Naar de website van
De Hoogstraat

2013 in vogelvlucht

2

Medewerkers

UITKOMST!
Wat kwam er uit het landelijk onderzoek Hart van de Zorg?
In 2013 hebben we deelgenomen aan het landelijk onderzoek Hart van de Zorg. Het thema was werkplezier en bevlogenheid van medewerkers in de zorg, in ons geval in De Hoogstraat. De medewerkers zijn uitgenodigd om deel te nemen aan het onderzoek en 64% heeft aan deze oproep gehoor gegeven.

Op basis van de Hoogstraatbrede resultaten, is de belangrijkste conclusie dat De Hoogstraat als geheel goed scoort ten opzichte van andere zorginstellingen in Nederland. Dit betekent dat de medewerkers van De Hoogstraat in vergelijking met de medewerkers in andere zorginstellingen in Nederland bevlogen en met plezier aan het werk zijn. Dit is een mooie uitkomst waar we trots op kunnen zijn!

De resultaten komen overeen met die van METER en Mini-Meter; instrumenten die we regelmatig gebruiken om de medewerkerstevredenheid te meten. Sociale steun, ontplooiing en veiligheid scoren goed; vitaliteit en talenten benutten zijn aandachtspunten. De verbeterpunten die de medewerkers aangeven, komen ook overeen met de eerdere resultaten van METER. Met name aan de binding tussen medewerker en leidinggevende of organisatie mag De Hoogstraat - volgens de medewerkers - meer aandacht besteden.