Hoogstraat
Hoogstraat
 
Hoogstraat
Inhoud

Nieuwe website hersenletsel
Kwaliteitsvenster revalidatie
Verhuizing: terug naar Rembrandtkade 10
Participatie in perspectief
Chronische pijn: educatiemodule
Workshop kosteneffectiviteit en cursus psychologische factoren
3 Promoties
Nieuwe flyers

Korte berichten
De Hoogstraat brengt resultaat van revalidatie in beeld
E-modules ALS

Prisma Adaptatie in Revalidatie
Herziene richtlijn CP
De Hoogstraat bereikbaar via ZorgMail
Oncologische revalidatie
Oratie Marcel Post
Spieren voor Spieren Kindercentrum: diagnosedag
 
 
Nieuwe website hersenletsel
 

Wilt u als professional meer weten over revalidatie bij hersenletsel? De Hoogstraat heeft alle informatie verzameld op een overzichtelijke site.

Behandeling
U vindt informatie over behandeling van kinderen, jongeren en volwassenen, onderzoek en innovatie op het gebied van hersenletsel, scholing voor verwijzers, feiten en mogelijkheden omtrent revalideren bij De Hoogstraat. Wist u bijvoorbeeld dat u mensen met hersenletsel kunt doorverwijzen voor slikadvies en een training eigen regie?

Programma op maat
Samen met de revalidant formuleren wij doelen op het gebied van bewegen, denken, communicatie, hulpmiddelen en voorzieningen, dagelijks leven, werk en gezin. We maken een persoonlijk behandelprogramma, dat is afgestemd op de doelen en de mogelijkheden van de revalidant.

Ga naar hersenletsel.dehoogstraat.nl

Naar boven
 
 
 
Kwaliteitsvenster revalidatie

Nadat de ziekenhuizen hun kwaliteit van zorg zichtbaar maakten in 2014, volgen nu ook revalidatiecentra in Nederland met het Kwaliteitsvenster voor revalidatie. Revalidatie Nederland (RN) en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en de Nederlandse Federatie van Universitair medische centra (NFU) hebben het Kwaliteitsvenster voor revalidatie op maandag 29 juni officieel aangeboden aan Jos Dekkers, voorzitter van Dwarslaesie Organisatie Nederland, en Elly van Gorp-Cloin, bestuurslid van Hersenletsel.nl.

Kwaliteit bekijken
In het Kwaliteitsvenster voor revalidatie kunnen patiënten in 1 oogopslag de kwaliteit bekijken van een revalidatiecentrum of revalidatieafdeling van een ziekenhuis. Revalidatie Nederland en de NVZ hebben dit venster samen met hun leden, patiënten en deskundigen ontwikkeld.

Lees meer over het Kwaliteitsvenster

Naar boven


 
 
 
Verhuizing: terug naar Rembrandtkade 10
 
De Hoogstraat gaat terug naar het vernieuwde pand in Utrecht-Oost. Op 7 september 2015 zijn we - na bijna 2 jaar verbouwen - weer operationeel op het vertrouwde adres (Rembrandtkade 10).

Grondig vernieuwd
Het grondig vernieuwde revalidatiecentrum heeft alleen nog maar 1- en 2-persoonskamers, met veel comfort en privacy voor de revalidant. Elke kamer heeft aangrenzend sanitair. In het gebouw is meer daglicht gecreëerd, de indeling is transparanter en het gebouw heeft als geheel een uitnodigender karakter. De indeling is helemaal afgestemd op de wensen en eisen van de revalidatiezorg anno 2015. We verwelkomen u graag op de open dag op zaterdag 31 oktober 2015!

Bekijk deel 2 van de film over de renovatie.

Naar boven
 
 
Participatie in perspectief: jongeren met cerebrale parese doen mee
 

Participatie in Perspectief is een project voor, maar vooral ook met jongeren met cerebrale parese. De jongeren doen niet alleen mee aan het onderzoek, maar worden ook betrokken in alle fases en denken dus ook mee over hoe het onderzoek vorm moet krijgen. Het onderzoek richt zich op ervaringskennis van jongeren met cerebrale parese op het gebied van zorg, sport en school, met als uiteindelijk doel om hun deelname op al deze gebieden te vergroten. Het project is op 1 juni 2015 gestart en duurt 2,5 jaar.

