Naar de website van
De Hoogstraat

2013 in vogelvlucht

1

Revalidatie

REVALIDEREN DOE JE SAMEN!
Nieuwe ontwikkelingen en betrokkenheid van naasten.
In 2013 zagen we ruim 8000 revalidanten. Meer informatie over de cijfers is te vinden in het maatschappelijk jaarverslag. Ontwikkelingen De revalidatie is continu in beweging. De Hoogstraat ontwikkelde in 2013 het volgende: EPD: alle gegevens op 1 plek in elektronisch dossier In oktober 2013 begon De Hoogstraat met de overstap naar een elektronisch patiëntendossier (EPD). Het EPD zal worden gebruikt door behandelaars van De Hoogstraat als intern dossier. Met het EPD kunnen behandelgegevens eenduidiger worden vastgelegd, zodat ze beter en sneller beschikbaar zijn voor de behandelaars. Dit zal de teamcommunicatie en besluitvorming ten goede komen. Voor revalidanten is het voordeel dat alle gegevens nu centraal op 1 plek te vinden zijn. Het EPD is ook ingevoerd in de 3 mytylschoolteams; zowel in de revalidatieteams als in de schoolteams. Amputatie of aanlegstoornis van de arm Beenamputatie Beroerte
  • Oefengids beroerte (CVA) nu ook beschikbaar als app en Engelstalig E-boek. Achmea heeft bovendien het gebruiken van de oefengids opgenomen in de inkoopvoorwaarden.
  • Niet rennen maar plannen; behandelprogramma voor mensen met cognitieve gevolgen na hersenletsel.
Chronische pijn Het chronisch pijnteam voor volwassenen heeft het behandelbeleid volledig herzien en besteedt daarin veel aandacht aan het meten van resultaten op het niveau van activiteiten. De patiëntengroep wordt alleen nog maar poliklinisch behandeld. Doelstelling van de behandeling is dat de revalidant leert leven met de pijn. Hiervoor wordt de methode graded activity of graded exposure gebruikt. Dwarslaesie en caudalaesie Uitvliegen Dit jaarverslag heeft als titel ‘2013 in vogelvlucht’. Vogels vliegen uit als ze sterk genoeg zijn en ook van revalidanten zou je kunnen zeggen dat ze na de revalidatie uitvliegen, zoveel mogelijk op eigen kracht. Maar dat doe je niet alleen, ook de mensen in het ‘nest’ waar je uit komt revalideren met je mee. Hoe beleeft deze achterban de revalidatie van hun dierbare?