
Lees hier het interview met Jacinthe Adriaansen, onderzoeker binnen de Hoogstraat, over het ALLRISC cross sectioneel onderzoek naar gezondheids-problemen bij mensen met minimaal 10 jaar een dwarslaesie.

Jaarverslag
Lees hier het jaarverslag 2015 van het Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde.
 
Twitter
Volg het Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht op Twitter@KCRUtrecht

Naar boven
 
 
Revalidatieartsen stellen zich voor

Onlangs in dienst bij De Hoogstraat

Janneke Stolwijk
Sinds 1 januari 2016 werkt Janneke Stolwijk-Swüste als revalidatiearts op de dwarslaesie afdeling van RC De Hoogstraat. Janneke
stelt zich voor:
Als revalidatiearts ben ik gespecialiseerd in dwarslaesie en neuromusculaire aan-doeningen. Gedurende mijn studies, mijn opleiding tot revalidatiearts en mijn carrière als medisch specialist heb ik altijd weten-schap en patiëntencontact gecombineerd.
In 2009 ben ik gepromoveerd op een cohortstudie naar late gevolgen van poliomyelitis. Tijdens mijn opleiding tot revalidatiearts ontstond mijn voorliefde voor de neurologische diagnosegroepen en in het bijzonder de dwarslaesie revalidatiegeneeskunde. Ik heb 6 jaar op de dwarslaesie afdeling van Reade, revalidatiecentrum Amsterdam gewerkt, waarbij ik naast klinische en poliklinische werkzaamheden mijn tijd besteedde aan wetenschappelijk onderzoek en managementtaken. Binnen RC De Hoogstraat zal ik mij bezig houden met de dwarslaesie kliniek en polikliniek, de spina bifida polikliniek en wetenschappelijk onderzoek. 
 
Loes de Kruijff
In mijn opleiding tot revalidatiearts ben ik geïnspireerd door sporters tijdens mijn coschap sportgeneeskunde op de KNVB. Als arts-assistent ben ik geïnspireerd door de militairen in het militair revalidatiecentrum. Met het motto “een grens is eigenlijk een wens verder te gaan”, ben ik mijn opleiding tot revalidatiearts gestart in 2006.
Na mijn opleiding revalidatiegeneeskunde ruime ervaring opgedaan in de chronisch pijn in De Hoogstraat waar ik met de patiënt heb gewerkt aan grenzen respecteren; het vinden van een goede balans in het leven is belangrijk.
Heden: Werkzaam in het Diakonessenziekenhuis als consulent en per 1 maart 2016 overgestapt naar de trauma- en amputatiekliniek in De Hoogstraat.
Toekomst: Niet elke patiënt is hetzelfde en niet elk letsel is hetzelfde. Mijn visie voor de trauma- en amputatiekliniek is om, waar het medisch verantwoord is, zo snel mogelijk met de patiënt activiteiten op te bouwen en grenzen te verleggen. Hierbij worden de kernwaarden van De Hoogstraat ‘aansluiten en luisteren’ in acht genomen en besproken waar wensen en grenzen liggen van de patiënt. Hiermee wil ik, met mijn revalidatieteam, beogen dat de patiënt tot een optimaal resultaat te komt en de toekomst weer met vertrouwen tegemoet ziet.
Vol trots dat ik de trauma- en amputatiekliniek mag gaan aansturen, zie ook ik met positieve energie en vertrouwen de toekomst tegemoet.

Naar boven
 
 

Trots!

Hoogstraat Highlanders bereiken de top.
Lees hier meer en bekijk hier het filmpje van De Hoogstraat Highlanders 2016

Naar boven
 
Promotie Martin Heine

MS is de meest voorkomende chronische neurologische aandoening bij jongvolwassenen. Op 30 juni jl. verdedigde Martin Heine succesvol zijn proefschrift “Treating fatigue in multiple sclerosis - aerobic training”. Lees hier meer informatie over het onderzoek en samenvattingen voor professionals en niet-professionals

Naar boven
 
E-Rev@lidatieprijs

Met de app Kort Krachtig en fit zijn De Hoogstraat samen met het UMCG en
Rijndam de winnaar E-rev@lidatieprijs
2016. Interactieve modules (stappenteller, BMI meter, fitnessmodule, fysio-filmpjes, looptrainingen, chatfunctie én het persoonlijk behandelplan) maken amputatiepatiënten en gebruikers van beenprothesen mobieler, beter geïnformeerd en (letterlijk en figuurlijk) krachtiger. De app wordt gratis aangeboden via Google Playstore. Lees hier meer informatie

Naar boven
 
Eigen regie voor ALS patiënten door eHealthopers

Deze maand start in het UMC Utrecht en De Hoogstraat Revalidatie een pilot waarbij ALS-patiënten via een app bijhouden hoe het met ze gaat. Patiënt en zorgverlener hebben contact op het moment wanneer dat nodig is. Doel is dat patiënten meer regie krijgen over hun zorg door betere timing van informatie en begeleiding.
Lees hier meer informatie.

Naar boven
 
Onderzoek naar Spinale Musculaire Astrofie

Het UMC Utrecht Hersencentrum en De Hoogstraat Revalidatie starten dit jaar o.l.v.  dr. Carin Schröder, dr. Ludo van der Pol (UMCU) en prof. dr. Anne Visser-Meily dankzij de subsidie van het Prinses Beatrix Spierfonds een onderzoek naar de kwaliteit van leven voor patiënten met SMA.
Lees hier meer informatie

Naar boven
 
De Hoogstraat in de media

Vechten voor Hoop (KRO Kruispunt)
Milou Bosscher en Remco Rozendaal, twee jonge dwarslaesierevalidanten, de een bezig met een sportcarrière, de ander in de startblokken om de leiding van een familiebedrijf over te nemen.
Klik hier om uitzending te bekijken.
 
Met dwarslaesie naar EK Autocross
Afhankelijk van anderen en een passie voor racen…. Adriaan Boele weer aan de start bij EK Autocross.
Klik hier om artikel te lezen.
 
Pijn aan geamputeerde ledemaat
Henk Westbroek spreekt in de Hoogstraat met Karim, die veel last heeft van fantoompijn.
Klik hier om uitzending te bekijken.
 
Geef om je hersenen
André Beukers raakte verlamd als gevolg van een zwaar herseninfarct terwijl zijn geestelijke vermogens intact bleven.
Klik hier om uitzending te bekijken.

Naar boven
 
Doorsturen
U kunt deze nieuwsbrief ook doorsturen naar een vriend of collega.
» Doorsturen
Afmelden
Uiteraard kunt u zich ook weer makkelijk afmelden voor deze nieuwsbrief.
» Afmelden
 
 
BEZOEK- EN POSTADRES
De Hoogstraat Revalidatie
Rembrandtkade 10 (klik hier voor route)
3583 TM Utrecht
Tel 030 256 1211
E-mail: info@dehoogstraat.nl
   
Dit bericht is bestemd voor: Info (info@gopublic.nl).
U ontvangt dit bericht omdat u zich in het verleden heeft aangemeld voor deze nieuwsbrief.

powered by gopublic