Lees meer over Participatie in perspectief

Naar boven
 
 
Chronische pijn: educatiemodule
De Hoogstraat heeft een module pijneducatie ontwikkeld voor mensen met chronische pijn. De behandeling heeft als doel om met de pijn weer een actief leven te leiden. De educatiemodule bestaat uit 3 gesprekken van een uur; 2 met een fysiotherapeut, 1 met een psycholoog.

Screeningstraject
Mensen die vanwege chronische pijnklachten worden doorverwezen naar De Hoogstraat, doorlopen een screeningstraject. Daarin wordt gekeken naar de meest passende behandeling. De Hoogstraat biedt naast de educatiemodule ook 3 behandelmodules.

Meer over behandelmodules

Lees meer over de educatiemodule: Pijneducatie als opstap naar revalidatie

Naar boven
 
 
Workshop kosteneffectiviteit
en cursus psychologische factoren
 

Deelnemers van Restore4Stroke en mensen van de Utrechtse CVA-keten kunnen gratis deelnemen aan de pilot workshop ‘Kosteneffectiviteit van CVA zorg: hoe zit dat?’ en de pilot cursus 'Iedereen is anders: omgaan met psychologische factoren van CVA-patiënten tijdens de revalidatie'.

Workshop kosteneffectiviteit
Door schaarste en stijging van de kosten wordt doelmatigheidsonderzoek steeds belangrijker en krijgen professionals in de CVA zorg er steeds meer mee te maken. Maar hoe wordt kosteneffectiviteit bepaald? En hoe interpreteer je kosteneffectiviteit studies? Dit komt aan bod in de workshop ‘Kosteneffectiviteit van CVA zorg: hoe zit dat?’ Meer lezen en aanmelden.

Psychologische factoren
De cursus 'Iedereen is anders: omgaan met psychologische factoren van CVA-patiënten tijdens de revalidatie' richt zich op de invloed van psychologische factoren tijdens de revalidatie na CVA. Het doel van deze cursus is: bewustwording van het belang van psychologische factoren en de rol die deze spelen bij dagelijkse revalidatie, ze leren herkennen en ermee leren omgaan in de dagelijkse revalidatiepraktijk, zonder deze factoren te willen veranderen.
Meer lezen en aanmelden.

Meer scholing en training
Bekijk het  overzicht van alle scholingen en trainingen die we op dit aanbieden.

Naar boven
 
 
3 promoties
Maar liefst 3 promovenda hebben in de periode 28 mei tot en met 18 juni 2015 hun onderzoeksperiode afgerond met het verdedigen van hun onderzoek.

28 mei: promotie Nienke Tielemans (Utrecht)
Titel: Proactive coping post stroke: The Restore4Stroke Self-Management study. Lees het nieuwsbericht op de website.

17 juni: Barbara Piškur (Maastricht)
Titel: Parents’ role in enabling the participation of their child with a physical disability: Actions, challenges and needs.
Het onderzoek gaat over de rol die ouders spelen in het bevorderen van participatie van hun kind met lichamelijke beperkingen. Lees een korte samenvatting van het onderzoek.

18 juni: promotie Anne Kruijsen (Utrecht)
Anne Kruijsen verdedigde haar proefschrift "Evaluating rehabilitation interventions in preschool children with Cerebral Palsy". Lees het nieuwsbericht op de website.

Naar boven
 
 
Nieuwe flyers

Flyer Klinische revalidatie in Utrecht, speciaal voor kinderen, jongeren en adolescenten
Flyer Revalidatie bij niet-aangeboren hersenletsel (NAH)
Flyer Revalidatie kinderen en jongeren

U kunt de flyers bestellen via info@dehoogstraat.nl
 
Naar boven
 

De Hoogstraat brengt resultaat van revalidatie in beeld
 
De Hoogstraat publiceert als eerste revalidatiecentrum in Nederland de vooruitgang van volwassen klinische patiënten in ‘zelfverzorging’ en ‘zich verplaatsen’ op de website.
Met een presentatie in de vorm van toegankelijke infographics zijn de cijfers voor iedereen te begrijpen. De plaatjes maken duidelijk dat verreweg de meeste patiënten in de revalidatie grote vooruitgang boeken.

Lees meer en bekijk de resultaten

Naar boven
 
E-modules ALS
Vrijdag jl. zijn 3 e-modules gelanceerd over ALS: ‘Introductie ALS’, ‘Verslikken bij ALS’ en ‘Omgaan met ALS; casuïstiek uit de dagelijkse praktijk’.
Deze e-modules dienen om zorgverleners van de ALS behandelteams te ondersteunen in de zorg aan patiënten. De e-modules zijn ook beschikbaar voor eerstelijns zorgverleners, zoals fysiotherapeuten, huisartsen en thuiszorgverpleegkundigen.

Link naar e-modules ALS
 
Naar boven
 
Prisma Adaptatie in Revalidatie
 
Een veelvoorkomende stoornis na een beroerte is visuospatieel neglect, waarbij 1 kant van de ruimte wordt genegeerd. In een video wordt uitgelegd hoe we een nieuwe behandeling voor neglect onderzoeken: prisma adaptatie. Het onderzoek wordt gefinancierd door het Revalidatiefonds. 

Bekijk de video

Naar boven
 
Herziene Richtlijn CP
CP-net heeft tijdens de werkconferenatie 'CP 2020' de herziening van de richtlijn CP breder bekend gemaakt om implementatie van de herziene en nieuwe aanbevelingen in de praktijk te kunnen brengen.

Naar boven
 
De Hoogstraat bereikbaar via ZorgMail

De Hoogstraat is nu ook bereikbaar via ZorgMail. Hierdoor is gegevens-uitwisseling tussen eerstelijnszorgverleners en De Hoogstraat 7 dagen per week en 24 uur per dag mogelijk.

Naar boven
 
Oncologische revalidatie
De oncologische revalidatie wordt vanaf 1 juni 2015 niet meer aangeboden door De Hoogstraat. Vanaf deze datum wordt het programma in een andere vorm aangeboden door het UMC Utrecht en het
St. Antonius ziekenhuis. De verschillende modules worden hier aangeboden binnen de oncologische revalidatie.
Meer informatie voor u als verwijzer

Naar boven
 
Oratie Marcel Post
'Lang, gezond & gelukkig leven met een dwarslaesie'. Dit is de titel van de oratie waarmee prof.dr. Marcel Post in het academiegebouw van de Rijksuniversiteit Groningen op 2 juni 2015 officieel de leerstoel Revalidatiegeneeskunde, in het bijzonder de revalidatie van mensen met een dwarslaesie, aanvaardde.

Lees de hele oratie
Meer informatie over prof.dr. Marcel Post

Naar boven
 
Spieren voor Spieren Kindercentrum:
diagnosedag


Alle kinderen met verdenking op een spierziekte kunnen op het Spieren voor Spieren Kindercentrum van het UMC Utrecht terecht voor een diagnosedag. Op deze dag worden de onderzoeken en consulten gebundeld, zodat de ouders en het kind zo min mogelijk naar het ziekenhuis hoeven. Ook voor controles kunnen kinderen en hun ouders bij het centrum terecht. Huisartsen en specialisten kunnen verwijzen naar het Spieren voor Spieren Kindercentrum.

Lees de nieuwsbrief Spieren voor Spieren Kindercentrum voor verwijzers.

Naar boven
 
Doorsturen
U kunt deze nieuwsbrief ook doorsturen naar een vriend of collega.
» Doorsturen
Afmelden
Uiteraard kunt u zich ook weer makkelijk afmelden voor deze nieuwsbrief.
» Afmelden
 
 
BEZOEK- EN POSTADRES
De Hoogstraat Revalidatie
Paranadreef 2 (klik hier voor route)
3563 AZ Utrecht

De Hoogstraat Orthopedietechniek
Rembrandtkade 10 (klik hier voor route)
3583 TM Utrecht

Tel 030 256 1211
E-mail: info@dehoogstraat.nl
 
Dit bericht is bestemd voor: Info (info@gopublic.nl).
U ontvangt dit bericht omdat u zich in het verleden heeft aangemeld voor deze nieuwsbrief.

powered by gopublic